Spolehlivý tok dat a informací zajišťuje v Chotěbořských strojírnách platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Chotěbořské strojírny navazují na svoji strojírenskou tradici, která sahá až do dob první republiky. Díky využití současných nástrojářských technologií a moderních CAD/CAM softwarů jsou schopni uspokojit náročné požadavky svých klientů.

K vývoji a konstruování využívají už více než 18 let profesionální software z dílny společnosti Dassault Systèmes. Kromě CAD systémů CATIA V5 a SOLIDWORKS používají několik posledních let také systém pro řízení životního cyklu výrobku.

Podnikání ve strojním průmyslu má v Chotěboři na severu Vysočiny dlouholetou tradici. Začal ji psát v roce 1936 pražský továrník Vilém Eckhardt, který oživil provoz bývalé textilky, kterou postupem času předělal na nástrojárnu a lisovnu. Továrna, která svého času zaměstnávala až 2 500 zaměstnanců, se například zaměřovala na výrobu protiplynových masek, chladičů pro letadla nebo konví na mléko. Po znárodnění se podnik přeorientoval na výrobu strojů a zařízení pro mlékárny či pivovary. V současnosti se společnost hlásí ke své strojírenské tradici, kdy se zaměřuje na produkci dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl, zdravotnickou a měřicí techniku.

Strojírny drží krok s konkurencí a nejnovějšími oborovými trendy. Ze současných 240 zaměstnanců je v Chotěboři zaměstnáno 15 specialistů na CAD/CAM systémy, kteří se věnují vývoji zejména forem a nástrojů, které jsou dodávány zákazníkům. Největším odbytištěm strojíren je kromě domácího trhu sousední Německo a Rakousko. Od roku 2003 pracují CAD specialisté se systémy CATIA V5 a SOLIDWORKS. Díky softwaru CATIA mají v rukách špičkovou technologii pro konstruování a vývoj výrobku, která pokrývá práci ve 3D založenou na jednotné databázi a provázanosti s PLM systémem ENOVIA. Software je založený na 3DEXPERIENCE platformě, díky čemuž může celý tým souběžně pracovat na konstruování v reálném čase a zároveň sdílet své know-how.

Téměř všichni zaměstnanci strojíren, ať už pracují v oddělení obchodu, vývoje, programování nebo výroby, využívají databázový systém ENOVIA, kterým jsou navzájem propojeni. Tento software zajišťuje hladký průběh firemních procesů a spolehlivý tok informací v rámci firmy. Všichni tak mohou pracovat v reálném čase se správnou verzí dat, přičemž program zajišťuje vizibilitu změn a úkolů. Software zefektivňuje interní tok dat, zaručuje jejich aktuálnost, a navíc zajišťuje i jejich bezpečnost. Citlivé informace se proto díky systému ENOVIA nedostanou do nepovolaných rukou, čímž firmě nehrozí ekonomická ani reputační rizika.

Pro Chotěbořské strojírny byla při rozhodování o nejvhodnějším systému stěžejní návaznost na zákazníky, kteří požadovali kompatibilitu řešení. Druhým důvodem byla potřeba udržet systém v práci s daty. Firemní konstruktéři na řešení od Dassault Systèmes nejvíce oceňují usnadnění práce při modifikaci forem,

opravách a duplicitách produktů pro zákazníky z oblasti automobilového průmyslu. Řešení podle jejich slov významně šetří čas, přičemž díky jednotnému prostředí a dashboardu mají všichni odborníci přehled o všech úkolech a provedených změnách.

„Bez komplexního CAD softwaru s integrací do PLM systému bychom nebyli schopni dostát svých závazků. Díky softwaru od Dassault Systèmes máme jednotný systém správy dat a veškeré související výrobní dokumentace včetně záloh. Kolegové napříč různými odděleními včetně výroby jsou velmi spokojeni s využíváním 3D prohlížeče, přičemž celý systém umožňuje spolehlivé verzování. Pozitivní vliv těchto nástrojů se odráží ve zvýšené efektivitě jednotlivých oddělení, kdy se zlepšila spolupráce a nastavení procesů,“ komentuje Pavel Flejberk, ředitel Chotěbořských strojíren.

Firma ze severu Vysočiny dále plánuje investovat do svého rozvoje. V nejbližší době tak management a zaměstnance čeká investice do CNC zařízení na obrábění větších rozměrů, celková automatizace výroby a výměna některých částí hardwaru. Neustálý rozvoj se týká i softwarového vybavení Chotěbořských strojíren. Jak potvrzuje pan ředitel Pavel Flejberk, jedná se o nekončící vývoj a kontinuální nastavování dalších procesů.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Dassault Systèmes
Dassault Systèmes
Dassault Systèmes – 3DEXPERIENCE Company – poskytuje firmám i jednotlivcům špičková virtuální řešení a mění tak způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky.