ÚJV v Řeži slaví 60 let

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost ÚJV Řež (dříve Ústavu jaderného výzkumu), která je celosvětové uznávaným vývojovým a zkušebním institutem, dne 10. června oslaví významné jubileum: 60 let.

Historie ústavu se začala psát již na začátku 50. let minulého století a jeho vznik se datuje k 10. červnu 1955, kdy se vláda s podporou tehdejšího Sovětského svazu rozhodla zřídit Ústav jaderné fyziky a založit Vládní výbor pro výzkum a mírové využití atomové energie. Ve stejném roce začala výstavba areálu v Řeži u Prahy.

Fotografie z jednoho dne otevřených dveří, které ÚJV pořádá. Foto: ÚJV
Fotografie z jednoho dne otevřených dveří, které ÚJV pořádá. Foto: ÚJV

Další milníky ÚJV v Řeži:

V září 1957 zde byl spuštěn dlouho očekávaný výzkumný reaktor VVR-S (dnes LVR-15) a uskutečnila se první štěpná řetězová reakce v Československu. Republika tak vstoupila do atomového věku.

Prvním ředitelem ústavu se stal profesor Čestmír Šimáně (1919 až 2012), který je považován za zakladatele jaderného výzkumu v Česku.

ÚJV se zpočátku soustředil na činnosti spjaté se základním výzkumem v oboru jaderné fyziky, radiochemie a jaderné energetiky, výrobu radioizotopů a výchovu vědeckých pracovníků.

Aktivity ÚJV se ale postupně rozšiřovaly. Nyní poskytuje široký rozsah expertiz a služeb provozovatelům jaderných elektráren v ČR i v zahraničí, podporuje tuzemské instituce v oblasti řízení energetiky a nakládání s jadernými odpady či zajišťuje nezávislou expertizu pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Ústav také zajišťuje rozvoj využití ionizujícího záření a ozařovacích služeb pro výzkum, zdravotnictví a průmysl, zajišťuje výrobu radiofarmak a školí vědecké pracovníky. Kromě toho působí i v nejaderných oblastech, v chemii a ochraně životního prostředí.

ÚJV je dnes akciovou společností, privatizován byl v roce 1992. Nové strategii rozvoje odpovídal nákup divize Energoprojekt Praha a dceřiných společností, vznikla tak Skupina ÚJV.

Dalším mezníkem v historii bylo 1. září 2012, kdy se změnil název firmy; po více než pěti desetiletích se z ústavu stala ÚJV Řež.

Společnost má několik detašovaných pracovišť: v Plzni, Brně či v jaderných elektrárnách Temelín, Dukovany a Mochovce.

ÚJV má vazby na řadu institucí ve světě. Dříve byla spolupráce zaměřena převážně na ústavy v Rusku a na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE). Po roce 1989 se kontakty rozšířily o NEA (jadernou agenturu OECD) či o EURATOM (EU).

Majoritním vlastníkem ÚJV Řež je energetická firma ČEZ, která drží 52,46 procenta firmy. Mezi další majitele pak patří Slovenské elektrárne, Škoda JS a obec Husinec.

V roce 2014 pracovalo v ÚJV podle Hospodářských novin 682 zaměstnanců, dalších 524 pak působí v dceřiných firmách.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...