Jarní veletrh Hannover Messe 2015 představí nové technologie

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh Hannover Messe proběhne od 13. do 17. dubna 2015 v Hannoveru. Hannover Messe 2015 přestavuje spojení deseti vedoucích veletrhů na jednom místě: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology a Research & Technology. Veletrh je charakterizován heslem Get new technology first.

Pěti ústředními tématy veletrhu Hannover Messe 2015 jsou průmyslová automatizace a IT, technika pohonu a fluidní technika, energetická technika a technika životního prostředí, průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2015 je Indie.

Velmi důležitým tématem veletrhu Hannover Messe budou projekty tzv. Digitální továrny blízké budoucnosti, postavené na vizi Průmyslu 4.0. Foto: Hannover Messe
Velmi důležitým tématem veletrhu Hannover Messe budou projekty tzv. Digitální továrny blízké budoucnosti, postavené na vizi Průmyslu 4.0. Foto: Hannover Messe

Na veletrhu Hannover Messe 2015 se představí celé výkonové spektrum automatizace technologických procesů – v halách č. 9 a č. 11. Vystavovatelé jako ABB, Endress+Hauser, Jumo a Siemens zde ukážou, že kromě klasických témat, jako je Life Cycle Management a polní instrumentace, je také projekt Průmysl 4.0 významným pojmem, pod nímž se skrývají budoucí velké změny.

Průmysl 4.0

Ústřední témata, jako jsou internet věcí, komplexnost hardwaru, softwaru a logistických systémů a řídicí technika, jsou pro továrnu budoucnosti rozhodující. Například společnost Endress+Hauser jako vystavovatel vytváří svým pojetím Průmyslu 4.0 most k uživateli. Obvykle teoretické přístupy tak mohou podniky realizovat v praxi. Témata a produkty prezentované na veletrhu Hannover Messe umožní návštěvníkům odkrýt, co se pod pojmem Průmysl 4.0 skrývá.

Hannover Messe představí i trendy v robotizaci a automatizaci. Foto: Hannover Messe
Hannover Messe představí i trendy v robotizaci a automatizaci. Foto: Hannover Messe

Průmysl 4.0 se neobejde bez systémů Manufacturing Execution Systems (MES), jak to ukázala už v minulém roce diskuse během odborných zasedání. Odborníci v oblasti MES se sejdou 16. dubna v rámci veletrhu na 7. odborném zasedání na téma „Efektivní výroba“ a představí úspěšně realizované aplikace – zvláště v diskrétní výrobě a průmyslu se spojitou výrobou.

Projekt Průmysl 4.0, který má urychlit digitální propojení výrobních technologií, je součástí high-tech strategie spolkové vlády. Nadřazeným cílem je Smart Factory, inteligentní továrna, která se vyznačuje jednak schopností proměny, efektivním využíváním zdrojů, ergonomickým přístupem a integrací zákazníků i výrobců do obchodních procesů a procesů tvorby hodnot. Základem tohoto vývoje jsou systémy CPS (Cyber Physical Systems) a internet věcí. Vývoj projektu Průmysl 4.0 závisí na otázce bezpečnosti. Hlavní úkoly spočívají v ochraně know-how, vytváření zabezpečených výrobních sítí a důvěryhodného spojení s ostatními součástmi podniku a okolním světem. Je nutno rovněž stanovit, jak má do budoucna vypadat architektura automatizace a její zabezpečení. Otázka bezpečnosti má proto v rámci koncepce, při implementaci, konfiguraci a později ve vlastním provoze obecný význam.

Fraunhoferův ústav IOSB představuje společný projekt SecurePLUGandWORK

Fraunhoferův ústav představí na veletrhu Research & Technology – vedoucím mezinárodním veletrhu výzkumu, vývoje a přenosu technologií – společný projekt SecurePLUGandWORK. Zásadním cílem je, aby se součásti softwaru využívané ve výrobě na všech úrovních automatizační architektury dokázaly samy nakonfigurovat s použitím otevřených standardů, jako např. AutomationML a OPC UA.

Standard AutomationML je otevřená řada norem založená na XML (IEC 62714) pro popis a modelování výrobních zařízení a komponent. Vize AutomationML znamená vylepšenou obecnou výměnu dat mezi různými nástroji IT u výrobců a provozovatelů výrobních zařízení, která výrazně usnadňuje přenastavování výroby a uvádění do provozu. Moderní IT systémy kontrolují ještě před náběhem výroby výrobní zařízení s cílem virtuálního spouštění výroby. OPC UA (OPC Unified Architecture) je normová řada nezávislá na platformě (IEC 62541) pro komunikaci průmyslových automatizačních zařízení a systémů. Jako standard pro průmyslovou komunikaci a výměnu dat ve výrobním prostředí slouží ke komunikaci Machine-to-Machine (M2M) a je založená na architektuře zaměřené na servis.

