Technické školství: změny k lepšímu možná nastanou již od nového školního roku

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Katastrofálním následkům nedostatku technicky vzdělaných lidí může zabránit novela ministerstva průmyslu a obchodu. Návrh, který je momentálně v jednání parlamentu a který by mohl platit již od 1. září letošního roku, vychází z diskuzí zástupců Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Fóra průmyslu a vysokých škol.

Cílem návrhu novely je vtáhnout další zaměstnavatele do systému odborné přípravy prostřednictvím výuky v reálném pracovním prostředí, tedy na současných technologiích, a podpořit firmy, které se již ve spolupráci se školami angažují. Změny by měly přispět k nižší míře přerozdělování a úspornějšímu modelu financování odborného školství v budoucnu.

„Stát takto investuje do budoucí zaměstnanosti české populace a také zvyšování znalostí národa,“ řekla Martina Poštová, mluvčí Witte Automotive, strojírenské společnosti, která se v propojení praxe a odborného studia angažuje.

Daňové úlevy

Novela zavádí možnost odečtu nákladů na jednoho žáka konajícího praxi ve firmě od základu daně paušální částkou ve výši 80 tisíc korun. Zvyšuje také již existující limity u daňově uznatelných výdajů stipendií na pět tisíc korun u středoškoláků a deset tisíc korun u vysokoškoláků. „Pro firmu, která se zapojí do vzdělávání a profesní přípravy budoucích absolventů, by byly daňové úlevy velkým přínosem,“ uvedla Poštová.

Poslední úpravou je podpora firemních investic do vybavení určeného pro vzdělávání. Novela tak umožní odečíst až 110 procent hodnoty investice pro účely vzdělávání od základu daně.

V budoucnu nižší nezaměstnanost

Již ve střednědobém výhledu by navrhované změny mohly zvýšit efektivitu práce, zvýšit výnosy firem spojených s odvodem daní a taky snížit náklady na technické vybavení škol. Rovněž se dá očekávat snížení nákladů státu souvisejících s nezaměstnaností absolventů.

„Podporu firem, které odbornou praxi v reálném prostředí poskytují, vnímáme jako krok správným směrem. Každou jejich motivaci vítáme a věříme, že případné schválení návrhů povede ke zjednodušení celého procesu praxe. Náš region potřebuje technicky vzdělané odborníky,“ řekla Táňa Kantorková, manažerka pro vnější vztahy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...