Transfer technologií: poptávka a nabídka

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Nově se budete pravidelně setkávat na našich stránkách i s nabídkou transferu technologií, které připravujeme společně s Technologickým centrem Akademie věd České republiky. To je, kromě jiných aktivit, koordinátorem mezinárodní sítě Enterprise Europe Network v České republice. Cílem sítě Enterprise Europe Network je podpora podnikání převážně pro malé a střední podniky a zvyšování jejich konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. Jejím prostřednictvím můžete získat kontakty na společnosti, které ze zahraničí poptávají partnery pro svou činnost nebo nabízenou technologii, anebo naopak: vy se můžete stát tím, kdo nějakou poptávanou technologii, kterou vaše firma zvládá a umí, může zájemci nabídnout.

Pokud by vás nějaká nabízená technologie oslovila, případně poptávanou technologií vládnete a chcete ji nabídnout zájemci ze zahraničí, prosíme, o převzetí kódu pod názvem technologie a jeho umístění do těla e-mailu, který zašlete na e-mailovou adresu: info.een@tc.cz, kde rovněž můžete získat i další informace a rady, jak v případě zájmu nebo nabídky nějaké technologie postupovat.

Poptávky

Poptávka po technologii pro zvýšení tepelné vodivosti kožených materiálů

TRAT20150612001

Mezinárodní výrobce komfortních spotřebních výrobků s centrálou v Rakousku hledá technologii, která vede ke zvýšení tepelné vodivosti kůže. Inherentní izolační vlastnosti kůže omezují potenciální nové aplikace kožených materiálů. Výrobce hledá partnera disponujícího technickým řešením, které již prošlo ověřením funkčnosti a možností využití. Společnost nabízí širokou škálu partnerství, včetně společného vývoje, licencování technologií a obchodních smluv.

Hledá se technologie laserového tavení (3D tisk z kovu) pro aditivní výrobu

TRFR20150618001

Francouzská firma specializující se na vývoj zámků a západek hledá partnera, ideálně malou a střední firmu, s kompetencí v technologii laserového tavení pro aditivní výrobu aplikací. Firma má zájem o technickou spolupráci za účelem výroby nové řady kovových výrobků na bázi 3D tisku.

Hledá se technologie pro dlouhodobé uchovávání solární tepelné energie

TRBE20150508001

Belgická společnost působící ve velkém měřítku v oblasti kombinovaných solárních systémů hledá vyspělé technologie pro dlouhodobé skladování energie na bázi tepla. Společnost by chtěla navrhovaná řešení na trhu integrovat prostřednictvím dohod o technické spolupráci.

Švédská společnost hledá evropské výrobce dřevěných hraček

BRSE20150630001

Švédská společnost ze severního Švédska hledá zkušeného výrobce dřevěných hraček. Výrobce by měl být schopen produkovat části hraček dle zadaných specific. Výrobky musí být z kvalitního dřeva: dubu, jasanu a ořechu; bez dalšího ošetření (oleje nebo chemikálie), jen dokončené broušením. Zpočátku má zájem o poměrně malé série 50-100 stavebnic (každá sada se skládá z 150 kusů). Dřevěné hračky musí být vyrobeny v souladu s evropskou normou „EN 71 1“.

Francouzský online distributor kovářských doplňků, nástrojů, komponent i kovaných kusů hledá dodavatele

BRFR20150324001

Francouzský online distributor hledá dodavatele kovářských doplňků, nástrojů, výrobků ze železa jako jsou vrata, kované přístřešky, bariéry, komponenty z kovaného železa, které mohou být použity pro různou kovářskou práci. Distributor nabízí své služby jako prodejce nebo chce spolupracovat s partnery na bázi dohod o subdodávce nebo dohod o výrobě.

Francouzský výrobce přírodního obalového materiálu hledá subdodavatele (dřevo, vlna)

BRFR20150107001

Francouzský rodinný podnik zabývající se výrobou obalového materiálu ze dřeva, přičemž česance z vlny slouží jako výplň. Vlna se používá pro balení křehkých výrobků jako např. balení korýšů, obložení do dárkových krabiček, obložení boxů atd. Firma hledá dodavatele surové vlny a dřeva, který by uzavřel smlouvu o subdodávkách.

Poptávka po vývoji vláknového laseru s kapacitou 500 W

TRRU20150319001

Ruská společnost se sídlem v Petrohradě vyvíjí novou patentovou konstrukci levného vláknového laseru pro zpracování materiálů s výkonem ne menším než 500 W s následným plánováním výroby. Společnost hledá vědeckého a technického partnera kompetentního v oblasti vývoje a výroby aktivovaného optického vlákna se zadanými parametry na základě obchodní dohody s technickou pomocí, joint venture, licence a/nebo dohody o spolupráci ve výzkumu.

