Řezné nástroje: Přesnost výroby mikrofrézovacích nástrojů

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Základem technologie mikrofrézování je použití mikrofrézovacích nástrojů. Přestože frézování na úrovni standardních (makro) rozměrů a mikro rozměrů sdílí určité podobnosti, existuje několik klíčových rozdílů.

Zmenšující se velikost frézovacích nástrojů je přímo úměrná zvyšující se výrobní a pořizovací ceně nástroje. Rostoucí cenu ovlivňuje řada aspektů, kterými jsou tepelná stabilita, tlumení vibrací, extrémní přesnost a broušení. Vzhledem k průměrům nástrojů a malým plochám břitů se musí snižovat zrnitost kotouče a s nižší zrnitostí kotouče narůstají komplikace. Brusný kotouč musí být dokonale přesný a příprava procesu broušení může trvat i několik hodin.

Nová stopková fréza o průměru 200 μm (0,2 mm). Nerovnost podélných vnějších okrajů ukazuje omezenost mikro broušení. Foto: Micromanufacturing.com

 U nástrojů s průměrem menším než jeden milimetr je obtížnější měření vlastností a jeho přesnosti. Pro kontrolu nástrojů s tak malými rozměry je důležité speciální vysoce přesné zařízení, např. optický komparátor a nástrojařský mikroskop, který musí obsluhovat proškolený pracovník.

Průměry frézovacích mikrofrézovacích nástroje se jsou srovnávány s průměrem lidského vlasu. Kulové frézy dosahují nejmenších průměrů o rozměru 0,127 mm (0,005´´) a stopkové frézy 0,0254 mm (0,001´´). Přesnost takových nástrojů musí být velmi vysoká, ale ve skutečnosti je méně přesná než u rozměrů nástrojů v makro měřítku. Na 100 μm (0,1 mm) může být odchylka průměru nástroje až o 10 %, což je enormní pro výrobce, který vyrábí nástroje s vysokou přesností. Hrany nástrojů nejsou ve skutečnosti ostré a poloměr břitu nástroje se pohybuje v rozmezí 2 až 3 μm. Velikost zrn nástrojů z jemnozrnného karbidu je 300 až 400 nm a čím menší zrno je, tím přesnější může být řezná hrana. Se snižující se velikostí zrna se zvyšuje životnost nástroje.

Čtěte také další díly seriálu Řezné nástroje – každou druhou středu:

Mikrofrézovací nástroj v porovnání s velikostí lidského vlasu. Foto: Cimatron
Využití mikrofrézovacích nástrojů při výrobě elektroerozivních elektrod. Foto: Cimatron

 Výroba, přesnost a stanovení optimálních řezných podmínek pro mikro nástroje je velmi důležitá a může ušetřit při obrábění náklady na nástroje. Nutná je spolupráce výrobců mikronástrojů a výzkumných ústavů. Tito odborníci musí provádět zkoušky obrobitelnosti, které jsou vstupním parametrem pro stanovení optimálních a příznivých řezných podmínek. Úběr materiálu mikro nástroji se významně liší od procesu obrábění v makro rozměrech.

Mikrofrézovací nástroje se používají pří výrobě plošných spojů. Foto: Micromanufacturing.com

Zdroj: Micromanufacturing.com

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...