PRUMYSL.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

Studenti VŠB-TUO nezahálejí. Vyrábějí validační zařízení

Šnekový dopravník, korečkový elevátor či zařízení pro simulaci toku sypké hmoty v zásobnících patří mezi současné projekty studentů z Laboratoře sypkých hmot Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Úkolem studentů z Laboratoře sypkých hmot při Institutu dopravy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je pracovat na řešení úkolů z oblasti procesů, skladování a dopravy sypkých hmot. Zabývají se také validací metody diskrétních prvků pomocí svých studentských projektů. Konkrétně se jedná o Zařízení k simulaci pohybu částic, Validační šnekový dopravník svislý a Validační korečkový elevátor.

Nominované Zařízení k simulaci pohybu částic a Validační šnekový dopravník svislý. Foto: Markéta Gojná

Nominované Zařízení k simulaci pohybu částic a Validační šnekový dopravník svislý. Foto: Markéta Gojná

Zařízení k simulaci pohybu částic bylo letos nominováno na Zlatou medaili MSV. „S jeho pomocí zkoumáme vliv tvaru výsypky na vysypávání různého materiálu ze zásobníků nebo skladovací či procesní nádoby,“ sdělil student doktorského studia Jan Vyletělek, který přístroj navrhoval. Ideálním materiálem jsou plastové či skleněné kuličky. „Ale zkoušel jsem i rýži, hrách, průmyslové produkty a písek,“ dodal Vyletělek.

Na vývoji svislého šnekového dopravníku se podílel doktorand Jiří Rozbroj. Zařízení slouží k ověření chování sypké hmoty. Je propojeno s počítačovou simulací. „Pomocí vysokorychlostní kamery zjišťujeme pohyb sypkých hmot. To stejné můžeme aplikovat pomocí simulace,“ vysvětlil Rozbroj.

Validační korečkový elevátor

Validační korečkový elevátor. Foto: Markéta Gojná

Dalším validačním zařízením z dílny Laboratoře sypkých hmot je korečkový elevátor. Opět díky počítačové simulaci mohou jeho uživatelé nejprve zjistit, jak bude daný materiál reagovat. „Pomocí simulací můžeme vyzkoušet různé tvary korečků a různé rychlosti korečkového elevátoru,“ uvedl doktorand a vývojář zařízení Daniel Gelnar. V počítači pak stačí jen naprogramovat tvar a granulometrii materiálu a následně musí uživatel změřit sypný úhel a vnější a vnitřní tření. Výsledek si pak ověří právě pomocí korečkového elevátoru.

Tato zařízení lze uplatnit v široké škále dopravních, výrobních a technologických procesů. Díky nim je možné účelně urychlit a zefektivnit vývoj nových prototypů nebo modifikovat stávající stroje.

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!

 

Starší příspěvky:
Již třetí měsíc v řadě roste důvěra v českou ekonomiku

Celkový růst důvěry v domácí ekonomiku pokračuje i v říjnu, i když se projevil méně než v předchozím měsíci. Souhrnný indikátor důvěry se...

Zavřít