Skupina Lapp pokračuje ve stabilním růstu

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

V předchozím účetním roce 2015/2016 (od 1. října do 30. září) se tomuto silnému hráči na trhu integrovaných řešení v oblasti kabelových a spojovacích technologií podařilo výrazně zlepšit své výsledky. Čisté tržby vzrostly na 901,5 mil. €. „Rozšířili jsme naši zákaznickou základnu po celém světě. Na tuto skutečnost jsme velmi hrdí, protože dokládá, že jsou naše produkty a služby na trhu dobře přijímány,“ říká Andreas Lapp, předseda představenstva Lapp Holding AG. Zisk před zdaněním se zvýšil o 3,9 % na 42,9 mil. €. Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek vzrostl o 140 na 3 440, přičemž celkem pracuje ve skupině Lapp 3 530 zaměstnanců.

Poměr vlastního kapitálu v procentech zůstává na vysoké úrovni 55,4 %. Andreas Hermann, člen představenstva zodpovědný za oblast financí, prohlásil: „Skupina Lapp je ve velmi dobré kondici a nadále zdravě roste. Díky naší Strategii 2020 je kurz nastaven tak, aby bylo dosaženo udržitelného a stabilního růstu i v následujících letech.“

[supsystic-tables id=’1′]

 

Rozvoj podnikání

Navzdory složitým situacím v některých odvětvích dokázala skupina Lapp v konkurenčním prostředí úspěšně obstát. Pokud by nepokračoval propad cen mědi v průběhu celého roku a také pokud by směnné kurzy zůstaly stabilní, zaznamenala by skupina nárůst obratu o téměř 8 %.

Negativní vlivy jsou způsobeny především nižší cenou mědi, která v ročním průměru klesla o 17 % z 527 €/100 kg až na 438 €/100 kg. Jelikož se současná cena kabelů vypočítává denně na základě aktuální ceny mědi, dochází při poklesu cen mědi automaticky ke snížení obratu. Navíc sehrál svou roli také negativní vývoj měn mimo eurozónu. Kombinace těchto faktorů způsobila zmenšení čistého obratu přibližně o 6 %. Tato situace však přesně neodráží skutečnou výkonnost společnosti.

Skupině Lapp se podařilo rozšířit své podnikání například v oblasti systémových řešení připravených k okamžitému zapojení s názvem ÖLFLEX® CONNECT. Kromě toho skupina Lapp vstupuje také do dalšího nového sektoru, kterým je kabeláž pro kolejová vozidla. Pro toto odvětví vytvořila skupina kompletní produktové portfolio zahrnující řadu ÖLFLEX® TRAIN a další značkové produkty.

 

Různý vývoj v jednotlivých regionech

Evropa, která je nejdůležitějším trhem pro skupinu Lapp, se podílí na celkovém obratu 69 %. Obrat v tomto regionu vzrostl o 5 % na 620,6 mil. €. Nejvýznamnějším trhem je Německo s podílem obratu skoro 30 % a téměř nezměněnými příjmy ve výši 268,2 mil. €. V americkém regionu (USA, Kanada, Střední a Jižní Amerika) došlo k mírnému zvýšení obratu o 1 % na 109,0 mil. €. V Asii (spolu s Afrikou, Austrálií a Novým Zélandem) však obrat klesl o 9 % na 171,9 mil. €.

 

Investice pro zajištění do budoucnosti

Největším stavebním projektem bylo vybudování nového evropského ústředí skupiny Lapp v jejím domovském městě Stuttgartu-Vaihingenu. Na konci roku 2016 se sem přestěhovalo přibližně 400 zaměstnanců. Nová budova přinese nové příležitosti k ještě efektivnějšímu poskytování podpory zákazníkům v Evropě, Africe, na Středním východě a v Jižní Americe. Objem investic skupiny Lappve výši 20,3 mil. € je na stejné úrovni jako v předchozím účetním roce 2014/2015.

 

Inovace a příklady aplikací

Georg Stawowy, člen představenstva zodpovědný za technologie a inovace, říká: „Díky našim inovacím bychom rádi pronikli na nové trhy, ale současně chceme také nabízet nejnovější a nejlepší produkty.“ Strategické partnerství se společností OPVIUS (dříve Belectric OPV), která je jedničkou na trhu v oblasti organických fotovoltaických systémů, pomůže skupině Lapp při vývoji nové technologie konektorů pro budoucí řešení organické fotovoltaiky.

