Společnost Rockwell Automation propojila vylepšené simulační rozhraní Studio 5000 s digitálními dvojčaty Ansys

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnosti Rockwell Automation a Ansys oznámily propojení vylepšeného simulačního rozhraní Studio 5000 s digitálními dvojčaty Ansys. To dává inženýrům automatizace a procesů nové možnosti využití simulací k vylepšení konstrukce, rozmístění a výkonnosti průmyslových provozů.

Simulační rozhraní Studio 5000 propojuje průmyslové řídicí systémy Rockwell Automation s nástroji pro simulaci a modelování. Nejnovější verze nástroje rozšiřuje tuto konektivitu na Ansys Twin Builder, přední software používaný k vytváření digitálních dvojčat založených na simulacích neboli digitálních replik fyzických prostředků. Software využívá multifyzikální metody ke zjištění, jaký mohou mít prvky reálného světa, jako jsou průtoky, mechanické zátěže a tepelné profily, dopad na výkonnost a kondici zařízení.
„Připojením řídicího systému k softwaru Ansys Twin Builder mohou uživatelé simulovat komplexní fyzikální procesy a vkládat do řídicího systému realistické vstupy,“ uvedla Julie Robinsonová, obchodní manažerka společnosti Rockwell Automation. „To může přinést rozsáhlý vhled do celého životního cyklu zařízení. Například spuštění simulačního modelu paralelně s fyzickým systémem během výroby může pomoci odhalit možnosti optimalizace výkonnosti v reálném čase.“

Inženýři mohou pomocí digitálních dvojčat a simulací vylepšit konstrukci, dodání a výkonnost systému pomocí:
• vytváření a testování konstrukcí zařízení ve virtuálním prostoru, aby se ušetřil čas inženýrů a snížila potřeba vytvářet nákladné fyzické prototypy,
• virtuálního uvádění zařízení do provozu, aby se předešlo překvapením při najíždění ve výrobních závodech,
• porovnávání simulované a skutečné výkonnosti systému za účelem identifikace seřízení, které mohou zlepšit efektivitu, produkci apod.,
• testování změn procesů ve virtuálním prostoru před jejich zavedením ve fyzickém systému za účelem urychlení výrobní kapacity nebo jiných aspektů výkonnosti,
• výpočtů zbývající životnosti součástí, aby mohly být vyměněny dříve, než způsobí neplánované odstávky, jako součást strategie předvídané údržby,
• nabízení školení obsluhy ve virtuálním prostředí, kde není nutné mít k dispozici vybavení a obsluha může být proškolena pro neobvyklé nebo nebezpečné situace.
„Spojení digitálního a fyzického světa pomocí simulačního rozhraní Studio 5000 vytváří obrovskou hodnotu pro uživatele,“ uvedl Shane Emswiler, senior viceprezident pro produkty společnosti Ansys. „Může jim to pomoci rychleji a levněji přejít od koncepčních návrhů k fyzickým zařízením. A během výroby to může přinést nová užitečná zjištění. Uživatelé mohou například zohlednit možné scénáře vývoje, aby pochopili dopad změn na proces. Lze vytvářet virtuální senzory pro odhad hodnot, které jsou jinak příliš drahé nebo není možné je v současnosti získat, a mohou předvídat výsledky, jako jsou poruchy, které narušují rozhodující faktor hospodaření.“

Simulační rozhraní Studio 5000 umožňuje uživatelům propojit digitální dvojče s emulovaným nebo fyzickým procesorem. Připojení k emulovanému procesoru jim může pomoci optimalizovat výrobu ve fázi návrhu ještě předtím, než mají k dispozici fyzický procesor nebo zařízení. Připojení k fyzickému procesoru jim umožňuje vytvořit digitální dvojče, které simuluje, jak by zařízení mělo fungovat, a porovnat jej se skutečnou výkonností.
Více informací zjistíte v následující relaci Ansys Simulation World: www.simulationworld.com/agenda/session/543611

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama