Spolu s produkcí kleslo v listopadu i hodnocení ekonomické situace

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Listopadové hodnocení současné ekonomické situace v průmyslu kleslo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se oproti říjnu téměř nezměnilo a výhledy na příští tři měsíce jsou také beze změny. Co se týká vzdálenější budoucnosti, jsou respondenti oproti minulému průzkumu mírně optimističtější.

Jako dobrou hodnotí svou ekonomickou situaci 26,2 % respondentů, 68,7 % ji hodnotí jako uspokojivou a 5,1 % jako špatnou. Ve zpracovatelském průmyslu byla čísla poněkud horší: dobrá situace je u 22,8 % respondentů, uspokojivá u 71,4 % respondentů a špatná u 5,8 %. Špatná situace je podle statistiky zejména u výroby oděvů, oprav a instalací strojů a zařízení, výroby nábytku a výroby usní.

Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se oproti říjnu téměř nezměnilo. Úroveň celkové poptávky (knihy zakázek) považovalo za uspokojivou 84,8 % respondentů. 1,8 % respondentů hodnotilo úroveň celkové poptávky po své produkci jako vyšší a 13,4 % jako nízkou.

Výrobní činnost vzrostla u 19,6 % podniků s tržeb, poklesla u 13,2 % podniků a u 67,2 % podniků byla výrobní činnost stejná.

Zlepšení ekonomické situace v příštích třech měsících očekává 8,1 % podniků, zhoršení 10,7 %, beze změny 81,2 %.

Pro příštích šest měsíců očekává zlepšení ekonomické situace 10,9 % respondentů, zhoršení 15 %. 74,1 % respondentů o úrovni ekonomické situace svého podniku neuvažují.

Saldo indikátoru důvěry v průmyslu konstruované jako průměr sezónně očištěných konjunkturálních sald ze tří ukazatelů (hodnocení celkové poptávky, zásoby hotových výrobků s opačným znaménkem a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se celkově – zejména vlivem růstu zásob hotových výrobků – oproti minulému měsíci snížilo a oproti hodnotám z listopadu 2011 je stále nižší.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...