Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Bělorusko

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Přinášíme pokračování úspěšného seriálu o světových zemích, které jsou ve vzájemné obchodní spolupráci s Českou republikou. Můžete se těšit na země, které jsou dle MPO vedené jako zájmové pro českou spolupráci, tedy země se zvýšeným potenciálem růstu vývozu. Jaká jsou specifika těchto zemí? Do čeho hodlají místní vlády ve velkém investovat? Které české firmy zaznamenaly v těchto zemích úspěch? To vše a mnohem více prozradí i dnešní díl, tentokrát zaměřený na Bělorusko.

Bělorusko v číslech

Oficiální název: Běloruská republika
Rozloha: 207,6 tis. km2
Počet obyvatel: 9,5 miliónu
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 49,5 %
Míra nezaměstnanosti: 1,6 % (2007)
Úřední jazyk: běloruština, ruština
Peněžní jednotka: Běloruský Rubl (BYR)
Aktuální kurz dle ČNB (22.2.2013): 100 Byr = 0,224 CZK

Ekonomika země

Nepříliš příznivá je situace v běloruském hospodářství. Zemi skličuje pádivá inflace (2011 např. 108,7 %), podnikům klesá zahraniční konkurenceschopnost a s neustálým snižováním reálných mezd klesá i domácí poptávka. Pro zdravou budoucnost Běloruska je na straně vlády důležitý úkol, a to provedení několika důležitých strukturálních změn.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; ČSÚ

Průmysl země

Zemi vévodí zpracovatelský průmysl, který tvoří 91 procent celkového průmyslu. Ze zpracovatelského se nejvíce prosazuje průmysl palivový a potravinářský. Nosnými odvětvími Běloruska je těžba surovin, petrochemie a chemie, strojírenství, lehký a potravinářský průmysl.

Náměstí vítězství v Minsku. Foto: mikkalai
Náměstí vítězství v Minsku. Foto: mikkalai

Energetika

V oblasti energetiky působí na území Běloruska pouze jedna monopolní firma Belenergo, která je pod patronátem Ministerstva energetiky. V letech 2013 až 2015 by mělo dojít k privatizaci společnosti a demonopolizaci trhu. Výrobní kapacity současných energetických zdrojů jsou v Bělorusku 8 300 MW, energetická soběstačnost tvoří 85 procent. 18. července 2012 byl podepsán generální kontrakt na výstavbu první jaderné elektrárny. Dodavatelem byla vybrána ruská společnost ZAO ATOMSTROJEXPORT, která by měla do roku 2020 otevřít dva bloky o souhrnné kapacitě 2 400 MW.

Čtěte také předchozí díly seriálu:

Doprava

Dopravní infrastruktura byla v roce 2011 tvořena 5 503 km železnic, 86,5 tis. km silnic a 2 letišti v Minsku. V železniční dopravě je elektrifikováno pouze 16 procent železnic, přičemž napříč Běloruskem vedou dva významné železniční koridory. Jeden spojující Západní Evropu s Ruskem a druhý spojující Skandinávii s Tureckem.

Spolupráce České republiky s Běloruskem

Dle údajů Ministerstva ekonomiky Běloruska působí na území Běloruska 96 společných česko-běloruských podniků, 73 s čistě českým kapitálem a řada dalších.

Na straně českého vývozu dominují ve vzájemné spolupráci stroje a přepravní zařízení (61 %), tržní výrobky dle materiálů (17 %) a chemikálie (13 %). Z celkových 6,17 miliard korun vyvezených v roce 2011 byly TOP produkty: zařízení k ohřevu a chlazení, železniční vozidla a zařízení, vozidla pro dopravu osob, čerpadla a dopravníky na kapaliny, různé stroje.

Na straně dovozu převládají tržní výrobky dle materiálů (43 %), minerální paliva a mazadla (20 %) a stroje a přepravní zařízení (15 %). Z celkových 2,6 miliardy korun dovezených v roce 2011 byly TOP produkty: ropné oleje, textilní příze, drátěné výrobky, dřevo, umělá hnojiva.

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; MPO ČR

Perspektivní odvětví pro české investice v Bělorusku:

  • Energetika
  • Technologie zajišťující energetickou úspornost
  • Potravinářství
  • Logistika
  • Strojírenství
  • Zařízení pro petrochemii, farmacii, papírenství

Realizované projekty

Z množství úspěšných českých firem jmenujeme několik, jejichž vyhrané zakázky blíže rozepíšeme. Jednou z těchto firem je český výrobce a dodavatel řídicí a zabezpečovací techniky AŽD Praha, který v roce 2009 podepsal smlouvu na dodávku staničního zabezpečovacího zařízení ESA 11-BC pro železniční stanici Novopolock. Rok poté získal další zakázku v hodnotě 250 milionů korun, a to na implementaci zabezpečovacího zařízení pro 100 km dlouhou trať vedoucí z Polocku do Vitebsku. Další zakázka na sebe také nenechala dlouho čekat a přišla koncem roku 2011. Již celkem pátou zakázkou v tomto regionu byla dodávka zařízení pro stanici Ždanoviči v celkové hodnotě 65 milionů korun.

Další z úspěšných firem je litovelský Papcel, který je předním českým výrobcem strojů a zařízení pro papírenský průmysl. Papcel zpočátku roku 2011 získal v Bělorusku zakázku za zhruba 276 milionů korun. Předmětem zakázky byla dodávka nové přípravny látky a modernizace stroje pro výrobu grafických papírů Dobrušské papírně. Koncem roku 2012 poté zaznamenal Papcel vítězství v dosud největší zakázce celé své historie. Kontrakt v hodnotě 2 miliard korun zahrnuje dodávku kompletní linky vyrábějící dekorační papír pro běloruský papírový koncern Zavod Gazetnoj Bumagi. Tato zakázka znamená pro Papcel návrat tržeb z předkrizových let a jistotu práce pro roky 2013 a 2014. „Sám vím z podnikání, jak obtížné je získat jakoukoli zakázku, a u tendrů za miliardy je to obtížné dvojnásob. Papcelu je třeba k takovému úspěchu gratulovat. Je to důkaz velké technické vyspělosti firmy, která ve svém oboru patří k absolutní světové špičce,“ uvedl šéf krajské hospodářské komory Bořivoj Minář.

Poslední ze zakázek, které zmíníme, patří české akciové společnosti CZ Loko, jež vyhrála koncem roku 2010 zakázku na modernizaci 49 běloruských lokomotiv ČME3. „Počtem modernizovaných lokomotiv i celkovým objemem to je mimořádná zakázka. Významně nám k ní pomohly i reference ze sousední Litvy, kde jsme během posledních let zmodernizovali 23 lokomotiv,“ řekl generální ředitel Josef Bárta. Celková hodnota zakázky je 1,13 miliardy korun a bude realizována v letech 2011 až 2014. Druhou zakázkou je dodávka 20 dvounápravových asynchronních lokomotiv řady 719/TMЭ3 z října roku 2012. Zakázka, jejíž celková hodnota dosahuje výše 500 milionů korun bude realizována od konce roku 2012 také až do roku 2014.

V Bělorusku je aktivních i několik dalších českých firem. Zajímá-li vás zdejší hospodářství a další české firmy propojené s touto zemí, více informací naleznete na stránkách MPO a BusinessInfo.cz.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...