Start divize Schenker Ventures nastaví nový směr podnikání v logistice

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

DB Schenker spouští novou divizi Schenker Ventures, která má za cíl podporovat inovace v logistice prostřednictvím spolupráce se zakladateli firem a podnikateli. Schenker Ventures zastřeší a rozšíří stávající rozvojové aktivity a investice společnosti DB Schenker. Bude podporovat start-upy a začínající podnikatele kapitálem, odbornými znalostmi a svými aktivy. Kromě toho se Schenker Ventures spojí s firmou MVP Factory, aby vytvořili společné venture studio.

„Chceme být hnacím motorem nových nápadů v odvětví logistiky a supply chain, a zároveň vybudovat digitální budoucnost šetrnou ke klimatu. Schenker Ventures nastartuje inovace prostřednictvím kreativity, odhodlání a podnikatelské svobody. Jako strategická iniciativa nad rámec naší každodenní činnosti bude Schenker Ventures sídlit blízko DB Schenker, ale nikoliv ve společnosti samotné. Začíná tak nová kapitola v podnikání a inovacích,“ říká Jochen Thewes, CEO společnosti DB Schenker.

„V Schenker Ventures ctíme jeden základní princip: skvělé nápady vyžadují podnikatelskou svobodu a zakladatelé musí mít vše pod kontrolou. Naším cílem je proto vytvořit prostředí, kde si ponechají vlastnictví a plnou kontrolu nad svými start-upy. Jako firma s dlouhodobými zkušenostmi a rozsáhlou sítí je podporujeme kapitálem, odbornými poznatky z oblasti řízení dodavatelského řetězce a logistické infrastruktury a také kontakty na naše nejvýznamnější zákazníky z celého světa,“ říká Patric Hoffmann, ředitel Schenker Ventures.

Novou divizi budou tvořit dva pilíře. První pilíř se bude skládat ze všech aktivit venture kapitálu DB Schenker a bude fungovat jako dlouhodobý investor se zaměřením na B+ start-upy v různých oblastech logistiky a řízení dodavatelského řetězce. Důraz je přitom kladen na návrh a vývoj nových obchodních modelů zaměřených na digitální, technologické a udržitelné koncepce.

Venture studio, které tvoří druhý pilíř Schenker Ventures, vzniklo ve spolupráci s berlínskou společnosti MVP Factory. Jeho cílem je propagovat nový způsob budování byznysu. Výjimečným podnikatelům nabídne příležitost nastartovat novou generaci logistických společností, které budou hybnou silou dlouhodobé transformace tohoto odvětví. Každá firma bude založena na vlastních nápadech podnikatelů nebo na principech vycházejících z ostatních fungujících koncepcí, které Schenker Ventures a MVP Factory společně rozvíjejí. Vybraným zakladatelům budou skrze venture studio poskytnuty všechny zdroje potřebné k rozjezdu úspěšných společností, včetně kapitálu, mentoringu a expertních znalostí v oboru.

„Vybudovat firmu není jednoduchá věc. Spolu s týmem zakladatelů využíváme naše možnosti, abychom rychle ověřili životaschopnost nápadů, podpořili výrobu a našli odbyt u prvních zákazníků. Spolu s DB Schenker nyní nabízíme výjimečným podnikatelům příležitost rozjet novou generaci logistických společností s náskokem,“ říká Philipp Petrescu, CEO MVP Factory.

Už dnes DB Schenker spolupracuje s více než 50 start-upy a technologickými společnostmi z různých odvětví a regionů po celém světě. Založení Schenker Ventures tuto spolupráci dále posílí a naváže na nedávné investice a koncepční spolupráce s průkopníkem městské letecké mobility Volocopter a vývojářem autonomní mobilní robotiky Gideon Brothers.

DB Schenker zve start-upy a potenciální zakladatele firem z odvětví logistiky a dodavatelského řetězce na stránky www.schenker-ventures.com, kde najdou možnosti spolupráce a podpory ze strany DB Schenker.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...