Siemens vyvíjí systém umožňující snadnější monitorování pacientů s dialýzou

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Ačkoliv jsou lidské ledviny relativně malé, jde o nesmírně výkonný a důležitý párový orgán. I při omezení jeho výkonu na polovinu dokáže vcelku bez problémů zbavovat tělo odpadních produktů metabolismu. Stále více lidí je však postiženo úplným selháním ledvin, tedy stavem, kdy je činnost tohoto orgánu kriticky omezena a v těle se začnou hromadit odpadní látky a zadržovaná voda. Příčin selhání je celá řada, ve většině případů jsou však spojeny s civilizačními chorobami, jako je vysoký krevní tlak či cukrovka.

SmartSenior
Smysl systému spočívá v každodenním monitorování životních funkcí, které pacienti provádějí sami v domácím prostředí. Výsledky se automaticky odesílají ošetřujícímu lékaři, který je v případě nestandardních hodnot automaticky upozorněn na možné riziko.

Pro lidi postižené selháním ledvin je často jediným řešením dialýza krve. Ta může být realizována dvěma způsoby. Buď pacient dochází do nemocnice, nebo do dialyzačního centra, kde je mu pomocí dialyzačního přístroje čištěna krev. Tento proces může trvat až pět hodin a je nutné ho podstupovat i čtyřikrát týdně. Druhou možností filtrace krve je peritoneální dialýza.

Při peritoneální dialýze je krev čištěna přes pobřišnici (peritoneum), což je membrána obalující orgány v břišní dutině. Do břicha pacienta se pomocí katetru napustí dialyzační roztok, do něhož začnou díky difúzi skrz pobřišnici pronikat odpadní látky z krve. Po několika hodinách, kdy je roztok již znečištěný, se vypustí a do břicha je napuštěn roztok nový. Na rozdíl od dialýzy pomocí přístroje v nemocnici tedy peritoneální dialýza nijak nezasahuje do krevního oběhu pacienta a může být prováděna i v domácím prostředí. Přesto se stále jedná o nefyziologický proces a pacienti mohou trpět velkými výkyvy tělesné hmotnosti a krevního tlaku. Zejména u starších pacientů je v takových případech nutné domácí dialýzu přerušit a přemístit je do nemocnice. Právě na řešení tohoto problému se zaměřili vývojáři společnosti Siemens, kteří v současné době pracují na systému umožňujícím snazší monitorování pacientů podstupujících domácí peritoneální dialýzu.

Bezpečná domácí dialýza
Na rozdíl od umělé ledviny (na obrázku) nezasahuje peritoneální dialýza do pacientova krevního oběhu. Její nevýhodou je na druhou stranu trvalé zavedení katetru do těla pacienta, což zvyšuje riziko vzniku či zhoršení cukrovky, případně dalších komplikací. Pravidelné monitorování je tedy velmi důležité.

Systém pracuje na principu telemedicíny – komunikace mezi pacientem a lékařem na dálku – a je součástí komplexního programu SmartSenior. Základem systému je aplikace pro chytré mobilní telefony. Tato aplikace pacientovi včas připomene, že si má změřit například krevní tlak, srdeční frekvenci, okysličení krve či EKG. Zároveň ukáže, jak jednotlivá měření správně provést, to vše v soukromí a pohodlí domova. Získaná data jsou následně odeslána přes speciální komunikační síť lékaři, případně do dialyzačního centra. Ošetřující lékař má díky tomu pravidelný přístup k aktuálním informacím o zdravotním stavu pacientů, což pro ně znamená v každém případě přínos. Vyskytnou-li se komplikace, lze je pomocí nového systému odhalit dříve, než bylo dosud možné. Je-li dialýza bez problémů a pacientův stav je stabilní, je ušetřen častých rutinních návštěv u lékaře.

Systém je zatím ve vývojové fázi, v nejbližší době by mělo začít jeho testování s vybranými pacienty.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...