Reportáž: Technologický seminář SolidCAM představil novinky v měření a obrábění

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Technologický seminář SolidCAM, který se uskutečnil v Brně, představil novinky v oblasti obrábění a měření polotovarů a obráběných součástí přímo na stroji. Seminář se uskutečnil v prostorách Technology Training Center v areálu Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Brně.

Zbyněk Jeřábek (vlevo) a Ivan Cimr (vpravo) ze společnosti SolidVision zahájili Technologický seminář zaměřený na měření a obrábění v aplikaci SolidCAM. Foto: Marek Pagáč

Program Technologického semináře byl zaměřen na programování měřicích sond v automatickém režimu přímo na stroji, použití a rozdělení měřicích sond, obrábění s novou obráběcí strategií 3D iMachining a obráběcí stroje Hermle. Přednášejícími byli Zbyněk Jeřábek a Ivan Cimr ze společnosti SolidVision, ředitel společnosti Renishaw Josef Sláma a Martin Skukálek, obchodní zástupce společnosti Hermle.

Programování měřicích sond na obráběcích strojích v automatickém režimu

Novinky v aplikaci SolidCAM 2012 byly představovány uživatelům již několikrát, zejména na uživatelských setkáních, a proto byl Technologický seminář zaměřen na zcela nové produkty, které ještě nebyly prezentovány a jsou ve fázi testování. Jedná se o programování měřicích sond na obráběcích strojích a obráběcí strategii 3D iMachining.

Programování měřicích strojů v prostředí SolidCAM se skrývá pod novým funkčním tlačítkem se symbolem měřicí sondy. Tato funkce umožňuje programovat měřicí sondu v PC a následně přenést řídicí kód spolu s řídicím kódem pro obráběnou součást. V rámci programování sondy je možné nastavit referenční body a zaměření nového polotovaru upnutého v obráběcím stroji nebo nastavit měření v průběhu obrábění a po obrábění, a tak kontrolovat odchylky a tolerance obráběné součásti nebo eliminovat případné kolize nástrojů (např. ve vrtaném otvoru se zalomí vrták a následnou operací má být závitování).

Programovací prostředí je stejné jako v případě programování obráběcích strategií a skládá se z dialogového okna spolu s průvodcem, který je doprovázen barevnými schématy a vysvětlivkami.

Programování měřicích sond na obráběcím stroji s sebou nese spoustu výhod: zkrácení vedlejších časů, prodloužení životnosti baterie sondy (po odměření se sonda vrací zpět do zásobníku nástrojů), vyloučení lidské chyby, mezioperační kontrola, snižuje náklady na seřízení polotovaru aj.

Ukázka programování měřicí sondy probíhala na součástce kulové zbraně. Foto: Marek Pagáč

Obrábění s 3D iMachining

Strategie obrábění 3D iMachining je novou funkcionalitou modulu iMachinig. Tato obráběcí strategie vyhodnocuje hloubku řezu mající vliv na boční krok a zároveň vyhodnocuje body dotyku nástroje s obráběnou plochou. Proces obrábění probíhá s neustálou kontrolou úhlu záběru a současně se plynule měnící rychlostí posuvu. Zatížení nástroje a vřetene stroje je rovnoměrnější a časově méně náročné než při konvenčním obrábění. Princip strategie 3D iMachining spočívá ve vytváření řezů a hrubovací strategii tak, aby mohla přijít na řadu spirálová dráha. Zbytkový materiál je obroben dle zadaných parametrů výsledné drsnosti obrobené plochy.

V rámci testů byla srovnána technologie 3D iMachining s technologií HSM frézování a s technologií Feed. Srovnávacím kritériem byl čas obrábění na programované dráze pro zadanou součást razníku, vyráběného z materiálu Toolox 33. Toolox 33 je kalená a popuštěná nástrojová ocel vyrobená s velmi nízkým zbytkovým pnutím, díky čemuž má dobrou rozměrovou stabilitu. Nevyžaduje další tepelné zpracováním a disponuje výbornou obrobitelností, přestože má vysokou pevnost 300 HB.

Nejlepšího výsledku srovnávání dosáhla technologie 3D iMachining, kterou byla součást obrobena za necelých devět minut, jak potvrdila živá ukázka. Technologie HSM obrobila součást za 45 minut a technologie Feed za hodinu a deset minut. Z výsledku vyplývá, že strategie 3D i Machining přináší velkou časovou úsporu při obrábění.

Použití sond na obráběcích strojích

Ředitel společnosti Renishaw si pro účastníky semináře připravil přednášku zaměřenou na měření pomocí sond na obráběcích strojích. V úvodu problematiky měření zdůraznil, že měření probíhá nejen po obrábění součástí, ale i při ustavování obrobků, seřizování nástrojů a v průběhu obrábění (mezioperační měření). Všechna tato měření mohou být ovlivněna lidskou chybou, a proto je výhodné měřit v automatickém režimu přímo na obráběcím stroji.

Kontrolní měření může probíhat na měřicím stroji, obrobkovou sondou na obráběcím stroji nebo třetí možností, kterou je přístroj Equator. Tento přístroj je určen pro porovnávání dílů v sériové výrobě. Porovnávání dílů spočívá v zaměření etalonového (referenčního) kusu, dle kterého jsou porovnávány ostatní obrobené součásti. Přístroj měří odchylky a předem nastavené tolerance a vyhodnocuje, zda se jedná o zmetkový kus, či nikoliv.

Ředitel společnosti Renishaw, Josef Sláma, zdůraznil výhody měření pomocí měřicích sond na obráběcích strojích. Foto: Marek Pagáč

 

Měřicí přístroj pro kontrolu obrobených součástí Equator. Zdroj: Renishaw

Přednášky semináře byly doprovázeny ukázkami z prostředí stroje Hermle, který je umístěn v Technology Training Center v areálu Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Brně. V odpoledních hodinách byla uskutečněna exkurze ke stroji, kde se opakovala ukázka programování sond a kontrola obrobené součásti na přístroji Equator.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...