Studie Dell Technologies: hrozba ztráty dat po kyberútoku je větší, než kdy jindy

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Raketově rostoucí objem spravovaných dat, využívání cloudových technologií či zvyšující se počty zaměstnanců pracujících z domova. To jsou jedny z příčin, které podle firem vedou k většímu riziku ztráty dat při kybernetických útocích.

Téměř dvě třetiny společností z celého světa dotázaných v průzkumu Dell Technologies se obávají, že stávající opatření na ochranu dat nebudou dostačovat k obraně proti kybernetickým hrozbám.

Podle zjištění studie 2021 Global Data Protection Index (GDPI) společnosti Dell Technologies dnes firmy v oblasti ochrany dat čelí řadě problémů v souvislosti s neustálou hrozbou vyděračského softwaru a využitím nových technologií, jako jsou nativně cloudové aplikace, kontejnery Kubernetes a umělá inteligence. Také srpnový průzkum IDC potvrdil, že třetina dotázaných subjektů z celého světa v uplynulých 12 měsících zaznamenala útok vyděračským softwarem nebo průnik, který zablokoval přístup do systémů či k datům.

Aktuální průzkum Dell Technologies navíc odhaluje, že firmy samy cítí slabiny a nedostatečnost svých systémů:
• Firmy dnes spravují více než desetinásobný objem dat oproti stavu před pěti lety – zatímco v roce 2016 to bylo 1,45 petabytu, v roce 2021 to je 14,6 petabytu.
• Podle studie se 82 % respondentů domnívá, že jejich stávající řešení na ochranu dat nebudou zcela pokrývat budoucí požadavky. Obavy jsou to opodstatněné – více než 30 % dotázaných v uplynulém roce zaznamenalo ztrátu dat a téměř polovina (45 %) neplánovaný výpadek systémů.
• Téměř dvě třetiny IT manažerů (62 %) se obávají, že stávající firemní opatření na ochranu dat nebudou dostačovat k obraně proti škodlivému a vyděračskému softwaru a 74 % shodně uvádí větší náchylnost ke ztrátě dat při počítačových útocích v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců pracujících z domova.
• Více než dvě třetiny (67 %) respondentů vyjadřují nejistotu, zda by v případě destruktivního počítačového útoku bylo možné veškerá důležitá podniková data znovu obnovit.
• Bezmála dvě třetiny (63 %) účastníků studie se domnívají, že nové technologie, jako jsou nativní cloudové aplikace, kontejnery Kubernetes, umělá inteligence či strojové učení, představují z hlediska ochrany dat významné riziko. Absence řešení na ochranu dat pro tyto nové technologie byla uváděna jako jeden ze tří nejvážnějších problémů, s nimiž se podniky v tomto směru potýkají.
• Průměrné náklady způsobené ztrátou dat v posledních 12 měsících se u podniků využívajících bezpečnostní řešení od různých dodavatelů blíží čtyřnásobku oproti firmám, které vsadily na jediného dodavatele.

„Uvědomujeme si, že v sázce je více než kdy dříve a že úkol ochránit data ještě nebyl náročnější. Vyděračské útoky mohou mít pro jednotlivce i podniky katastrofické následky, ale přijmout předem porážku není řešení,“ uvedl Jeff Boudreau, prezident a generální ředitel divize infrastrukturních řešení společnosti Dell Technologies.
Dell Technologies u svých řešení reaguje na vývoj IT prostředí a nabízí jednotný přístup k ochraně tradičních i moderních pracovních zátěží. Patří k nejvýznamnějším poskytovatelům multicloudové ochrany dat a řešení Dell chrání zhruba sedm exabytů dat u všech významných poskytovatelů veřejných cloudových služeb. Díky neustálým inovacím a úzké provázanosti s VMware a dalšími předními dodavateli si společnost Dell zachovává pozici nejvýznamnějšího světového dodavatele hardwarových zařízení a softwaru na ochranu dat. Dell nabízí jedno z nejkomplexnějších portfolií produktů pro odolnost IT v edge lokalitách, v datových centrech a multicloudových prostředích, včetně řešení jako Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery a Dell EMC PowerScale s nástrojem Superna Eyeglass Ransomware Defender.

Dell v této souvislosti rozšiřuje svá řešení pro kybernetickou odolnost o nový software a služby:
• Řešení na ochranu dat Dell EMC PowerProtect Data Manager přináší funkci Transparent Snapshots, která nabízí nový jedinečný způsob, jak chránit virtuální stroje VMware ve velkém rozsahu. Díky zjednodušení a automatizaci zálohování na úrovni imagů VM a nižším nárokům na infrastrukturu provádí Transparent Snapshots až pětkrát rychlejší zálohování při až pětinásobném snížení latence VM. Tím pomáhá efektivně a úsporně zajistit dostupnost dat VM.
• Hardwarová zařízení Dell EMC PowerProtect s funkcí Smart Scale umožňují spravovat vícero zařízení na ochranu dat v řádu exabytů a informovaně rozhodovat o kapacitních potřebách s ohledem na růst objemu dat. S pomocí funkce Smart Scale mohou zákazníci nakonfigurovat více zařízení jako jeden pool a získat tak schopnost vidět a spravovat rozsáhlé soubory dat na jedné entitě až o 32 zařízeních PowerProtect a více než třech exabytech logické kapacity. Tímto způsobem lze maximalizovat využití prostředků a ušetřit náklady díky aktivnímu monitoringu a jednodušší správě zálohových dat.
• Managed services Dell Technologies pro řešení na obnovu dat pomáhají zajistit konzistentní provoz a snižují riziko ztráty dat. Odborníci Dell zajišťují každodenní provoz trezoru pro obnovu a poskytují při obnově dat podporu. Tyto managed services staví na portfoliu poradenských, implementačních a asistenčních služeb společnosti Dell v oblasti obnovy dat.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...