Technickému a odbornému školství hrozí kolaps, všimla si toho už i Evropská unie

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Situace v technickém školství je na pomezí katastrofy. Průmysl v Česku, vytvářející téměř dvě pětiny hrubého domácího produktu, zaměstnává nyní 42 procent lidí, první ročníky technicky zaměřených středních škol představují pouze 29 procent studentů z celkového počtu středoškoláků. Problém neřeší jen čeští politici – školství je trnem v oku také Evropské komisi.

Konference o možnostech nápravy technického školství

Výzvou vůči vládě k rychlému a systémovému oživení technického vzdělávání a k prosazení daňového zvýhodnění pro podniky, které podporují technické vzdělání – tak skončila konference s názvem Jaké středoškolské obory potřebuje český průmysl.

Sedm desítek přítomných podnikatelů souhlasilo s následujícími návrhy ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby:

  • Změna zákona o dani z příjmu ve prospěch firem podílejících se na technickém vzdělávání
  • Realokace prostředků v operačním programu Vzdělávání a konkurenceschopnost na podporu technického a materiálního vybavení škol
  • Zjednodušení modelu financování vysokých škol s využitím ukazatelů pro příspěvek na studenta podle kvality a potřebnosti oboru na trhu práce

„Stát musí dát najevo, jaké obory potřebuje,“ prohlásil Kuba.

Řadu návrhů na řešení krizového stavu představil prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Jaroslav Hanák a týkaly se předškolního a základního školství, včetně znovuzavedení pracovní výchovy a posílení výuky matematiky. „K prosazení změn v technickém školství musíme překonat tři rizika. Jedno z nich je nechuť ministerstva financí podpořit školství několika sty milionů korun. Potřebujeme podporu krajů. A musíme vyškolit technicky orientované učitele,“ řekl Hanák. Premiérovi a ministrovi školství zaslal dopis s návrhem na povinné zavedení matematiky u maturitních zkoušek. „Nemůžeme zvednout technické vzdělání bez matematiky,“ prohlásil.

Ministerstvo financí se ovšem staví k plánu ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení daňových úlev pro firmy, které podporují technické vzdělávání na školách, velmi zdrženlivě. Náměstek ministra financí Ladislav Minčič na konferenci k technickému vzdělávání pouze uvedl, že o úlevách je třeba ještě diskutovat.

Čtěte také další články věnující se českému školství:

Evropská komise přehodnocuje přístup ke vzdělání

Míra nezaměstnanosti mladých lidí dosahuje téměř 23 procent v celé Evropské unii – zároveň však existuje přes dva miliony volných pracovních míst, která nemá kdo obsadit. Evropa potřebuje učinit radikální kroky a přemýšlet o tom, jak systémy vzdělávání a odborné přípravy mohou zajistit dovednosti odpovídající potřebám trhu práce.

„Je nutné více investovat do vzdělávání a odborné přípravy. Je rovněž třeba, abychom modernizovali vzdělávací systémy, a ty poté pružněji reagovaly na skutečné potřeby dnešní společnosti. Evropa dosáhne obnovy udržitelného růstu, jen pokud zajistí vysoce kvalifikované pracovníky, kteří mohou přispět k inovaci a podnikání. K tomu jsou nezbytné efektivní a správně zacílené investice. Snížením rozpočtu ve vzdělávání toho nedosáhneme,“ prohlásila Androulla Vassiliou, komisařka Evropské unie pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Evropská komise zahájila strategii nazvanou přehodnocení vzdělávání, aby povzbudila členské státy k přijetí okamžitých opatření. Zajistí tím, že mladí lidé budou rozvíjet dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné na trhu práce, a členské státy dosáhnou svých cílů růstu a zaměstnanosti.

  • Důraz dovednosti odpovídající potřebám trhu práce
  • Doporučení směřující k podpoře odborného vzdělávání a odborné přípravy
  • Zlepšení základní gramotnosti, počtů a výuky jazyků
  • Rozvoj podnikatelských dovedností
  • Důraz na pracovní činnosti
  • Podpora spolupráce škol a podniků

Všechny tyto cíle prosazuje a podporuje Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) i na národní úrovni.

Hrozí odchod investorů a omezování výroby

„V tuto chvíli potřebuji stovku nástrojařů. Bohužel na trhu práce nejsou a já musím odmítat zakázky. Máme tu tikající demografickou bombu,“ uvedl na konference Pavel Juříček, předseda představenstva Brano Group a viceprezident SP ČR. Stejný problém zmínil generální ředitel Agrostroj Pelhřimov a Manažer roku 2011 Lubomír Stoklásek s poukazem na to, že na trh přichází pouze pětina potřebných technicky vzdělaných pracovníků.

Pokud nedojde k rychlému obratu a vláda nerozhodne o podpoře technického vzdělávání, hrozí průmyslu odchod investorů a omezování výroby.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...