Synth Challenge 2021: Jak nejlépe naprogramovat Bohemian Rhapsody

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Šestý ročník soutěže Synth Challenge 2021 pro vysokoškolské studenty, kteří v ní syntetizují skladby v programovém prostředí MATLAB, ovládl student FEL ČVUT Adrian Pitoňák.

U mezinárodní poroty zabodoval mimo jiné svou verzí Bohemian Rhapsody, která byla v letošním ročníku povinná pro všechny účastníky. Vítěznou skladbu si můžete poslechnout zde.

„Ocenili jsme příjemnou barvu syntetických nástrojů a použití audio efektů jak v povinné skladbě Bohemian Rhapsody, tak i ve skladbě Propane Nightmares, kterou si student vybral. Porota obzvláště ohodnotila perkuse, které zde zní velmi přirozeně,“ komentoval verdikt poroty prof. Roman Čmejla z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Adrian Pitoňák se do soutěže zapsal v rámci semestrálního projektu předmětu Syntéza audio signálu. Volitelný předmět ho zaujal i kvůli tomu, že v srpnu dostal od přítelkyně malý MIDI controller, který má rozsah dvě oktávy a drum pads. Nadšeného posluchače elektronické hudby, především žánrů grime a jazz, hraní chytlo a začal se časem zajímat i o teorii hudby.

Adrian Pitoňák by Synth Challenge doporučil každému, kdo má vztah k hudbě a chce proniknout hlouběji. „Obrovskou výhodou je, že nepotřebujete žádné předchozí znalosti z teorie hudby na to, abyste mohli začít syntetizovat nástroje. A pokud už je v tom někdo zběhlý, tak si v soutěži může prohloubit znalosti,“ říká vítěz letošního ročníku.

Cesta k vývoji technologií může vést i přes populární hudbu

Porota při výběru skladeb zohledňuje jejich atraktivitu, takže mezi letošní povinné skladby vybrala Bohemian Rhapsody a Mission Impossible.

„Obě letošní skladby zahrnují široké spektrum různých typů zvuků – od klávesových, strunných a dechových nástrojů přes celou řadu perkusí až po pěvecký sbor či příboj. I když hlavním výstupem soutěže je audio syntéza, tak pro její zdařilé naprogramování musí být studenti zběhlí i v metodách analýzy a ve zpracování číslicových signálů,“ vysvětluje prof. Čmejla, podle něhož mohou studenti získané dovednosti prakticky využít při návrhu a vývoji technologií i v dalších oblastech, např. v komunikacích nebo v biomedicíně.

V uplynulých ročnících měli účastníci za úkol syntetizovat mimo jiné Smetanovu Vltavu, Žlutou ponorku od Beatles či ústřední melodii ze seriálu „Vraždy v Midsomeru“, kde je jako hlavní nástroj použit elektronický nástroj theremin.

Od příštího ročníku přibyde Python

Od příštího ročníku soutěž Synth Challenge zvažuje rozšíření o programovací prostředí Python. Jazyk Python je snadněji dostupný nejenom pro studenty FEL, kteří se s ním setkávají již od prvního semestru, ale i pro další vysokoškoláky. Organizátoři si od toho slibují zapojení dalších univerzitních pracovišť, větší počet účastníků a zvýšení zájmu o studium akustických a audio-vizuálních programů a předmětů.

Celkové výsledky letošního ročníku soutěže Synth Challenge 2021 jsou dostupné: sami.fel.cvut.cz/synthchallenge2021/results

O soutěži Synth Challenge

Je určena všem studentům VŠ, kteří zašlou tři úlohy vytvořené v programovém prostředí MATLAB. V první úloze si studenti vybírají syntézu hudebních nástrojů v jedné ze dvou předem připravených skladeb, ve druhé úloze generují tři oktávy durové hudební stupnice se syntetickými hudebními nástroji a ve třetí úloze představí libovolnou vlastní realizaci audio syntézy či audio efektů. Při řešení se využívá tzv. MIDI protokolů, ve kterých jsou uloženy informace o notovém záznamu a s nimiž lze generovat hudební skladby bez znalosti not a hudební teorie.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

ČVUT
ČVUT