Sortiment mechanismů lineárního pohybu NSK se rozšiřuje o miniaturní lineární komponenty pro zdravotnickou techniku

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Když jde o život: konstrukce pohonů chirurgických robotů, čerpadel pro podporu krevního oběhu nebo diagnostických zařízení MR a CT (například) musí zajistit velmi přesný a plynulý pohyb, aniž by docházelo k jakékoli kontaminaci.

Společnost NSK pro realizaci pohybu v medicínských přístrojích nabízí nepřetržitě se rozšiřující řadu lineárních vedení a kuličkových šroubů vhodných i pro nejmenší aplikace. Mezi mnoho pozoruhodných vlastností produktů této řady patří speciální povrchová úprava oběžných drah kuličkových šroubů NSK.

Není překvapením, že miniaturizace hraje v této náročné oblasti použití ústřední roli. Chirurgické roboty provádějí pohyby v malém rozsahu s extrémně vysokou přesností polohování, ale ve srovnání s většinou průmyslových aplikací s malým točivým momentem. Dalším požadavkem tohoto oboru je maximální plynulost pohybu. Ani u čerpadel pro podporu oběhového systému a srdeční činnosti nejde o podávání vysokého výkonu, ale o trvalý bezporuchový provoz s vynikající plynulostí chodu.

Společnost NSK plní tyto požadavky vývojem komponent a mechanismů pro lineární pohyb, které berou ohled na požadavky zdravotnické techniky. Nabídka společnosti zahrnuje širokou škálu miniaturních kuličkových šroubů (průměr 4 až 15 mm) a miniaturních lineárních vedení (velikost 05 až 15).

Mnoho z těchto komponent je vybaveno volitelnou mazací jednotkou K1, která umožňuje dlouhodobý, bezúdržbový, a proto i nepřetržitý provoz. Tento mazací systém s minimálním množstvím uvolňovaného maziva udržuje kuličkové šrouby a lineární vedení trvale čisté a funkční. Pro mechanismy s malým zdvihem je vyvinuto speciální mazivo.

Miniaturní kuličkové šrouby NSK používají také speciální povrchovou úpravu aktivních povrchů oběžné dráhy kuliček. Speciální textura povrchu vyrobená superfinišováním vytváří podmínky pro udržení maziva v oběžné dráze a zajištění velmi malého třecího momentu. To navíc zajišťuje výjimečně plynulý chod lineárních komponent. Pro specifické úlohy může NSK dodávat také součásti s jinými typy povrchových úprav.

Kuličkový šroub, který společnost NSK vyvinula pro výrobce mobilních přístrojů na podporu srdeční činnosti, ukazuje extrémní požadavky, které musí lineární pohony splňovat. V těchto zařízeních se krevní oběh pacienta připojuje kanylou k membránové pumpě poháněné stlačeným vzduchem. Miniaturní kuličkové šrouby od společnosti NSK vykonávají zdvih až 55,5 mm, a to 60krát až 130krát za minutu. Opakované zdvihy tlačí definované množství vzduchu na membránu, na jejíž druhé straně je kanyla, která přivádí pacientovu krev. Kuličkový šroub zde plní vysoce odpovědnou úlohu a na jeho správné činnosti závisí lidský život.

Pokud jde o výběr pohonu, jedním z rozhodujících kritérií je trvanlivost produktů NSK. Ve srovnávacích testech s různými dalšími lineárními pohony dosáhl produkt NSK zdaleka nejlepšího výsledku: kolem 120 milionů cyklů.

Lineární pohony NSK kromě lidského těla a chirurgických robotů nacházejí uplatnění mimo jiné také v laboratorních přístrojích, zařízeních pro analýzu krve a lékařských zobrazovacích zařízeních, jako jsou mikroskopy a přístroje CT nebo MR. To platí pro jednotlivé komponenty i pro kompletní sestavy pro lineární pohyb (například kuličkový šroub plus lineární vedení) a systémy pohonů NSK Monocarrier s integrovaným servomotorem nebo krokovým motorem.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

NSK Europe Ltd.
NSK Europe Ltd.
Produkty a řešení NSK jsou všude, kde se něco pohybuje - dokonce i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jako celosvětový strategický partner předním výrobcům a dodavatelům automobilů poskytuje NSK řešení, která nabízejí vyšší výkon a zabírají méně místa.