Svaz průmyslu a dopravy ČR: Průmysl sráží vysoké ceny energií

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Průmyslníci v České republice jsou výrazně nespokojeni s nestabilitou podnikatelského prostředí a kriticky hodnotí nepředvídatelnost chování koaliční vlády. Kondici průmyslu zhoršuje slabá zahraniční a domácí poptávka a rostoucí ceny energií. To jsou některé závěry z aktuálního dotazníkového šetření mezi nefinančními podniky Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky. Ve statistickém šetření odpovídalo 188 respondentů.

„Podnikatelská sféra je zklamána stavem politické reprezentace, vnitřními rozpory v ODS. Jsme svědky nestability daňové, politické a zhoršujícího se podnikatelského prostředí, místo abychom řešili praktické kroky ke zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky,“ uvedl dnes na tiskové konferenci Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Současně odsoudil přístup vlády, která schválila snížení podpory na obnovitelné zdroje energie. Kvůli tomu budou tuzemské podniky ještě výrazněji zatíženy zdražením elektrické energie. Jak vyplývá z šetření, ještě před tímto rozhodnutím kabinetu považují firmy za klíčové faktory omezující jejich růst ceny energií (jako nejdůležitější bariéru růstu to uvádí 55 % tuzemských firem) a ceny materiálů a surovin (53 % respondentů). Průmyslové firmy upozorňují na to, že mají pouze omezenou možnost promítnout růst cen vstupů do výstupů.

Čtěte také: Analýza: Vývoj českého průmyslu ve druhém čtvrtletí roku 2012

K problematice růstu cen energií se dnes na společné tiskové konferenci vyjadřovaly i členské odvětvové svazy a také Svaz chemického průmyslu.

„Podíl nákladů na energie je v Evropě dvakrát vyšší než v USA. Výrazně nás zatěžuje ekologická legislativa a tlačí na nás ceny energií, místo aby byla přijata opatření na zvýšení konkurenceschopnosti,“ uvedl Miroslav Svoboda, vedoucí sekretariátu Odvětvového svazu Hutnictví železa. Právě hutní výroba nezažívá dobré časy, podle odhadů by letos měla poklesnout o 5 až 10 %.

O cenách energií jako vražedném noži vůči průmyslu hovořil také František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace. „Naše firmy pociťují zvýšení cen vstupů. Přesto odvětví dokázalo meziročně růst o 1,5 %,“ uvedl František Hýbner.

Ceny energií, představující zhruba 35 % nákladů, silně dopadají na tuzemský chemický průmysl. Ten prokazuje svoji konkurenceschopnost růstem o 7 až 8 % za prvních 8 měsíců. Je tu ale riziko, že ho zbrzdí zejména ceny energií. „Ve srovnání s Německem platí naše podniky dvakrát více,“ uvedl Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu.

Stejný kritický názor vyjádřili i představitelé sklářského a keramického průmyslu, který je energeticky velmi náročný. „Podpora obnovitelných zdrojů energie si vybere další daň a zhorší konkurenceschopnost našich firem. Cenami energií patříme k nejdražším zemím,“ uvedla Magda Purkrábková, tajemnice Asociace sklářského a keramického průmyslu.

Současně podniky ve zmíněném statistickém šetření a zástupci odvětvových svazů poukázaly na to, že se v České republice nezlepšuje podnikatelské prostředí, což je další negativní faktor snižující konkurenceschopnost ekonomiky. Podniky si stěžují na úroveň legislativy a slabou vymahatelnost práva, dále na rozvětvenou byrokracii a vysokou míru korupce. Tyto čtyři uvedené faktory považují za nejdůležitější z hlediska působení na kvalitu podnikatelského prostředí. Podle čtvrtiny zástupců firem dochází dokonce ke zhoršení situace v oblasti přijímání zákonů a stejný podíl respondentů hovoří o dalším zhoršování míry korupce. Zlepšení úrovně legislativy uvádí jen zlomek firem (1 %), zlepšení korupce pak 2 %. Podobně kriticky hodnotí firmy stav byrokracie, téměř čtvrtina (23%) hovoří o zhoršování stavu a jen 1% z nich zmiňuje zlepšení.

Vzhledem k tomu, že průmysl jako celek nedozná na přelomu roku oživení a ekonomika klesne o 1 %, nedá se předpokládat zvyšování mezd a nábor nových pracovníků. Zaměstnanost v průmyslu by se dokonce měla snížit za celý rok 2012 o více jak 1 % a pokles počtu pracovníků bude pokračovat i v příštím roce. Mzdy porostou jen velmi zvolna, v průměru odhady uvádějí nárůst v příštím roce o 1,65 %.

Celkově lze výsledky šetření shrnout následovně: „Ekonomika je nejslabší za poslední dva roky, nejistota a nedůvěra přetrvává, zakázek zřejmě nepřibude, zaměstnanost mírně klesne. Výsledky sice nejsou až tak katastrofické, ale současné období a přelom roku bude pro firmy obtížný, bohužel jim k tomu nepomáhá ani stav podnikatelského prostředí.“

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...