Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Austrálie

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Přinášíme pokračování úspěšného seriálu o světových zemích, které jsou ve vzájemné obchodní spolupráci s Českou republikou. Můžete se těšit na země, které jsou dle MPO vedené jako zájmové pro českou spolupráci, tedy země se zvýšeným potenciálem růstu vývozu. Jaká jsou specifika těchto zemí? Do čeho hodlají místní vlády ve velkém investovat? Které české firmy zaznamenaly v těchto zemích úspěch? To vše a mnohem více prozradí i dnešní díl, tentokrát zaměřený na Australské společenství. 

Austrálie v číslech

Oficiální název: Australské společenství
Rozloha: 7 682 tis. km2
Počet obyvatel: 23 milionů
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 52,5 %
Míra nezaměstnanosti: 5,2 %
Úřední jazyk: Angličtina
Peněžní jednotka: Australský dolar (AUD)
Aktuální kurz dle ČNB (18.2.2013): 1 AUD = 19,6 CZK

Ekonomika země

Australská ekonomika je s 68procentním podílem služeb na HDP 13. největší na světě. Dále má 19procentní podíl na HDP těžba nerostných surovin, díky kterým je Austrálie zajištěna dostatečným přísunem bohatství. I tento přísun vytváří v zemi silnou a stabilní ekonomiku. Austrálie je dále důležitým regionálním finančním centrem a jedním ze základních prvků globálního finančního systému. Ukazatel HDP/obyv. vykazuje neustálý růst a v roce 2011 dosáhl úrovně 67 tis. USD, což je více než Francie či Velká Británie. Austrálie je členem G20.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; ČSÚ

Průmysl země

Zdejšímu průmyslu nejsilněji dominuje průmysl těžební, v němž je zaměstnáno 250 tisíc pracovníků a jak již bylo zmíněno, tvoří 19 procent australského HDP. Ze zásob převažuje železná ruda (13 % světových zásob), měď (12 %), zinek (24 %), olovo (30 %), nikl (37 %), stříbro (17 %), uhlí (8 %) a zlato (12 %). Své zásoby rozváží Austrálie do téměř celého světa. Podíl nerostných surovin na australském exportu je 40 procent.

Sydney je centrem byznysu v Austrálii. Foto: Adam.J.W.C.
Sydney je centrem byznysu v Austrálii. Foto: Adam.J.W.C.

Energetika

Ve výrobě elektrické energie převažuje mezi zdroji černé uhlí (52 %), hnědé uhlí (23 %) a zemní plyn (15 %). Celkové vyrobené množství bylo v roce 2010 celkem 241 TWh. Domácí spotřeba tvoří cca 30 procent vyrobené elektrické energie, zbylých 70 procent se vyváží. Austrálie v současné době neprovozuje žádnou jadernou elektrárnu.

Čtěte také předchozí díly seriálu:

Doprava

Austrálie má velmi vyspělou dopravní infrastrukturu. Silniční doprava slouží k vnitrostátní přepravě zboží a osob, k čemuž je v Austrálii registrováno 14 milionů vozidel. Jedná se o jeden z největších počtů v poměru na počet obyvatel. Velmi rozvinutá je díky poloze země infrastruktura námořní a letecká. Zatímco námořní doprava s ročním objemem 500 milionů tun slouží převážně k mezinárodní přepravě zboží, letecká spolu s 200 mezinárodně operujícími dopravci slouží primárně k přepravě osob.

Spolupráce České republiky s Austrálií

Vzájemná obchodní výměna dle statistik ČSÚ rok do roku roste na svém objemu. V roce 2011 dosáhla hodnoty 566 milionů amerických dolarů. Saldo je již devátým rokem aktivní.

Z oblasti českého exportu jsou dominujícími Škodovky, které se nově dovážejí do Austrálie od roku 2007 a nyní tvoří třetinu exportu. Dalších 20 procent exportu zaujímají hračky značky Lego. S rozvojem těžby v Austrálii se daří i české těžké technice.

V opačném směru proudí dlouhodobě vlna, u které je ČR po Číně a Indii třetím největším odběratelem. V České republice tvoří vlna 66 procent australského importu. Dále se dováží léčiva a zlato.

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mld. AUD)

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; MPO ČR

Perspektivní odvětví pro české investice v Austrálii

  • Těžební průmysl
  • Energetika
  • Zpracovatelský průmysl
  • Doprava
  • Vodohospodářství
  • Zdravotnictví
  • ICT
  • Věda, inovace
  • Design, hračky, sklo
  • Stavebnictví

Realizované projekty

Mezi úspěšné firmy obchodující s australským kontinentem se řadí firma Isolit – Bravo z Jablonného nad Orlicí, která se vedle spousty dalších výrobků specializuje také na výrobu ve světě ojedinělých motorových koleček, takzvaných motúček. Jablonská firma zaujala svými motorovými kolečky i zákazníka z Austrálie, který si v letošním lednu objednal 140 kusů. Celková hodnota zakázky dosáhla částky téměř 1,5 milionu korun.

Druhou úspěšnou firmou je třebíčská společnost Tedom, která v roce 2011 vyhrála zakázku od letecké společnosti Quantas na výstavbu dvou trigeneračních center o celkovém elektrickém výkonu 11,8 MW, chladicím výkonu 15 MW a tepelném výkonu 10 MW v Sydney. Výstavbu a následný provoz systému bude Tedom provozovat skrze zdejší společnost GrindX v níž má Tedom 80,5procentní podíl. Zakázka, jejíž hodnota je 370 milionů korun, by měla být dokončena letos na jaře. „Návratnost investice předpokládám do pěti let, pak už budeme jen vydělávat,“ uvedl pro týdeník Ekonom Josef Jeleček, generální ředitel a předseda představenstva Tedomu.

V Austrálii je aktivních i několik dalších českých firem. Zajímá-li vás zdejší hospodářství a další české firmy propojené s touto zemí, více informací naleznete na stránkách MPO a BusinessInfo.cz.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...