Rozhovor s novým předsedou představenstva firmy ZAT

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Společnost ZAT patří mezi přední evropské výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl. S 350 zaměstnanci a působením ve více než 60 zemích světa si však stále zachovává firemní kulturu a zázemí rodinné firmy. Aktuálně v ZAT dochází ke změně na postu předsedy představenstva. Po dvaceti sedmi letech vystřídal na této pozici svého otce Jaroslav Scharf ml. S jakými vizemi nastupuje a nač se chce ve své práci zaměřit? O tom hovoří v následujícím rozhovoru.

Pane Scharfe, s čím přicházíte do vedení ZAT a můžeme očekávat nějaké změny?

Po otci jsem zdědil silnou náklonost ke konzervativismu, proto nelibě nesu hluboké změny kolem sebe. Jsem rád, že se mohu opřít o stabilní management, který na ZAT skvěle funguje již několik dekád. Věřím totiž, že silná fluktuace lidí nevnese do dlouhodobých vztahů s obchodními partnery nic dobrého. Naopak stabilitu realizujeme skrze dlouhodobě osvědčený tým lidí, kteří mají letité zkušenosti. V nadcházejícím období neočekávám v tomto ohledu velké zvraty.

Jaroslav Scharf mladší

Proč došlo ke změně ve vedení ZAT právě nyní?

Nastalá změna by se zvenčí mohla zdát jako nenadálá, ale opak je pravdou. Změnu jsme s otcem plánovali již dlouho před tím, než jsem před dvěma lety nastoupil do vedení ZAT jako člen představenstva. Po dvou letech došlo k logickému vyústění celého procesu odchodu mého otce na zasloužený odpočinek. Všechno jednou končí a nic netrvá věčně – a já pevně doufám, že budu moci plnohodnotně navázat na jeho systematickou a dlouhodobou práci.

Jak si podle vás ZAT aktuálně stojí?

ZAT je z pohledu rozvrstvení zákazníků a oborů, na které cílí, relativně složitá firma, proto není až tak jednoduché ji hodnotit. Pokud se na ZAT podíváme dle jednotlivých segmentů trhu, záleží na tom, jak se jednotlivá odvětví budou nadále rozvíjet.
Velmi pozitivní signály přicházejí z jaderného sektoru, kde se stále zvětšuje možný dosah zapojení firmy v jaderných zakázkách u nás i ve světě. Nedávný úspěch v podobě uvedení na trh námi vyvinutého nového systému RRCS pro řízení regulačních kazet reaktoru pro VVER1200 je důkazem, že máme v oblasti jádra co nabídnout. Mohu bez váhání konstatovat, že právě tento milník potvrzuje naši unikátnost a posiluje pozici ZAT jako hráče světové úrovně. Vlastníme jeden z nejmodernějších řídicích systémů na trhu, což dokazují i ekonomické výsledky – jen v segmentu jaderné energetiky máme rozpracované zakázky v hodnotě více než 1,3 mld. korun.

Na jakých projektech v oblasti jaderné energetiky pracujete?

Letos začneme s výrobou pro dodávky ŘKS na JE Kozloduj, čekáme také na spuštění projektu JE PAKŠ II. S velkým očekáváním vyhlížíme výsledek tendru v oblasti výstavby nových jaderných zdrojů v České republice. Máme navázanou spolupráci se všemi uchazeči. Ať výběrové řízení dopadne jakkoliv, je pro nás stěžejní, že máme vybudovanou pozici jako významného subdodavatele pro jaderný segment nejenom v ČR. Důležitým trhem pro ZAT je také Ukrajina, kde historicky patříme mezi stabilní dodavatele řídicích a kontrolních systémů pro jaderné elektrárny s mnoha referencemi. Pokud mohu hodnotit – čím častěji rezonuje ve veřejném prostoru pojem „renesance jádra“, tím více v nás roste sebejistota v pozitivní vývoj firmy.

A další obory, ve kterých působíte?

