Reaktor AP1000: silná zbraň Westinghouse ve hře o Temelín

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

MIR.1200 nabízí evoluci již léta fungujícího zařízení v podobě reaktoru VVER, Westinghouse se svým projektem AP1000 ovšem nabízí revoluci v jaderné energetice. Ve dnech 27. a 28. února se na půdě Architektonické fakulty ČVUT konal dvoudenní seminář nesoucí název „AP1000 – budoucnost české energetiky“, jehož hlavními partnery byly Westinghouse Electric Company, Toshiba Corporation a Metrostav. Podívejme se tedy pod kapotu Američany nabízené technologie.

Po havárii v japonské jaderné elektrárně ve Fukušimě se celosvětový zrak upřel ještě více na jedno z nejvíce diskutovaných témat jaderné energetiky, na bezpečnost. A o bezpečnost se opírá i americká nabídka představující zcela novou technologii pasivní bezpečnosti AP1000 připravenou i pro dostavbu III. a IV. bloku jihočeské jaderné elektrárny.

Westinghousem nabízený plně pasivní systém bezpečnosti, který dokáže reagovat v kritických situacích sám bez jakéhokoliv nutného zásahu člověka, využívá čistě fyzikálních zákonů. V systému chybí bezpečnostní čerpadla, motory, ventilační systémy či dieselgenerátory. Ty byly nahrazeny zjednodušeným řešením skládajícím se z nádrží vody, tepelných výměníků a fungováním přírodních sil, jako je například gravitace. Tím dokázal Westinghouse vyloučit možné poruchy aktivních bezpečnostních systémů, k nimž může dojít v jiných typech projektů.

Čtěte také: Jak vypadá „předobraz“ Temelína s reaktorem VVER-1200 + FOTOGALERIE

Jak se chladí reaktor

Na časové ose si ukážeme, jak dlouho bude reaktoru AP1000 trvat, než dokáže sám sebe zkrotit.

1 minuta

Výpadek proudu a současné selhání pohotovostního diesel generátoru, to je jeden z případů, kdy by mohlo dojít k ohrožení chodu jaderné elektrárny. Pokud by k této či jiné nebezpečné situaci došlo, během jedné minuty by se zastavilo štěpení vložením grafitových tyčí. Ztrátou energie ovšem dojde i k zastavení aktivního pumpování chladící vody skrz odpadní nádrž jaderného paliva. Voda se poté začne velmi rychle zahřívat.

2 minuty

Parní generátor díky poklesu vodní hladiny indikuje nebezpečnou situaci a spustí „Passive Core Cooling System“. Rozdíl hustoty horkých a chladných kapalin nastartuje cirkulační tok ochlazování uvnitř reaktoru.

2 hodiny

Teplota jádra reaktoru klesne díky samoochlazovacímu toku na jedno procento plného výkonu.

3 hodiny

Ochlazovací kapalina v odpadní nádrži jaderného paliva začíná vřít. Odpařená voda je nahrazena studenou z přilehlé nádrže, která přitéká pomocí gravitační síly.

5 hodin

Teplo přenesené cirkulací z jádra reaktoru do zásobující nádrže již plně ohřálo vodu v této nádrži a ta začíná také vřít, tvoří se pára.

Jaderný reaktor AP10006 hodin

Systém reaguje na přehřívání zásobující nádrže spolu s celým reaktorem a otevírá ventily přítoku nové studené vody z nádrže usazené na střeše budovy, která začíná chladit vršek a strany reaktoru. Startuje „Passive Containment Cooling System“.

7 hodin

Kondenzací páry na vnitřních stěnách reaktoru se začíná přenášet teplo skrz ocelové stěny reaktoru na chladicí kapalinu zvenčí reaktoru. Ta se po zahřátí sama začne vypařovat a gravitací přitéká nová studená kapalina. Reaktor se dále ochlazuje.

8 hodin a více

Zkondenzovaná pára klesá zpět do zásobující nádrže a znovu chladí jádro reaktoru. Tím začíná nekonečný cyklus chlazení.

36 hodin

Reaktor dosáhl teploty vhodné pro bezpečný shutdown. Bez jakékoliv potřeby vnější energie byla teplota zchlazena na půl procenta plného výkonu.

72 hodin

Operátoři spouští vedlejší zdroj energie (diesel generátor) ke zmonitorování situace a přivádí nový zdroj vody k dochlazení reaktoru.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...