Architektura OPC-UA je nástupce klasické OPC a ve výrobě se dnes již často využívá. Společná pracovní skupina AutomationML e. V. a OPC Foundation pod vedením Miriam Schleipenové z Fraunhoferova ústavu (IOSB) se proto od začátku roku 2014 zabývá úkolem, jak oba standardy sloučit.

Samopropojující se komponenty

Jednou z výzev IT architektury projektu Průmysl 4.0 je schopnost reagovat na změny. Důvodem může být jednak začlenění nových výrobních zařízení nebo výrobních procesů do systému nebo úprava stávající výrobní linky pro výrobu dalších variant produktu. Odborníci přitom hovoří o „proměnlivé výrobě“, která se realizuje nejen na fyzické úrovni, ale stále více také na úrovni softwaru.

Do komunikace továrny se mohou zapojit pouze autentifikovatelné komponenty. Dosavadní architektury IKT ve výrobních podnicích zatím však nejsou těmto požadavkům přizpůsobeny. Pro uskutečnění změny je nutná plynulá souhra mezi kompetencí IKT a specifické produktové i procesové know-how: inženýři, IT-odborníci a experti v oboru automatizace musí proto spolupracovat ještě víc než dosud. Tomu je rovněž přizpůsobeno složení projektového konsorcia SecurePLUGandWORK.

K prověření bezpečnosti na všech úrovních a co nejblíže k praxi nyní zakládá IOSB mimořádně vybavenou laboratoř pro zabezpečení IT v průmyslové výrobě, ve které budou zkoumána slabá místa ve výrobních sítích a scénáře napadení automatizační techniky.

Další důležité oblasti

Hannover Messe v hale č. 15 na stánku G43 i letos představí PumpenPlatz, kompetenční centrum věnované čerpadlům, čerpacím systémům a komponentům. Odborní návštěvníci zde naleznou rozsáhlou meziodvětvovou nabídku komponentů až po kompletní systémy na čerpání kapalin a plynů.

Součástí Hannover Messe 2015 budou předváděná zařízení jednotlivých firem. Foto: Hannover Messe
Součástí Hannover Messe 2015 budou předváděná zařízení jednotlivých firem. Foto: Hannover Messe

Hlavními tématy fóra Industrial Automation s přednáškami firem ABB, Endress+Hauser, Krohne Messtechnik atd. budou nové impulzy, jež přináší spojitá výroba, robotizace a automatizace, medicínská technika a energetická účinnost. V hale č. 14, na stánku L17 věnovaném Industrial Automation, bude na návštěvníky čekat fórum s kvalitní účastí.

Bezpečné zásobování průmyslu elektrickou energií

Obrat v energetice a projekt budoucnosti Průmysl 4.0 čím dál více nutí průmysl řešit problém, jak ochránit výrobu před výpadky dodávek energie. Stále ještě je však kupodivu dost firem, které se prevenci nevěnují. Na vedoucím mezinárodním veletrhu výroby a distribuce energie Energy budou představeny inovativní systémy energetického managementu a moderní rozvodná zařízení k řízení toku zátěže, stejně tak jako nové druhy zásobníků elektrické energie, bateriové pojistky a bateriové spínače. Baterie musí být totiž k zajištění plynulého zásobování energií samy chráněny před zkratem, aby mohly ve vážných případech pomoci výrobním zařízením a počítačům.

Vedoucí veletrh branže MDA jako mezinárodní platforma

Na veletrhu MDA (Motion, Drive & Automation) v Hannoveru představí přední výrobci trhu inovativní produkty a nejefektivnější systémová řešení. Veletrh se koná každé dva roky v rámci Hannover Messe a je nejvýznamnější událostí branže. Letošního veletrhu MDA se zúčastní okolo 1200 vystavovatelů z více než 40 zemí.

Indie jako partnerská země

Indie s 1,2 miliardy obyvatel bude v centru pozornosti nejvýznamnějšího světového průmyslového veletrhu. Svým průměrným meziročním hospodářským růstem v minulých deseti letech ve výši 10 % a současnými cca 5 % patří k nejvíce rostoucím ekonomikám světa. Pro urychlení růstu se Indie otevírá ještě více zahraničním investorům a chce modernizovat infrastrukturu a průmyslové technologie.

Veletrhy povrchové úpravy

SurfaceTechnology probíhající v rámci veletrhu Hannover Messe je jedním ze tří veletrhů povrchové úpravy veletržní správy Deutsche Messe AG. Druhými dvěma akcemi jsou parts2clean, mezinárodní vedoucí veletrh čištění dílů a povrchů, a O&S, mezinárodní odborný veletrh úpravy povrchů a povlakování.

Hannover Messe 2015 tedy bude mít zcela jistě co nabídnout. I proto je nazýván nejen nejdůležitějším, ale i největším evropským veletrhem zaměřeným na strojírenství a vše, co s ním souvisí.

 

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...