Svaz průmyslu a dopravy: Český průmysl – pacient dále chřadne

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Průmyslová výroba v září meziročně spadla o 7,1 %. Potvrzuje se tak trend postupného oslabování kondice průmyslu v ČR. V září se neobjevil žádný náznak zvratu vývoje české ekonomiky k lepšímu, což platí i pro průmysl. Ten potvrdil dlouhodobý mírně sestupný trend, když dosáhl meziročního reálného poklesu o 7,1 %, po očištění o počet pracovních dní pak hodnoty mínus 2,4 %.

„Jsou to mírně horší výsledky oproti očekáváním, nicméně nikterak překvapující. Také naše šetření označila třetí čtvrtletí a zářijové výsledky za nejslabší za poslední dva roky, což nyní potvrdila data zveřejněná ČSÚ,“ uvedl Bohuslav Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Naše zjištění mezi členskými firmami pro čtvrté čtvrtletí – alternativní indexy průmyslové produkce jako PMI či vývoj zakázek signalizují záporné výsledky i pro měsíc říjen a v podstatě konec letošního roku,“ dodává Bohuslav Čížek.

K zářijovému poklesu průmyslové výroby přispěla nejvíce výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, tedy sektor, který výsledkům v minulém roce a v první polovině letošního roku výrazně pomáhal, a to nejen přímo, ale i přes navazující odvětví. Poslední měsíce tento sektor zaznamenal snížení objemu zakázek a jeho zástupci vidí slabý i konec roku.

Výrazně a již dlouhodobě zpomaluje výroba základních kovů, hutní zpracování a stále více klesá výroba kovových konstrukcí. „V těchto sektorech výrazně klesly nové zakázky. Lze tak očekávat, že se výroba sníží dále nejen v této prvovýrobě, ale i v navazujících odvětvích zpracovatelského průmyslu,“ upozorňuje Bohuslav Čížek.

Co se týká celkového vývoje zakázek, ty výrazně poklesly na meziroční hodnotu -5,2% ze srpnové hodnoty -1,4 %. Propadly se jak zakázky z tuzemska ( -7,4%), tak i zakázky ze zahraničí ( -4,1 %).

„Slabost domácí poptávky je dlouhodobým fenoménem. K tomu se přidávají dopady problémů zahraničních ekonomik na tuzemský průmysl, jemuž se dařilo negativním trendům relativně dlouho odolávat. I výsledky zahraničního obchodu naznačily ochlazení exportu, který meziročně narostl pouze o 0,6 %,“ poznamenal Bohuslav Čížek.

Výsledkům zahraničního obchodu a exportérům pomáhala přitom slabá koruna, kde vývoz vyjádřený v eurech dokonce klesl o -0,1 %.

Vysoké saldo obchodní bilance ve výši 31,6 mld. Kč (meziročně vyšší o 9,2 mld. Kč) bylo však dosaženo výrazným poklesem dovozu o -3,3%. Import minerálních paliv sice hodnotově meziročně vzrostl o 14,4 %, klesaly zejména dovozy z odvětví mimo primární vstupy, jako jsou dopravní prostředky či stroje a zařízení.

Pokles zahraniční poptávky a přetrvávající nejistota v eurozóně a ČR spolu s fiskální konsolidací bez jasných koncepčních cílů narušují celkovou poptávku. Podniky se proto dále snaží hledat úspory v nákladech, zvyšovat produktivitu práce a hledat nové trhy. Co jim chybí, je stabilita podnikatelského prostředí. „Vláda musí respektovat při svých krocích reálné výsledky ekonomiky a nepostupovat způsobem, který ji naopak zhoršuje,“ upozorňuje analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...