Safe-Lock: Nová generace ochrany proti vytažení stopkových fréz z tepelných upínačů

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost WIDIA nyní dodává svým zákazníkům bezpečnostní upínací systém SAFE-LOCK od firmy Haimer. SAFE-LOCK je bezpečnostní systém pro tepelné upínače pro nástroje s válcovou stopkou, který zabraňuje vytažení nástroje z upínače při těžkých hrubovacích operacích. Kombinuje pozitivní uzamknutí nástroje s velmi přesným vystředěním, jež přispívá k lepší spolehlivosti obrábění, prodloužení životnosti nástroje a vyšší produktivitě.

Výrobci v mnoha náročných odvětvích, např. v leteckém průmyslu, obranném průmyslu, energetickém strojírenství a ve výrobě dopravní techniky, pokračují ve vývoji pokročilých odolných a lehkých materiálů, jako jsou slitiny titanu, INCONEL nebo nové hliníkové slitiny. Nejen prosazování nových materiálů, společně s tlakem konkurenční soutěže, přitahuje pozornost k hledání nových řešení pro obrábění kovů jako k jedné z priorit výzkumu a vývoje.

„Stalo se to zřejmé zvláště v posledních několika letech, poté, co se na trhu objevily vysoce výkonné obráběcí nástroje, které usnadnily těmto řešením cestu na trh,“ říká Doug Ewald, produktový manažer pro nástrojové systémy společnosti WIDIA. „Mnozí výrobci zmodernizovali svoje výrobní prostředky (stroje, nástroje a upínací systémy), aby mohly pracovat s velkými momenty, posuvy a silami, a přitom zajistily, aby nedošlo k výpadku výroby a potenciálnímu zničení drahých součástí.“

Při extrémních silách výrazně roste nebezpečí vytažení stopkové frézy ven z upínače. Ty využívají pro upnutí obvykle jen tření mezi nástrojem a upínačem. Mají velkou přesnost, ale pro náročné hrubovací operace může být upínací síla nedostatečná.

V běžném strojírenství se již po mnoho let používají obráběcí nástroje se stopkami Weldon®. Přímá stopka Weldon s ploškou a upínacím šroubem pro zajištění v dané poloze byla vyvinuta pro kompenzaci řezných sil, způsobujících vytažení nástroje z upínače při těžkém hrubování a dalších operacích s velkým úběrem materiálu. Předpokládá, se, že přibližně 70 % uživatelů používá při hrubování stopkovou frézou Weldon upínání s ohledem na bezpečnost upnutí nástroje, protože upínací šroub zajistí jeho pevné upnutí. Přesnost upnutí nástroje a házivost ale není dobrá, protože stopka nástroje je jen v přímkovém kontaktu s otvorem sklíčidla. To zkracuje životnost nástroje.

Spolehlivé a vysoce výkonné frézování

SAFE-LOCK je upínací systém pro nástroje s válcovou stopkou s ochrannou proti vytažení. Na stopce nástroje jsou vybroušeny šroubovicové drážky. Ty společně s unášecími kolíčky v upínači zabraňují i v extrémních podmínkách otáčení nástroje v upínači nebo jeho vytažení. Šroubovicové drážky  SAFE-LOCK mají výhodu také v tom, že umožňují přesně nastavit délku nástroje a nástroj může být nastaven na správnou délku i po přeostření.

SAFE-LOCK může být kombinován s nejnovějšími držáky nástrojů, jako jsou např. tepelné upínače a může být použit pro vysokorychlostní obrábění i pro obrábění s velkým úběrem materiálu. Tepelný upínač se zahřívá jako obvykle a nástroj se do něho vsouvá s lehkým otáčivým pohybem. Jakmile je nástroj pootočen ve správné poloze, zajišťovací prvky systému SAFE-LOCK samy zapadnou do šroubovicových drážek na stopce nástroje. Pro snadnější nastavení pozice nástroje lze použít pomocnou pružinu. Upínací pouzdro se během několika sekund ochladí a vytvoří tak upínací tlak a pozitivní zajištění proti vytažení nástroje.

Při upnutí pomocí systému SAFE-LOCK se dosahuje excentricity (házivosti) do 3 μm, tato hodnota je desetkrát lepší než u běžného upínání systémem Weldon. Přesné a stabilní upnutí, jehož se tímto způsobem dosáhne, umožňuje uživatelům obrábět s větším záběrem a posuvem.  Zřejmé výhody jsou: úspora času, zvýšená produktivita, nižší zmetkovitost, menší vibrace a lepší komfort pro obsluhu.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...