Spolupráce průmyslníků a univerzity pomůže studentům s praxí

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Zprostředkovat studentům možnost stáží ve firmách či zadávání bakalářských a diplomových prací podle požadavků firem – takový je záměr smlouvy, která potvrdila a rozšířila již déle trvající spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SPČR) a Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB).

S Ekonomickou fakultou VŠB - Technické univerzity Ostrava byla podepsána smlouva o spolupráci, která by měla pomoci většímu propojení s praxí. Foto: VŠB
S Ekonomickou fakultou VŠB - Technické univerzity Ostrava byla podepsána smlouva o spolupráci, která by měla pomoci většímu propojení s praxí. Foto: VŠB

Dvě třetiny firem vidí největší problém absolventů vysokých škol technického a ekonomického zaměření v jejich odtrženosti od praxe a v neznalosti firemních procesů. Smlouva by to mohla změnit.

Pro SPČR: zpracování analýz

„Chceme, aby se více prolínala akademická sféra s praxí. Chceme, aby odborníci z firem docházeli přednášet na univerzitu, a naopak aby se akademici mohli podívat, jak funguje denní režim ve firmách,“ řekl Průmyslu.cz regionální manažer SPČR pro Moravskoslezský kraj Petr Holica. Spolupráce s akademickou sférou znamená pro svaz také rozšíření odborného zázemí o další pohled. „S kolegy můžeme spolupracovat například při přípravě různých analýz, které potřebujeme jako argumentační základ naší činnosti,“ dodal Holica.

Pro VŠB: zprostředkování zkušeností z praxe

Pro vysokou školu přináší spolupráce například možnost zprostředkovat studentům praktické zkušenosti top manažerů z celé České republiky. „V rámci cyklu přednášek, který jsme nazvali Manažeři našim studentům, se jako první představil Jiří Suchánek, ředitel Nadace OKD,“ upřesnila děkanka Ekonomické fakulty Dana Dluhošová.

Spolupráce v řadě konkrétních oblastí funguje na neformální bázi již delší dobu. Smlouvou se stvrdil zájem obou stran nastavit tuto spolupráci systematičtěji. „Ekonomická fakulta pro nás loni zpracovala studii, která na konkrétních číslech a faktech shrnula význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj. Přímo na fakultě jsme uspořádali několik akcí a uskutečnily se již první přednášky manažerů studentům,“ popsal Holice dosavadní spolupráci.

HR Akademie

O tom, že by smlouva o spolupráci vylepšila stav v nezaměstnaností sužovaném Moravskoslezském kraji, zástupci svazu i vysoké školy pochybují, domnívají se však, že vzdělání s nezaměstnaností úzce souvisí. „Potřebujeme jasně definovanou hospodářskou politiku země a na ni navazující vzdělávací soustavu,“ řekl Holica. HR Akademie, další projekt, rovněž vytvořený ve spolupráci SPČR a VŠB, by podle Dluhošové mohl zvýšit klasifikace absolventů, a tím i jejich uplatnitelnost na trhu práce. „HR Akademie bude vyučována odborníky z praxe s dlouholetými manažerskými zkušenostmi a bude zakončena garantovaným certifikátem,“ uvedla děkanka.

Zmíněný kurz HR Akademie je určen nejen studentům Ekonomické fakulty, ale také studentům ostatních fakult VŠB-TU Ostrava. Kromě VŠB spolupracuje SPČR také s řadou dalších univerzit.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...