Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Argentina

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Přinášíme pokračování úspěšného seriálu o světových zemích, které jsou ve vzájemné obchodní spolupráci s Českou republikou. Můžete se těšit na země, které jsou dle MPO vedené jako zájmové pro českou spolupráci, tedy země se zvýšeným potenciálem růstu vývozu. Jaká jsou specifika těchto zemí? Do čeho hodlají místní vlády ve velkém investovat? Které české firmy zaznamenaly v těchto zemích úspěch? To vše a mnohem více prozradí i dnešní díl, tentokrát zaměřený na Argentinu.

Argentina v číslech

Oficiální název: Argentinská republika
Rozloha: 3 761 tis. km2
Počet obyvatel: 42 milionů
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 44,6 %
Míra nezaměstnanosti: 7,2 %
Úřední jazyk: Španělština
Peněžní jednotka: Argentinské peso (ARS)
Aktuální kurz dle ČNB (8. 3. 2013): 1 ARS = 3,89 CZK

Ekonomika země

Argentinská ekonomika, která je silně propojena s brazilskou a čínskou, v současné době výrazně zbržďuje svůj předchozí výrazný růst. Jedná se o jinak velmi uzavřenou ekonomiku uplatňující 119 obchodních překážek, čímž omezuje 37 procent dovozních komodit a na všechny dovážené komodity je potřeba dovozní licence. Dále zemi skličuje vysoká míra inflace dosahující v roce 2012 dle neoficiálních zdrojů 29 procent.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/;

Průmysl země

Zdejší průmysl je velmi negativně poznamenán domácím protekcionismem. Argentinské firmy podnikající na národním trhu nejsou motivovány k vyšší produktivitě a firmy závislé na dovozu zahraničních součástí a surovin musejí bojovat s obrovskými dovozními překážkami, čímž jim dále klesá mezinárodní konkurenceschopnost. Podíl průmyslové výroby na HDP činí cca 32 procent.

Národní banka Argentiny - ústředí a pobočka PLaza de Mayo v Buenos Aires
Národní banka Argentiny - ústředí a pobočka PLaza de Mayo v Buenos Aires

Energetika

Sektor energetiky je již také plně privatizován, avšak stále podléhá zbržďujícím regulacím. V zemi jsou dvě dokončené jaderné elektrárny a třetí je aktuálně ve výstavbě. Celkem se jádro na výrobě elektřiny podílí z 9 procent. 51-56 procent elektrické energie produkují tepelné elektrárny poháněné především zemním plynem a zbývajících 35-40 procent energie dodávají vodní elektrárny. Celkové energetické kapacity země dosahují výše 22,3 TW.

Čtěte také předchozí díly seriálu:

Doprava

Doprava byla jedním z prvních odvětví služeb, které bylo počátkem 90. let privatizováno a deregulováno.

Stav dopravy je přesto na všech polích (silniční, železniční, letecká) v katastrofálním stavu.

Spolupráce České republiky s Argentinou

Historie vzájemné výměny ČR a Argentiny spadá do meziválečného období, ve kterém měla značka Škoda velmi dobrý zvuk a napomáhala tak pronikání dalších českých zástupců na zdejší trh. Zpočátku 90. let byla Argentina dokonce na prvním místě v rámci obchodu s Latinskou Amerikou. Koncem 90. let a v průběhu nového tisíciletí se už bohužel České republice na zdejším trhu tolik nedaří a mnohá spojenectví byla zrušena. Podobný osud stihl i podnik Škodaexport Argentina S.A., který ke konci roku 2008 ukončil svou činnost.

Z oblasti vývozu z ČR do Argentiny nejvíce dominují klimatizační jednotky a mikroskopy. V protisměru nejvíce proudí stroje a dopravní prostředky, dále potraviny a živá zvířata.

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; Český statistický úřad

Perspektivní odvětví pro české investice v Argentině:

  • Zemědělská technika
  • Energetická infrastruktura
  • Železniční doprava
  • Obranný průmysl
  • Zpracovatelský průmysl

Realizované projekty

Velmi aktivní českou firmou na území Argentiny je společnost ZKL vyrábějící velkorozměrová soudečková, speciální a dělená ložiska. Ta zde působí od roku 1999 prostřednictvím dceřiné společnosti ZKL Rodamientos, která zajišťuje komerční činnosti nejen v Argentině, ale i v okolních zemích. Výsledkem těchto činností bylo například vyhledání silného partnera v Brazílii a vstup na tento trh v roce 2004. ZKL: „Stabilita prodejů v těchto teritoriích je založena především na vytvoření obchodních vztahů s významnými a finančně silnými partnery.“ V roce 2004 prodalo ZKL v Argentině ložiska v objemu cca 67,5 milionů korun. Celkově se podíl ZKL na argentinském trhu pohybuje v intervalu 2-4 procent, přičemž došlo v posledních letech k cca 20% úpadku zaviněnému nově zavedenými dovozními restrikcemi země.

Další z firem podnikajících na území Argentiny je Lahvárna Vítkovice, jež od roku 2003 dováží na zdejší trh nádoby určené pro plynem poháněné automobily. V roce 2006 poté provedla strategickou transakci, ve které nakoupila 68 procent společnosti Cidegas produkující v Argentině ocelové tlakové lahve. V této souvislosti také vítkovická lahvárna zahájila v Argentině výstavbu nové zcela unikátní linky na výrobu lahví a nádob pro zemní plyn a vodík. V roce 2011 exportovaly Vítkovice do Argentiny zboží v celkové hodnotě 3,124 mil. amerických dolarů.

V Argentině je aktivních i několik dalších českých firem. Zajímá-li vás zdejší hospodářství a další české firmy propojené s touto zemí, více informací naleznete na stránkách MPO a BusinessInfo.cz.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...