Reportáž: Špičkové technologie pro plynárenství v Ostravě-Vítkovicích

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Národní strojírenský klastr ve spolupráci s generálním partnerem společnosti Vítkovice uspořádali v Ostravě dvoudenní mezinárodní konferenci na téma „Špičkové strojírenské technologie pro plynárenství“. Konference se uskutečnila v multifunkční aule Gong, v Dolní oblasti Vítkovice.

Konferenci o špičkových technologiích v plynárenském průmyslu měl zaštiťovat a zahajovat ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Z důvodu jeho nepřítomnosti nevystoupil s přednáškou na téma „Aktualizace státní energetické koncepce a role zemního plynu“. S úvodní přednáškou proto vystoupil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a připravil si téma „Energetická politika Moravskoslezského kraje“.

Mokrý plynojem o kapacitě 50 000 m3 vyrobený v roce 1922 pro Vítkovické železárny se v roce 2012 proměnil v multifunkční aulu Gong. Foto: Marek Pagáč

Inspirativní přednáškou přispěla na konferenci paní Vlastimila Dvořáková z České geologické služby. Její prezentace obsahovala úvod do problematiky těžby nekonvenčního zemního plynu z břidlic, která je novou formou fosilního zdroje energie, vyžadující speciální technologii těžby horizontálním vrtáním a hydraulickým štěpením. Přednáška se dále týkala vývoje těžby břidlicového plynu v zahraničí, zejména v USA. Studie z US Energy Information Administration dokazuje, že břidličný plyn v USA kompenzuje obecný pokles zásob zemního plynu z nekonvenčních ložisek s cílem pokrýt vzrůstající spotřebu zemního plynu a snížit potřebu jeho importu. Jak uvedla Dvořáková, zdroje a zásoby nekonvenčního zemního plynu v České republice jsou na počátku a je nutné podložit tyto skutečnosti nezbytným měřením.

Vyčerpávajcí přednášky paní Vlastimily Dvořákové o problematice těžby nekonvenčního zemního plynu. Foto: Marek Pagáč

Zahraničním hostem byli Terry Engelder, který vystoupil s prezentací na téma „Úspěchy při těžbě břidlicového plynu v Pensylvánii“, a Radisav Vidic s tématem „Vodohospodářské problémy při získávání plynu z břidlic“. Tyto přednášky se zabývaly problematikou získávání plynu břidlic v zahraničí. V našich podmínkách však tyto zahraniční zkušenosti nelze uplatňovat, jelikož má uhelná hmota odlišný charakter.

Mezinárodní konference se zúčastnili zahraniční hosté, vědečtí pracovníci a studenti vysokých škol. Foto: Marek Pagáč

Druhý přednáškový blok doplnil přednáškou na téma „Mýty o plynu z břidlic“ Stanislav Benada, předseda správní rady občanského sdružení Muzeum naftového dobývání a geologie. O plynu z břidlic koluje řada mýtů a skutečností. Nejčastější dohady kolují o rozdílnosti mezi břidlicovým plynem a zemním plynem. Ve skutečnosti se však jedná o stejný plyn se zcela novými zdroji.

Společnost Vítkovice jsou nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce. Počátek výrobního zaměření na energetické strojírenství je datován k roku 1888. Výrobním sortimentem jsou skladovací nádrže, zařízení pro chemický průmysl, tlakové a netlakové díly elektráren a díly vodních, plynových a parních turbín. O zařízeních, jejich kapacitě a využitelnosti si připravil přednášku Martin Pecina, generální ředitel společnosti Vítkovice Power Engineering.

Martin Pecina, generální ředitel společnosti Víkovice Power Engineering, představil výrobní sortiment této společnosti. Foto: Marek Pagáč

Účastníci konference měli možnost se v závěru prvního dne konference účastnit tří exkurzí do výrobního prostředí Vítkovic. Exkurze probíhaly v dceřiných společnostech Vítkovice Cylinders, která je jedním z největších výrobců bezešvých ocelových lahví a tlakových nádrží, dále ve společnosti Vítkovice Power Engineering, která se zabývá výrobou kotlů a zařízení pro energetický průmysl a v nově zrekonstruované části Dolní oblasti Vítkovice, která je národní památkou.

Tlakové nádrže a kotle vyrábí dceřiná společnost Vítkovice Power Engineering. Foto: Marek Pagáč
Společnost Vítkovice Cylinders je jedním z největších výrobců bezešvých ocelových lahví a tlakových nádrží. Foto: Marek Pagáč
Jeden z výrobních procesů při výrobě bezešvých lahví je výroba závitu. Foto: Marek Pagáč
Společnost Vítkovice Cylinders vyrábí mimo bezešvé tlakové láhve i mlecí koule. Foto: Marek Pagáč

 

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...