Trendy 2015: Staňte se dodavateli mezinárodních výzkumných organizací

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Technologické centrum AV ČR je národní pracoviště pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a zdroj aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. Činnost centra se výrazně orientuje i na rozvoj firem a realizaci mezinárodních technologických transferů.

TC AV ČR je národním koordinátorem celoevropské sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network (www.een.cz) a soustřeďuje národní kontakty (oborově specializované konzultanty, tzv. NCP) pro rámcové programy EU pro výzkum a vývoj. Specializovanou činnosti TC AV ČR jsou analytické a koncepční práce, které vedly k vytvoření národního think-tanku STRAST zabývajícího se strategiemi výzkumu, vývoje a inovací, hodnocením výzkumu a výzkumných programů a identifikaci výzkumných priorit v souvislosti s ekonomickými a sociálními potřebami České republiky. Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), kterou TC AV ČR provozuje v Bruselu, vytváří spojovací článek mezi českým výzkumem a administrativou výzkumu v Evropské unii.

Zástupci ESS – velké výzkumné infrastruktury budované ve švédském Lundu – prezentovali 25. června 2015 v Technologickém centru AV ČR možnosti dodavatelských příležitosti českým podnikatelům.
Zástupci ESS – velké výzkumné infrastruktury budované ve švédském Lundu – prezentovali 25. června 2015 v Technologickém centru AV ČR možnosti dodavatelských příležitosti českým podnikatelům.

TC AV ČR bylo také postupně jmenováno kontaktem pro spolupráci s českým průmyslem (Industry Liaison Officer) v několika prestižních mezinárodních organizacích, a to:

  • ESS (Evropský spalační zdroj) je projekt velké výzkumné infrastruktury 17 evropských zemí, která je budována ve švédském Lundu v letech 2013–2020 nákladem 1,843 miliardy eur. České podniky a výzkumné instituce se mohou registrovat do databáze dodavatelů a ucházet ve výběrových řízeních o dodávky přístrojového vybavení, různých komponentů a zařízení prostřednictvím webu europeanspallationsource.se/invitation-business-profiles.
  • CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum) v Ženevě je od roku 1954 vedoucí světovou laboratoří pro základní fyzikální výzkum elementárních částic a struktury hmoty. Laboratoř se postupně rozšířila na rozlohu 113 hektarů ve Švýcarsku a přes hranici na dalších 490 hektarů do sousední Francie. Zástupce TC AV ČR je členem External Technology Transfer Network (ENET) a byl jmenován jedním z koordinátorů pro přenos technologií do průmyslu v ČR. Registrace do databáze dodavatelů CERNu je na webu procurement.web.cern.ch.
  • ESO (Evropská jižní observatoř) je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace Evropy se sídlem v Garchingu u Mnichova. ESO provozuje tři unikátní pozorovací střediska světového významu v Chile – La Silla, Paranal a Chajnantor. Na observatoři Paranal provozuje teleskop VLT, což je nejvyspělejší astronomická observatoř pro viditelnou oblast světla. ESO je také evropským partnerem revolučního astronomického teleskopu ALMA, největšího astronomického projektu současnosti. Registrace do databáze dodavatelů ESO je umístěna na webu www.eso.org/public/industry/cp.html.
  • JINR (Spojený ústav jaderných výzkumů) v Dubně u Moskvy je mezinárodní vědecko-výzkumná organizace založená v březnu 1956. Československo bylo jedním ze zakládajících členů, od roku 1993 pokračuje členství České republiky. Hlavními obory činnosti SÚJV Dubna jsou teoretické a experimentální studie fyziky elementárních částic, jaderné fyziky a fyziky pevných látek. I zde spolupracuje zástupce TC AV ČR jako kontakt pro spolupráci mezi SÚJV Dubna a českým průmyslem. Nejbližší příležitost navázat spolupráci se zástupci SÚJV Dubna bude v rámci „Dnů SÚJV v ČR“ ve dnech 21. až 23. října 2015 v Praze.

V případě zájmu o více informací je možné kontaktovat zástupce v TC AV ČR – Ing. Jiří Janošec, Ph. D., Technologické centrum AV ČR, tel. +420 234 006 136, email: janosec@tc.cz.

Prezentace Technologického centra AV ČR, www.tc.cz

 

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...