Společnost Rockwell Automation uvedla software Edge Gateway nové generace

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost Rockwell Automation zavedla první prvek své strategie edge computingu v podobě softwaru FactoryTalk Edge Gateway, který zjednodušuje a urychluje konvergenci IT/OT. Průmyslové podniky se potýkají se seskupováním provozních dat z heterogenních zdrojů a jejich doplňováním o relevantní kontext z tohoto zdroje – jako jsou podmínky zpracování, časové značky, stav strojů a stav ostatní výroby – do úrovně IT. Mohou jim tak uniknout potenciálně zásadní informace na podnikové úrovni.

Zatímco tradiční brány tyto významné problémy neřeší, FactoryTalk Edge Gateway jde ještě o krok dál – nejenže obohacuje data z provozních technologií (OT) o zásadní souvislosti tam, kde je to nejdůležitější, tedy na okraji sítě, ale zároveň je ve formě flexibilního modelu CIM (Common Information Model) přenáší do aplikací IT, díky čemuž mohou průmyslové podniky získat zásadní informace a udržet si konkurenční výhodu.

Software FactoryTalk Edge Gateway představuje základní kámen širší nabídky platformy edge computingu, která bude obsahovat prvky předpřipravených modelů datové analýzy, strojového učení, přizpůsobených aplikací a škálovatelného programování. Jedná se o nejnovější přírůstek do nabídky vysoce uznávaného a rozšířeného modulu FactoryTalk® Analytics, který se uplatňuje v řadě odvětví a případech použití průmyslového internetu věcí (IIoT). Software FactoryTalk Edge Gateway je také klíčovým pilířem strategie společnosti Rockwell Automation, která společně s partnery, jako jsou společnosti PTC a Microsoft, usiluje o zrychlení digitální agility napříč spektrem průmyslových zařízení připojených do cloudu.

Současné průmyslové závody tvoří heterogenní systémy a zařízení, které vysokou rychlostí generují objemná data, a výsledkem jsou pak rozsáhlá datová sila. K získání cenných a prakticky využitelných informací je nezbytné, aby se data z provozních technologií v těchto izolovaných zdrojích dat vnímala v souvislostech. Pokud navíc nejsou průmyslová data z provozních technologií uspořádána do logického datového modelu, kterému rozumí aplikace informačních i provozních technologií, možnost konvergence IT a OT zůstává stále nerealistická.

Přední výrobce farmaceutických výrobků žebříčku Fortune 100 uvádí: „Stávající systémy neumožňují využití IIoT a ke shromažďování a organizaci dat vyžadují mnoho různých programů. Současné metody přiřazují hodnotám provozních atributů různé časové značky, takže pak není možné data synchronizovat. Software FactoryTalk Edge Gateway data oproti tomu automaticky sloučí do datového obsahu na základě přednastavené hierarchie informačního modelu. Jediné řešení tak zvládne data shromažďovat a zároveň je organizovat.“

Díky svým jedinečným schopnostem v oblasti řízení dat dokáže software FactoryTalk Edge Gateway usnadnit přípravu dat pro analýzu ze strany datových vědců a analytiků až o neuvěřitelných 70 % a zároveň poskytnout provozní data vyšší kvality. Podkladový model CIM řídí jedinečný produkt společnosti Rockwell Automation FactoryTalk® Smart Object™ a lze jej účinně uplatnit u aplikací v prostorách závodu i v cloudu a získat tak prediktivní přehled o celém podniku. Software FactoryTalk Edge Gateway je navržen tak, aby obsahoval prvotřídní ekosystémové řešení, jako je Microsoft Azure a sada FactoryTalk® InnovationSuite™ využívající technologie PTC, a celou řadu dat velkého objemu, IIoT a cloudové aplikace.

„Průmyslové podniky potřebují ke splnění svých cílů prakticky využitelné informace na podnikové úrovni. Zákazníci při integraci IT/OT a získávání informací z provozních dat zjišťují, že správný kontext dat z provozních technologií má pro škálování iniciativ digitální transformace zásadní význam,“ říká Arvind Rao, ředitel divize pro řízení výrobků v oblasti informačních systémů společnosti Rockwell Automation. „Software FactoryTalk Edge Gateway nám pomáhá výrazně snížit čas a úsilí potřebné k vybudování, udržování a obohacení tohoto zásadního kontextu OT. Díky tomu mohou naši zákazníci pomocí analytiky dosáhnout dvouciferného nárůstu provozního zisku.“

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...