Sjednocení a analýza dat napříč systémy

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Využití inovativní služby, která umí sjednotit data z různých aplikací, databází nebo internetových stránek a dalších zdrojů, dokáže i desetinásobně zrychlit načítání informací. Prokázalo to reálné nasazení produktu NEOdata české společnosti Analytics Data Factory, která je expertem na správu a využití firemních dat. Implementace NEOdata ve formě služby umožnilo velké průmyslové firmě využívat real-time analýzu.

„Pro společnosti všech velikostí napříč trhem může být problémem, že uchovávají data v různých zdrojích, aplikacích, na webových stránkách nebo v databázích a neumí nebo technologicky nedokáží zajistit jejich propojení,“ říká Jiří Mojžíš, technický ředitel společnosti Analytics Data Factory. „Nasazení naší nové služby NEOdata ukázalo, že tento problém je možné vyřešit. Služba navíc v reálném čase umí získaná data pokročile zpracovat a vyhodnocovat, a firma je tak může efektivně využít k dalšímu rozvoji svého podnikání,“ doplňuje Jiří Mojžíš.
Služba NEOdata byla nasazena ve velkém průmyslovém podniku, který využíval zastaralé IT technologie a nestandardní systémy a databáze bez jakékoliv dokumentace. Dodávání veškerých dat tak probíhalo se zpožděním a v nízké kvalitě. Implementace nového řešení proběhla bez přerušení chodu firmy, využil se při tom privátní Kubernetes cluster, který nyní slouží pro běh zákaznických aplikací a integraci se službou NEOdata. Její nasazení umožnilo moderní způsob zpracování dat a zásadní optimalizaci jejich kvality. Celé řešení má zajištěnu vysokou dostupnost a odolnost proti výpadkům. Vše je poskytováno formou služby.
NEOdata je nástroj, který dokáže v řádu milisekund propojit surová data z různých zdrojů, zachytit anomálie, ale i vzorce a trendy, a na základě automatického vyhodnocení v reálném čase poskytnout zákazníkovi potřebné výstupy. Zároveň dokáže replikovat a distribuovat data a události do různých systémů v jeden okamžik. Díky řešení NEOdata, tak firmy mohou snadno zachytit podvodné finanční transakce, předpovídat chování zákazníků nebo zrychlit a automatizovat své interní procesy. Pro využití produktu NEOdata přitom není potřeba žádný dodatečný hardware nebo licence, vše je poskytováno formou služby a tehdy, kdy to zákazník skutečně potřebuje.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...