Lehký elektrický servopohon pro automotive projekt

TRAT20150415001

Rakouský dodavatel do automobilového průmyslu hledá nové technologie z oblasti inovativních řešení pohonu. Jedním z hledaných řešení je servopohon, který musí mít jasné výhody oproti v současnosti používaným technologiím (zejména s ohledem na spotřebu elektřiny a bezpečnost). Hledaný pohon by měl mít následující vlastnosti: napájecí zdroj 12V (příkon 50 W), stand-by proud < 20 mA, hnací hřídel 6 mm, max. krouticí moment 5 Nm, max. hmotnost 150 g, provozní teplota -40 °C až 140 °C a TRL 2. Firma zváží různé formy spolupráce.

Technologie s vysokou přidanou hodnotou pro recyklaci minerálů z popílku

TRKR20140307003

Korejská firma recyklující odpad z uhelné elektrárny hledá recyklační technologii využívající procesy fyzikální separace. Prostřednictvím procesu recyklace chce firma vytřídit pět minerálů z popílku (magnetit, mulit apod.) podle zrnitosti, tvaru a barvy podle potřeb zákazníků. Firma potřebuje vyřešit především fyzické oddělování jemných částic a zlepšit proces recyklace, aby vyhovoval individuálním potřebám při recyklaci minerálů. Firma má zájem o technickou spolupráci nebo pořízení licence.

Nabídky

Inovativní uměle vyvinutý aktivní nanouhlík použitelný pro akumulátory, katalyzátory a do nosičů katalyzátorů

TOBG20141223003

Bulharský výzkumný ústav s více než 40letou zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje speciálních materiálů, vyvinul inovativní synteticky aktivovaný nanouhlík použitelný v elektrodách baterií a katalyzátorů. Ústav hledá obchodní dohody s dohodami o technické nebo výzkumné spolupráci.

Vylepšené řešení úspor energií a smart city řešení veřejného i vnitřního osvětlení za použití LED technologií prostřednictvím předzaložené společnosti

BOHU20150311001

Maďarská společnost, která se v první řadě zabývá modernizací veřejného osvětlení pomocí LED technologií, a v tomto oboru je lídrem na trhu, dále dekorativním osvětlením, osvětlením sportovních hal a vnitřním osvětlením, stavební energetikou, fotovoltaickou solární a geotermální energií, má zájem o hledání úspěšných a spolehlivých místních partnerů, kteří by mohli poskytnout cenné informace, místní vedení, znalosti a kontakty a působili by jako distributoři.

Hledá se výrobní partner pro MOX senzory, který by implementoval inovativní detekční vrstvu citlivou na formaldehyd

TODE20150304001

Německá výzkumná skupina vyvinula technologii detekce plynu použitelnou v MOX senzorech, která umožňuje analýzu formaldehydu v částech na miliardtinu (ppb). Tato nákladově úsporná technologie vykazuje výjimečně vysokou citlivost a umožňuje on-line detekci formaldehydu. Uplatnění je možné například v nemocnicích, v luxusních hotelech a wellness centrech, kde je vyžadována vysoká kvalita vzduchu. Hledají se průmysloví partneři k uzavření licenčních smluv.

Nákladově efektivní výroba elektrooptických komponentů

TODE20150204001

Německá univerzita vyvinula ekonomicky efektivnější metodu pro výrobu elektrooptických součástí elektronických technologií. Metoda je založena na chemickém zpracování povrchu křemíku bromem. Technologie je jednoduchá a účinná, indukuje elektrooptický efekt v křemíku a je kompatibilní s CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconducto) technologií. Univerzita hledá průmyslové zájemce o licenci.

Průběžný biomonitoring jakosti vody

TODE20150617002

Německá SME specializující se v oblasti biomonitorovacích nástrojů vyvinula biosensor, který umožňuje monitorovat kvalitu vody v reálném čase. Čidlo lze aplikovat ve všech odvětvích, v nichž nebezpečí znečištění vody, sedimentu či půdy může mít vliv na ekologickou integritu nebo lidské zdraví. Koncovým uživatelem by mohly být např. vodovody a kanalizace, nápojářské firmy, farmaceutický nebo ropný průmysl nebo čistírny odpadních vod. SME hledá obchodní smlouvu s technickou asistencí nebo výzkumnou spolupráci.

Více informací na: info.een@tc.cz nebo na telefonu 234 006 173

Pro více technologií se podívejte zde.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...