ÖLFLEX® CONNECT SERVO – nová generace servokonfekce: Skupina Lapp globálně sjednotila a standardizovala aktivity v oblasti kompletních systémů pod novou značku ÖLFLEX®CONNECT. Za tímto účelem vybudovala odpovídající technické, výrobní a montážní kapacity v Americe, Evropě a Asii. Počet lokalit se tak zvýšil z 5 v roce 2015 na 12 v roce 2016. Program ÖLFLEX® CONNECT SERVO zahrnuje servoprodukty nové generace, které umožňují využívat dokonalejší a efektivnější kabelová řešení pro elektrické pohony po celém světě ve stejně vysoké kvalitě.

Antistatické kabely: Skupina Lapp je prvním výrobcem na světě, který vyvinul kabely, jež pomáhají předcházet katastrofickým událostem. Antistatické kabely odstraňují statický náboj a zajišťují větší bezpečnost v místech, kde by mohly jiskry vznikající v důsledku statického náboje způsobit katastrofu, jako například na ropných plošinách, v rafineriích nebo při zpracování dřeva či mouky. Tyto kabely již používá norská společnost Aker Solutions na svých vrtných plošinách.

Pozitivní výhled pro aktuální účetní rok

Skupina Lapp očekává také v aktuálním účetním roce 2016/2017 mírný růst obratu. Zvýšení obratu se předpokládá zejména v Evropě. Společnost věří, že loňská říjnová akvizice italské společnosti CEAM Cavi Speciali, která je jedním z předních výrobců datových kabelů pro speciální průmyslové aplikace, bude představovat důležitý impuls. Tímto rozšířením chce skupina Lapp posílit svou pozici lídra na trhu průmyslových systémů pro přenos dat. Andreas Lapp k tomu dodává: „Vydali jsme se správným směrem, takže budeme moci v průběhu příštích několika let zajistit udržitelný růst nás i našich zákazníků, a to navzdory zvýšenému společenskému a politickému napětí.“

 

Minimální propad, ale nadějné vyhlídky pro LAPP KABEL s.r.o.

Hospodářské výsledky společnosti LAPP KABEL s.r.o. v roce 2015/2016 jsou významně ovlivněny poklesem výroby strojů, který byl způsoben významným snížením exportu do Ruska, dramatickým snížením investic v oblasti těžby ropy a nevypsáním dotačních titulů na nákup obráběcích a tvářecích strojů v ČR. Celkový pokles tržeb ve výši 40 mil. Kč byl způsoben 3 hlavními faktory. Největší váhu mají pokles způsobený nižším nákupem zákazníky ze segmentu výroby strojů a pokračující snižování ceny mědi. Malý vliv mělo také mírné posilování české koruny vůči euru.

Fotografie 2011

V následujícím hospodářském roce očekává společnost mírný růst tržeb ve výši 5 %. Tento růst může být však pozitivně ovlivněn růstem ceny mědi, popř. růstem ceny ropy. Negativní vliv na tento růst budou mít přetrvávající problémy s odbytem zákazníků v tradičním segmentu výroby strojů. S ohledem na předpokládané ukončení intervencí ČNB ve druhém čtvrtletí roku 2017 očekává společnost také snížení tržeb. V horizontu příštích let spatřuje společnost další příležitost k růstu i na česko-slovenském trhu kolejových vozidel – své působení v železničním průmyslu společnost nedávno podpořila i vstupem do ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu).

V květnu roku 2016 zahájila společnost realizaci investice do nové výrobní haly, včetně úprav stávajících prostor pro 200 nových zaměstnanců. Celkové hospodářské výsledky společnosti tak budou v roce 2017 zcela jistě ovlivněny zahájením výroby produktů řady ÖLFLEX® CONNECT v této nové výrobní hale v Otrokovicích. Tímto krokem rozšiřuje LAPP KABEL s.r.o. své stávající aktivity také o výrobu kabelové konfekce pro dceřiné společnosti Lapp Group.

 

Profil společnosti

Společnost LAPP KABEL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je součástí celosvětově působící skupiny Lapp s centrálou v německém Stuttgartu. Majitelem skupiny, ve které pracuje přibližně 3 440 zaměstnanců, je rodina Lapp. Skupinu tvoří 18 výrobních a 40 distribučních společností. Mimo to spolupracuje přibližně se 100 zahraničními zastoupeními. Kromě širokého portfolia kabelů a kabelové techniky nabízí společnost LAPP KABEL s.r.o. i řešení na míru a kompletaci kabelového řešení – tzv. kabelovou konfekci pro přímou aplikaci do strojů a zařízení. Výroba kabelové konfekce probíhá v České republice – ve výrobním závodě ÖLFLEX® CONNECT HUB v Otrokovicích a LAPP SYSTEMS v Holešově.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...