Uvědomujeme si silnou expozici ZAT v oblasti jádra, nicméně nezahálíme ani v jiných segmentech. V klasické energetice ZAT staví na dlouhodobých vztazích s obchodními partnery. Jelikož je v České republice a obecně i v celé Evropě tepelná energetika na ústupu, chceme se zaměřit na teritoriální expanzi směrem k rozvíjejícím se trhům, kde se bude stále častěji klást větší důraz na aspekt ekologizace. Pro tento segment nabízíme produkty na vysoké úrovni a rozsáhlé reference jsou toho důkazem. Také ve vodní energetice si ZAT stojí dobře – za vše mohu jmenovat reference na VE Gabčíkovo či VE Lipno.
Za velmi úspěšný považuji i segment dopravy a doufám v jeho další růst, především v návaznosti na budování vysokorychlostních tratí v České republice, kde máme rovněž co nabídnout. V oblastech, jako jsou zdravotnictví, obnovitelné zdroje nebo inovativní technické obory, zatím nedosahujeme takových výsledků jako v našich hlavních oborech, nicméně věřím v jejich pozitivní vývoj a fandím jim.

Jak si stojíte v oblasti vývoje?

Výroba a vývoj jsou v ZAT dlouhodobě akcentovány. V dlouhodobé vizi se primárně spoléháme na naše platformy, proto klademe důraz na přiměřený objem investic do jejich vývoje, kam ročně plyne v průměru 35 mil. korun. Naše platformy SandRA Z100 a Z200 jsou postaveny na moderní součástkové základně a mají před sebou ještě relativně dlouhou životnost v rámci životního cyklu. Investujeme také do vývoje zakázkových softwarů, kde průběžně rozšiřujeme portfolio našich produktů. Díky nedávné akvizici jsme významně rozšířili tým o další vývojáře SW. Mohu konstatovat, že architektura našich SW je stále robustnější a komplikovanější i díky požadavkům zákazníků na vysokou úroveň bezpečnosti, IoT, cloudová řešení a práci s velkými daty.

Jaké investice realizujete ve výrobě průmyslové elektroniky?

ZAT podniká v jednom z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, kterým výroba elektroniky bezesporu je. Ročně vyrobíme přes 70 tisíc kusů průmyslové elektroniky, z čehož polovina je určena pro naše potřeby, druhá pak pro externí zákazníky. Produkty pro náročná průmyslová odvětví vyvíjíme a vyrábíme v rozsahu od jednotlivých elektronických desek přes sestavy až po funkční celky.
Výroba elektroniky klade obrovský důraz na investice. Laicky řečeno, stále se zmenšující součástky mají stále větší nároky na výrobní linky. I proto průběžně investujeme do modernizace a nákupu nových výrobních zařízení. Držíme výrobní kapacity na vysoké úrovni. Velmi dobře víme, jak je důležité držet prst na tepu doby a klademe důraz na to, abychom do výroby dlouhodobě implementovali moderní trendy a technologie.

Nač se chcete ve své práci zaměřit, jaká bude vaše role ve firmě?

Bude zajímavé pozorovat další vývoj z pohledu energetického mixu v Evropě. Jsem zvědav, zda vyhraje pragmatismus stojící na technické racionalitě, či zda zvítězí utopický fundamentalismus. Zde vidím svoji zásadní roli, protože v současné diskusi ve veřejném prostoru bude největší výzvou současnou konstelaci hlavně ustát.
Jsou zde také ryze praktická témata, která bych chtěl otevřít. Jedním z nich bude v ne příliš vzdálené budoucnosti realizovat malou akvizici tak, abychom zlepšili naše personální zajištění v oblasti vývoje SW. Vše se samozřejmě bude odvíjet od finanční situace firmy, objemu a hlavně struktury backlogu. Důležité pro mě je, abychom nepřeceňovali své síly, ale zároveň dosahovali vynikající technologické úrovně a mohli i nadále poskytovat svým zákazníkům produkty v nejvyšším standardu.

Kde vidíte ZAT za pět až deset let?

Jsem přesvědčen, že ZAT bude hrát významnou roli v dodávkách řídicích systémů při výstavbě nových jaderných bloků v České republice.
Věřím, že budeme i nadále stabilní společností, která dokáže uspokojit vysoké nároky našich zákazníků. I nadále budeme nabízet naše vyspělé produkty s vysokou přidanou hodnotou a zároveň zůstaneme vysoce konkurenceschopní. Jak jsem už uvedl na začátku, nejsem příznivcem velkých změn, nicméně vždy budu podporovat pozitivní směřování firmy, a to i díky zkušenostem managementu, o který se mohu vždy s důvěrou opřít.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Tomáš Trojan
Tomáš Trojan
Šéfredaktor webu Strojirenstvi.cz a oceňovaný profesionální fotograf s více než patnáctiletou praxí ve strojírenských médiích.