ŠKODA investuje do zelené budoucnosti

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Cílem strategie ŠKODA GreenFuture je podpora trvale udržitelného rozvoje podniku. Prioritou je zejména výroba efektivních vozidel a šetrné nakládání se zdroji v celém podniku. Prostředkem dosažení těchto cílů bude hlavně snižování spotřeby energie a vody, nižší emise škodlivých látek a vyšší podíl recyklace do roku 2018. Česká automobilka tak přispěje ke splnění cílů strategie ochrany životního prostředí koncernu Volkswagen do roku 2018.

 Projekt GreenFuture společnosti ŠKODA stojí na třech pilířích
Projekt GreenFuture společnosti ŠKODA stojí na třech pilířích

​ŠKODA do ochrany životního prostředí investuje průběžně. Od roku 1991 podnik investoval do trvale udržitelného využívání zdrojů zhruba 10,3 miliardy Kč, což je více než 410 milionů EUR. Ekologická výroba a vozy se sníženou spotřebou mají u značky ŠKODA dlouhou tradici, což dokládají aktuální modely GreenLine a Green tec. Varianta  GreenLine nové generace modelu ŠKODA Octavia bude nejekologičtější Octavií všech dob – se spotřebou pouhých 3,4 litru nafty na 100 kilometrů, resp. emisemi CO2 89 gramů na kilometr.

Principy GreenFuture jsou součástí Růstové strategie ŠKODA 2018. Cílem je zlepšení hospodářských výsledků při současném snížení dopadů na životní prostředí. Všechny ekologické aktivity společnosti ŠKODA pro další snížení spotřeby zdrojů jsou zahrnuty a koordinovány v programu GreenFuture. „Pro dosažení našich cílů posílíme naši strategii trvale udržitelného rozvoje. Pod názvem GreenFuture jsme sestavili tým odborníků, který bude řídit ekologické aktivity společnosti ŠKODA efektivněji,“ říká Winfried Vahland, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO. Tým GreenFuture je podřízen přímo představenstvu společnosti.

GreenFuture stojí na třech hlavních pilířích: GreenProduct, GreenFactory a GreenRetail. V rámci celokoncernové strategie ochrany životního prostředí bude výroba ve společnosti ŠKODA do roku 2018 o 25 procent šetrnější k životnímu prostředí. V rámci pilíře GreenFactory se ŠKODA soustředí zejména na snižování spotřeby energie a vody, množství odpadu vznikajícího na jeden vůz, stejně jako na emise CO2 a takzvané VOC (Volatile Organic Compounds), které vznikají například při lakování karoserií.

Při výrobě tepla a elektřiny, kterou závod ŠKODA v Mladé Boleslav zásobuje dodavatel ŠKO-ENERGO, je v současné době hnědé uhlí nahrazováno biomasou ve formě dřevěných pelet. To citelně snižuje emise CO2 v procesu výroby o zhruba 45.000 tun CO2 ročně.

Aktuálním příkladem výroby šetrné k přírodním zdrojům je zprovoznění servomechanické lisovací linky v závodě v Mladé Boleslavi. Toto nové zařízení pracuje efektivněji při současném snížení spotřeby energie a jedním z nejmodernějších zařízení tohoto druhu v Evropě. Spotřebuje až o 15 procent méně energie než srovnatelné starší linky.

GreenProduct se zabývá trvale udržitelnou mobilitou, kterou v současné době představují hlavně ekologické modely GreenLine a Green tec. Nástup moderních technologií, které přispívají k úspornému provozu a k nižšímu zatížení životního prostředí, se ale týká celé modelové řady. V současnosti je v nabídce značky ŠKODA 48 modelů s hodnotou emisí nižší než 120 g CO2/km, deset z nich emituje dokonce méně než 100 g CO2/km. V provozu je také testovací flotila deseti elektromobilů Octavia Green E Line, která sbírá data pro výzkum bezemisní mobility. Všechny nové vozy značky ŠKODA jsou navíc minimálně z 85 procent recyklovatelné.

Třetím pilířem je GreenRetail, který se týká šetrnosti dealerství a servisů k životnímu prostředí. Jeho součástí jsou například ekologické audity, tedy kontroly dodržování ekologických standardů. Dále sem můžeme zařadit oceňování prodejců Zelenou pečetí, nebo akce jako Jarní úklid 2012. Při ní bylo ze skladů servisních partnerů v České republice vyřazeno zhruba 95 tun nepotřebného materiálu, z něhož bylo téměř 90 procent dále zpracováno.

Také zaměstnanci společnosti ŠKODA se ve svém volném čase podílí na ochraně životního prostředí. Od roku 2007 vysazuje ŠKODA za každý v České republice prodaný automobilů jeden strom. Dosud bylo vysazeno zhruba 363.000 stromků, v letošním roce přibude dalších téměř 60.000 sazenic.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...