Specificika malých vodních elektráren v Česku

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Geografická poloha České republiky na evropském rozvodí, kde pramení mnoho vodních toků, vytváří vhodné podmínky ke stavbě a využití malých vodních elektráren. Velké vodní elektrárny jsou investičně dosti náročné, a navíc jsou možnosti jejich další výstavby z hlediska možných dopadů na životní prostředí velmi omezené – většinou je třeba vysokých hrází, které zajišťují potřebný spád a stálou zásobu vody.

Malá vodní elektrárna Bohuslavice nad Vláří
Malá vodní elektrárna v Bohuslavicích nad Vláří. Zdroj: bohuslavicenadvlari.cz

Specifické výhody malých vodních elektráren

Malé vodní elektrárny jsou plošně rozložené na celém našem území, což je výhodné i pro elektrizační soustavu, protože malé decentralizované zdroje neohrožují elektrickou síť možným přetížením, a naopak mohou napomáhat lepší stabilitě systému.

Přinejmenším část jimi vyrobené energie je ihned spotřebovávána, čímž odpadají ztráty, které vznikají při jejím přenosu na dlouhé vzdálenosti.

Při vhodném umístění a konstrukčním řešení mohou patřit k nejekologičtějším a nejekonomičtějším energetickým zdrojům vůbec – neprodukují žádné emise ani odpady, obejdou se bez zásobování palivy a nemají přílišné nároky na údržbu.

Na rozdíl od fotovoltaických nebo větrných elektráren nekolísá množství jimi vyprodukované elektrické energie podle střídání dne a noci nebo okamžitých změn počasí. Dodávky lze lépe plánovat a elektrizační soustava není tak často přetěžovaná.

Kromě toho, že malé vodní elektrárny zajišťují dodávky čisté energie, pak mohou přispívat i k rekultivaci svého okolí. Některé elektrárny například zachycují odpad, a díky tomu jsou koryta řek čistější.

Čtěte také: Malé vodní elektrárny se vrací na české toky – oproti těm velkým totiž mají potenciál

Možná úskalí malých vodních elektráren

Pracují většinou na menších tocích, jejichž průtok se mění v závislosti na ročním období a úhrnu srážek. Projektanti tedy musí v daleko větší míře přizpůsobit elektrárnu konkrétním podmínkám lokality.

Malé vodní elektrárny mohou mít potenciálně negativní vliv na ekosystémy toků, jejichž vodu využívají. Jde o zásahy do okolní přírody při výstavbě elektrárny, vytvoření překážky bránící přirozené migraci ryb a vodních živočichů a především pak možné narušení ekosystému velkým odběrem vody. Při dodržení podmínek pro výstavbu a provoz elektrárny stanovených v rámci vodoprávního a stavebního řízení by však všechna tato nebezpečí neměla přírodu nijak ohrozit. Porušení bývá přísně postihováno.

Z hlediska všech obnovitelných zdrojů mají v Česku vodní elektrárny na výrobě elektrické energie téměř poloviční podíl. Necelá polovina takto vyrobené elektřiny pochází právě z malých vodních elektráren.

Informace poskytly: Nazeleno.cz, Energie+, ČEZ a EurActiv

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...