Robot mění výuku středoškoláků v zajímavou hru

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Studentům technických oborů se otevírají dříve netušené možnosti. V rámci výukových laboratoří i během praxí v nejmodernějších provozech si mohou osahat pokročilé technologie. Na Střední škole technické v Přerově se středoškoláci už druhým rokem učí programovat s pomocí moderního robota od Universal Robots. I díky němu je výuka nejen zajímavá, ale také zábavná.

Pro uplatnění studentů v oborech mechatronik či mechanik-seřizovač je programování klíčovou znalostí. Na Střední škole technické v Přerově se studenti nemusejí učit abstraktní úlohy, ale díky moderním pomůckám přímo v učebně si vše prakticky vyzkoušejí. K dispozici zde mají malé výukové roboty, automaty i stavebnice, CNC strojní frézku, 3D tiskárnu – a druhým školním rokem také robotické rameno UR5 s kamerovým systémem.

Student připravující praktickou úlohu s robotickým ramenem UR5 (foto: Tomáš Vít)
Student připravuje praktickou úlohu s robotickým ramenem UR5 (foto: Tomáš Vít)

„Žáci, kteří k nám přicházejí, toho o programování moc netuší. Díky práci s robotickým ramenem však velmi rychle chápou základní strukturu programů a podprogramů. Brzy samostatně zvládají základní úlohy – například přemísťování kostek či předmětů vytištěných na naší 3D tiskárně. To vše velmi názornou a hravou formou, přitom u stejného zařízení, se kterým se mohou setkat ve výrobních podnicích,“ říká inženýrka Vlasta Kajnarová, která se studentům snaží proměnit jindy nezáživnou výuku v zajímavý koníček.

Za obrovskou výhodu moderního robotického ramene považují středoškolští pedagogové zejména bezpečnost. Na rozdíl od předchozích generací robotů mohou studenti s ramenem UR5 pracovat bok po boku. Nemusí být řešeny ochranné klece, pevné oddělení pracovního prostoru a podobně. Při zadávání úloh studenti běžně navádějí robota rukou.

Ukázka základní cvičební úlohy – manipulace s kostkami (video)
Ukázka základní cvičební úlohy – manipulace s kostkami (video)

Budoucí mechatronici dnes pracují s robotickým ramenem UR5 dvě hodiny týdně. Nejdříve musejí zvládnout základy programování, poté se v malých, dvou- či tříčlenných skupinkách střídají u cvičebních úloh. Díky ovládání prostřednictvím přenosné 12″ dotykové obrazovky a přímému kontaktu s robotem, který se stal součástí učebny, je výuka bezprostřední a velmi intuitivní. V Přerově mají dispozici také pneumatický systém, takže s předměty do hmotnosti až pěti kilogramů mohou manipulovat nejen čelistmi, ale i přísavkou.

Po více jak roce intenzivního nasazení ve výuce hodnotí vyučující pořízení robotického pracoviště velmi kladně, splnilo všechny vstupní požadavky. Výuka není omezena ve složitosti úloh. I díky využití kamerového systému mohou šikovnější studenti okamžitě přejít na složitější zadání. Jako velmi zajímavou se ukázala kombinace robota s 3D tiskárnou, které dokáže velmi rychle vyrábět speciální předměty pro manipulaci čelistmi či přísavkou. Studenti jsou díky názorné a zábavné manipulaci s robotem neustále motivovaní, na výuku se dnes těší i studentky. „Samotná píle ani talent nestačí, nejdůležitější je vždy motivace žáka,“ připomíná Vlasta Kajnarová.

„Na českém pracovním trhu je stále nedostatek absolventů technických oborů. Začleněním nejmodernějších robotů do výuky se snažíme přilákat nové zájemce – a co nejvíce jim usnadnit a zatraktivnit středoškolské studium,“ doplňuje ředitel František Šober. „Studenti, kteří už na škole zvládnou obsluhu nejmodernějších robotů, dokážou mnohem snadněji nalézt atraktivní uplatnění.“

Robot může být díky vysokému stupni bezpečnosti přímo součástí učebny (foto: Tomáš Vít)
Robot může být díky vysokému stupni bezpečnosti přímo součástí učebny (foto: Tomáš Vít)

Střední škola technické v Přerově, kde dnes 54 pedagogů vzdělává 438 žáků v technických oborech, byla založena v roce 1967. Od počátku úzce spolupracuje s významnými firmami v širším okolí Přerova, aby studujícím nabídla zajímavou praxi v moderních technologických provozech. Mezi hlavní obory středoškolského studia patří strojírenství, mechatronika, jemná mechanika, optika, stavebnictví, informatika či ekonomika.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...