Studenti technických škol: Univerzity by neměly produktovat masy průměrně vzdělaných lidí

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Neustále se hovoří o tom, že české školství neuspokojuje poptávku firem po technicky vzdělaných mladých lidech. Jak tuto situaci vnímají samotní studenti vysokých technických škol a univerzit? Dozvíte se v seriálu rozhovorů se studenty těchto škol. V tomto díle jsme se ptali studenta Technické univerzity v Liberci Ondřeje Smoly.

Ondřej Smola

Škola: Technická Univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Obor: Informační technologie
Ročník: 4. (1. magisterský)

Proč jste se rozhodl právě pro tuto fakultu?

Obor navazuje na předchozí studovaný obor bakalářského studijního programu.

Plní se Vaše očekávání? Jste se svým výběrem spokojen?

S výběrem jsem spokojen.

Zdá se Vám, že fakulta nabízí studium dostatečně propojené s praxí?

Domnívám se, že je to jedna z nejslabších stránek fakulty. Uvítal bych mnohem větší počet pořádaných setkání a workshopů mezi studenty, vyučujícími a lidmi z praxe. Samotná možnost prezentace a seberealizace vlastních projektů či pouhá možnost vyjádřit veřejně své nápady a myšlenky není příliš obvyklou událostí na fakultě. V tomto případě je ale třeba vyvinout snahu, zapojit se s vlastními názory a nápady i ze strany studentů. Problémem mnoha dnešních studentů je navíc značná pasivita a lhostejnost. Studijní obory jsou, nejen na této fakultě, velmi pevně vázány rozvrhy. Množství volitelných předmětů, s ohledem na okamžitou uplatnitelnost v praxi, je značně malé. Fakulta by zcela jistě neměla studenta připravit pouze na praxi na úkor teoretických znalostí, ale měla by nalézt dostatečnou rovnováhu mezi oběma pohledy a připravit studenty více i na jejich budoucí povolání, které pro drtivou většinu studentů znamená zaměstnání mimo akademickou sféru. Problémem je nejenom svázanost stávajících oborů, ale i příliš pomalá reakce na změny na trhu. Toto je zvláště viditelné na rychle se vyvíjejících oborech, jakými jsou právě informační technologie.

Je možné se zúčastnit během studia odborné stáže?

Na tuto otázku nemohu odpovědět, jelikož jsem se žádné odborné stáže organizované školou neúčastnil.

V poslední době se neustále hovoří o nedostatku technicky vzdělaných mladých lidí. Vidíte v tomto ohledu na straně školy nějaký posun? Otevírají se nové obory? Zvyšují kapacity fakulty?

Dle mého názoru nedochází ke zvyšování počtu přijímaných studentů. Nezaznamenal jsem ani diskuzi o nově otevíraném oboru a myslím si, že je to správný krok. Celkově je potřeba brát v potaz nutnost věnovat studiu velkou míru času a snahy společně s talentem a velkou mírou odhodlání, což celkově omezuje množství kvalitních studentů, kteří mají předpoklady zvládnout nejen studium, ale být dále i kvalitními a vrcholovými pracovníky v praxi. Zvyšováním kapacit by mohlo vést k přijetí většího množství studentů, pro které by vysokoškolské studium představovalo pouze odklad nástupu do praxe – na rozdíl od kvalitativního posunu k odborníkovi ve svém oboru. Nedostatek technicky vzdělaných lidí by měl být řešen již v rámci středních škol. Univerzity by neměly být orientovány na produkci masy technicky průměrně vzdělaných lidí.

Pracujete při studiu již v oboru?

Ano, i přes start na tzv. „zelené louce“, kdy jsem jako absolvent gymnázia měl s technickými obory velmi malé zkušenosti, jsem po roce nastoupil do firmy jako programátor. Po roce jsem změnil zaměstnání a aktuálně pracuji jako odborně technický pracovník na Ústavu informačních technologií a  elektroniky Technické Univerzity v Liberci, kde zastávám pozici vývojáře.

Čtěte také další díly seriálu rozhovorů – publikujeme každý den:

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...