Seco zlepší díky nové strategii bezpečnostní parametry o 20 %

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

V rámci zajištění maximální bezpečnosti, zdraví a pohody zaměstnanců aplikuje společnost Seco Tools rozsáhlou bezpečnostní strategii, která zahrnuje roční i dlouhodobé cíle, jež sahají až do roku 2030.

Zásluhou dlouhodobého plánování a neustálého zlepšování se výrazně snížuje četnost úrazů způsobujících časové ztráty v porovnání s výsledky dosažitelnými prostřednictvím typických průmyslových bezpečnostních programů, které se zaměřují pouze na roční cíle. Typické úrazy ve výrobním prostředí nejčastěji postihují ruce a prsty a může k nim dojít u kohokoli – od personálu závodu až po obsluhu strojů. Společnost Seco si ve své bezpečnostní strategii stanovila dlouhodobý cíl dosáhnout do konce roku 2022 četnosti úrazů způsobujících časové ztráty (LTIFR) o hodnotě 1,1 a do roku 2030 o hodnotě 0,8. Z hlediska celkové četnosti úrazů s nutností nahlášení (TRIFR) je pak cílem dosáhnout do konce roku 2022 hodnoty 2,0 a do roku 2030 hodnoty 1,6 nebo nižší.

Všeobecný přístup k bezpečnosti

Společnost Seco začala plánovat svůj bezpečnostní program minulý rok a pojala k němu přístup, jenž zahrnuje všechny faktory. To znamená, že se zaměřuje na analýzu a vyhodnocování nejen toho, kde klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) zaostávají, jako jsou rizika na pracovišti, četnost úrazů ap., ale také tam, kde hlavní ukazatele souvisí s korelací mezi činnostmi a výsledky.

Tento všezahrnující přístup je globální strategií pro celou společnost Seco – cíle jsou stanovovány a sdělovány všem jednotlivým pracovištím. To zajišťuje, že mají všechna pracoviště přístup k potřebným údajům, aby mohla provádět správná vyhodnocení a poté identifikovat a napravit všechny stávající nedostatky.

Nový nástroj k hlášení nehod

Společnost Seco v rámci své dlouhodobé strategie využívá nástroj k hlášení nehod EHS360, který se hlouběji zabývá příčinami bezpečnostních problémů a způsobem jejich zkoumání. Za tímto účelem je největší změnou v systému snížení ze 130 hlavních a bezprostředních příčin nehod na 15 příčinných faktorů. Společnost také k systému přidala přístup „pěti proč“, který přesněji identifikuje hlavní příčiny, kterých bývá v určitých případech více.

Redukováním počtu příčin pak lze faktory lépe seskupovat pro přesnější analýzu a sledovat je po delší dobu za účelem identifikace potenciálních trendů i zlepšení výsledků šetření. Společnost Seco poté může podniknout vhodné kroky k nápravě těchto příčin a minimalizaci rizika výskytu stejné nebo podobné nehody v budoucnosti.

„Když pracujete na zvýšení bezpečnosti, je jeden rok příliš krátká doba. Efektivní analýza zabírá spoustu času, takže je potřeba delší doby pro hodnocení samé, pro zaměření na nedostatky, které najdeme, i vytvoření spolupráce a zlepšování,“ vysvětluje Lowe Hjort, specialista na bezpečnost a ochranu zdraví ve společnosti Seco Tools. „Když přijde na bezpečnost, musí mít firma vždycky dlouhodobou vizi. Proto jsme zavedli nejen roční, ale i dlouhodobé cíle.“

Přizpůsobování a zlepšování

Bezpečnost zaměstnanců je pro Seco trvalým závazkem. Naše společnost se neustále přizpůsobuje měnícím se podmínkám a identifikuje řešení a činnosti, jejichž účelem je si s těmito podmínkami poradit. Naším konečným cílem jsou bezpečnější pracoviště, čehož lze docílit prostřednictvím užší spolupráce a sdílení znalostí, a také stanovením a dosažením ambiciózních cílů v oblasti bezpečnosti.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Seco Tools
Seco Tools
Společnost Seco je předním světovým expertem v oblasti kompletních řešení pro operace frézování, soustružení, obrábění otvorů a závitování. Seco již více než 80 let úzce spolupracuje s výrobci ze všech průmyslových odvětví a poskytuje jim nástroje, technologie a služby, které směřují k dosažení maximální produktivity a ziskovosti.