Seco pomáhá svým zákazníkům snižovat uhlíkovou stopu

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost Seco Tools již dnes využívá v rámci aktivit snižování dopadů činnosti na světové klima zavedené metody analýzy životního cyklu vlastních produktů, včetně mapování všech výrobních procesů. Dalším logickým krokem je nabídnout pomoc při snižování uhlíkové stopy i zákazníkům.

Seco vnímá udržitelnost jako jednu ze zásadních oblastí strategického zaměření a v souladu s globálními cíli OSN stanovuje vlastní ambiciózní cíle a pečlivě vyvíjí plány, jak přispět ke zlepšení klimatu. Společnost používá pokročilé výpočetní metody k vykazování emisí skleníkových plynů z vlastní výroby. Dalším krokem je pak vývoj systémů, které umožní optimalizovat využití produktů Seco ve výrobních provozech jejích zákazníků. „Když firmy analyzují svůj podíl na změnách klimatu, opírají obvykle své výpočty o tradiční analýzy životního cyklu vlastní výroby a produktů. V případě našich nástrojů však má 70% dopad na svědomí až uživatelská fáze. Pokud tedy naučíme zákazníky optimalizovat využívání našich nástrojů, můžeme dosáhnout významného zlepšení,“ říká Ted Forslund, globální koordinátor Seco pro udržitelnost.

Oddělení výzkumu a vývoje společnosti Seco Tools nyní vyvíjí datové modely, které poslouží právě k výpočtu uhlíkové stopy uživatelské fáze. Zde je třeba brát v úvahu celý životní cyklus nástroje, včetně spotřeby energie a využití chladicí kapaliny ve výrobních provozech zákazníků. To na oplátku pomůže optimalizovat i jejich procesy a snížit tak dopad na životní prostředí. „Vybere-li uživatel správné nástroje, použije správné řezné parametry a vyhne se dílčím optimalizacím při výrobě jednotlivých dílů, může snížit svou uhlíkovou stopu nejméně o 20 %. Cílem je najít optimální způsob výroby součásti pomocí úprav různých parametrů,“ říká Sören Hägglund, PhD, odborník na řezné podmínky oddělení výzkumu a vývoje Seco.

Výsledem práce tohoto oddělení je právě software, který lze použít k simulaci rozličných výrobních procesů a odzkoušení různých alternativ pro výrobu daného dílu – je možné ovlivnit výběr metody obrábění, stroje, strategie i nástroje. „Lze například zjistit, zda během určitého výrobního procesu využíváte plný potenciál stroje a nástroje. Pokud tomu tak není, můžete zvážit výběr jiných možností tak, abyste uhlíkovou stopu minimalizovali,“ říká Daniel Johansson, PhD, vyšší odborný pracovník oddělení výzkumu a vývoje společnosti Seco.

To, že zákazníci snadno vidí, jak mohou uhlíkovou zátěž snížit, je samozřejmě velikou výhodou. A je to také něco, po čem podle Daniela Johanssona mnoho zákazníků volá. „Udržitelná výroba je nyní v kurzu, ale takovéto řešení zatím ve většině odvětví zpracovatelského průmyslu nikoho nenapadlo,“ říká. „Přístup Seco je jedinečný tím, že kromě sledování našich vlastních produktů můžeme zahrnout také procesy jejich využití u zákazníků, a nabídnout tak možnost minimalizovat uhlíkovou stopu spoustě dalších výrobních provozů.
Vypůjčme si termín z automobilového průmyslu – nabízíme tzv. Eco tlačítko.“

Kromě otázek udržitelnosti jde naše práce také ruku v ruce s ambicemi Seco setrvávat i nadále na špičce v oblasti digitálních řešení. „V oddělení výzkumu a vývoje se zaměřujeme hlavně na technologie, které půjde využívat i v budoucnu a které poslouží jako základní kameny pro další rozvoj digitalizace. Naše řešení sice není v současné fázi určeno k veřejnému využití, ale v dlouhodobém horizontu si nabídku rozhraní pro externí uživatele dokážeme docela dobře představit,“ uzavírá Sören Hägglund.

Sloupcový graf zobrazující potenciál pro snížení emisí CO2 ve výrobním procesu. Model zahrnuje uhlíkovou stopu stroje, nástrojů, chladicí kapaliny a spotřeby elektrické energie.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Seco Tools
Seco Tools
Společnost Seco je předním světovým expertem v oblasti kompletních řešení pro operace frézování, soustružení, obrábění otvorů a závitování. Seco již více než 80 let úzce spolupracuje s výrobci ze všech průmyslových odvětví a poskytuje jim nástroje, technologie a služby, které směřují k dosažení maximální produktivity a ziskovosti.