Téměř 270 firem a více než 1 200 uchazečů se již zapojilo do projektu Stáže ve firmách

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Nezaměstnanost v České republice během září vzrostla na 8,4 %, i přesto řada zaměstnavatelů stále nenachází kvalifikované pracovníky. Šanci na změnu přináší nový projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Ten pomáhá lidem, kteří marně shánějí práci z důvodu nedostatku praxe, a zároveň umožňuje firmám vychovat si zaměstnance podle vlastních potřeb. Jednotlivé stáže trvají jeden až šest měsíců. Projekt je přednostně určen pro znevýhodněné skupiny – absolventy bez praxe, dlouhodobě nezaměstnané či osoby po rodičovské dovolené.

Stáže ve firmách

Stáže ve firmách jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Účastníci stáží nemají nárok na mzdu, mohou však následně získat zaměstnání u firmy, kde stáž vykonávají. Firmy za poskytnutí praxe obdrží finanční náhradu k pokrytí nákladů na stážistu. Do projektu se během prvního měsíce (resp. od 13. 9.) zapojilo téměř 270 zaměstnavatelů a přes 1 200 uchazečů o stáž. Další zájem očekává Fond dalšího vzdělávání s rozšířením oborů, které se mohou do projektu zapojit. Zatím jich je 28, cílový stav počtu tzv. šablon je ale 150.

Díky projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí mají dlouhodobě nezaměstnaní či absolventi bez praxe šanci vyřešit svoje nezáviděníhodné postavení na trhu práce. Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, jim totiž nabízí absolvování stáží, které jim pomohou získat praktické pracovní zkušenosti přímo ve vybraných firmách. Pokud se stážisté budou snažit a plně představí svůj potenciál, mají reálnou šanci na zaměstnání právě u firmy, která jim stáž poskytla.

Účast na projektu je přínosná také pro firmy. „Když firma nemůže na trhu práce najít vhodného kandidáta na určité pracovní místo, tak má dvě možnosti. Buď může doufat a pokračovat v hledání, nebo se může zapojit do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí a pracovníka si vychovat dle vlastních potřeb a požadavků,“ říká Pavel Kryštof, ředitel Fondu dalšího vzdělávání. A dodává: „Celý projekt je výhodný pro obě strany. Firmy mají jedinečnou možnost utvářet budoucího zaměstnance, navíc za finanční podpory z evropských fondů. A naopak – osoby na trhu práce mohou získat praktické zkušenosti z reálného nebo inovativního pracovního prostředí. Projekt tím řeší absenci konkrétních pracovních zkušeností díky vzdělávání praxí. Jde o novinku v oblasti dalšího vzdělávání občanů České republiky. Navíc tím slučujeme nabídku s poptávkou na trhu práce.“

Projekt stáží ve firmách je lákadlem zejména pro ty firmy, které se chtějí podílet na zvýšení praktických dovedností jednotlivých stážistů. Přijetí stážisty v rámci projektu totiž znamená úhradu nákladů spojených s jeho zaškolením a vzděláváním. Stáž tedy pro firmy neznamená vícenáklady, naopak jim pomáhá v případě spokojenosti během stáže získat dobře proškoleného a efektivního pracovníka.

Poskytovateli stáže jsou hrazeny fixní náklady na stáž dle jednotlivých šablon typových pozic. Každá šablona je naceněna individuálně v závislosti na typové pozici, pro kterou je tvořena. V průměru jde o 60 000 až 120 000 Kč v závislosti na šabloně za tříměsíční stáž. Podmínky nejsou příliš náročné.

Zásadou je dodržet šablonu stáže. Ta definuje požadavky na jednotlivou konkrétní pozici. V současnosti jsou k dispozici například šablony pro personálního manažera, mzdovou účetní, bezpečnostního pracovníka, či stavebního technika.  Brzy přibydou další šablony jako autoelektrikář, provozní zámečník, speciální pedagog, lektor či strojní inženýr. V současné době je firmám k dispozici 28 šablon stáží.

Stážisty nemusí být pouze nezaměstnaní či absolventi, ale třeba i zájemci o kariérní vzdělávání. V současné době Fond dalšího vzdělávání eviduje téměř 270 zájemců z řad zaměstnavatelů a přes 1 200 uchazečů o stáž. Projekt tedy poskytuje velký prostor zájemcům z řad firem, protože je patrné, že Češi a Češky mají o zvyšování kvalifikace a aktivní přístup k profesnímu vzdělávání zájem. „Je nutné si ale uvědomit, že stážisté za účast na projektu nepobírají mzdu. Je jim hrazeno stravné ve výši 20 korun za každou odpracovanou hodinu, za určitých podmínek také cestovné a ubytování,“ doplňuje Pavel Kryštof.

Projekt, který  je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), bude trvat až do října 2014. Rozpočet projektu činí 800 mil. Kč. Stážisty se mohou stát pouze osoby s trvalým bydlištěm mimo území Prahy, což je dáno pravidly OP VK. Jednotlivá stáž trvá 1-6 měsíců a každý občan se smí zúčastnit pouze jedné stáže. Více informací naleznete na adrese www.stazevefirmach.cz a na facebookovém profilu projektu na  www.facebook.com/stazevefirmach. V těchto dnech současně startuje série regionálních informačních schůzek pro studenty posledních ročníků – budoucí absolventy vysokých škol. Nejbližší se uskuteční 23. října na VŠPJ v Jihlavě, o den později na Ostravské univerzitě v Ostravě a v týdnu od 30. října na veletrhu Gaudeamus v Brně. Podrobný rozpis regionálních informačních schůzek je k dispozici na webových stránkách projektu.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...