RadioLinx umožňuje bezdrátovou správu vodohospodářské soustavy na ostrově Guernsey

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Ostrov Guernsey je britské korunní závislé území. Je to jeden z Normanských ostrovů a leží v Lamanšském průlivu, padesát kilometrů od severního pobřeží Francie a přes sto kilometrů od jižních břehů Anglie. Společnost Guernsey Water využívá komunikační síť, která spojuje čtyřicet vodohospodářských zařízení. Jsou to čerpací stanice, úpravny vody a kancelářské budovy. Základem komunikační sítě je technika od firmy ProSoft Technology založená na normě IEEE 802.11n, spolehlivá, se snadnou integrací a cenově výhodná.

Obecně se dá říci, že bezdrátové sítě nabízejí mnohé výhody pro širokou škálu úloh. V tomto případě je hlavním přínosem možnost snadno propojit vzdálená zařízení. To je právě to, co bylo třeba v náročném projektu společnosti Guernsey Water, která je zodpovědná za dodávku kvalitní vody obyvatelům ostrova. Cílem společnosti Guernsey Water bylo navíc poskytovat zákazníkům vysokou úroveň služeb – a k tomu je efektivní komunikační síť nezbytná.

Vzdálená zařízení byla dosud vždy propojena telefonní sítí. U nově vystavěného vodohospodářského díla ale nebyly žádné telefonní linky k dispozici. Nabízelo se místo budování nové kabelové trasy vybavit lokalitu radiovým spojením; v tomto pilotním projektu tedy byly společností Boulting Group nainstalovány dva rádiové moduly RadioLinx. Pilotní projekt sloužil současně pro ověřění, testování a další vývoj. Po roce byly zhodnoceny názory inženýrů a členů montážních a provozních týmů. Protože tyto názory byly pozitivní a protože bylo nutné zmodernizovat vodohospodářskou síť SCADA, rozhodla se společnost Guernsey Water rozšířit pokrytí radiovou sítí na celý ostrov.

Výhody bezdrátové sítě jsou zřejmé již od úplného počátku. Instalace dvojice rádiových modulů je mnohem rychlejší než instalace nové telefonní linky, která vyžaduje množství výkopových a stavebních prací. To je velmi důležité zvláště v projektech na podobných místech (ostrov), kde je soběstačnost nezbytná pro přežití a zamezení vysokým nákladům.

Bezdrátové komunikační linky navíc vykazují velkou spolehlivost, nemají žádné výpadky komunikace a navzdory klimatickým podmínkám ostrova mají velkou šířku pásma. Bezdrátová technika umožňuje na dálku řídit vzdálená vodohospodářská zařízení. Řešení dodané společností ProSoft Technology ukázalo řadu výhod i s ohledem na návratnost investic: náklady na dva rádiové moduly jsou srovnatelné s cenou pronájmu telefonní linky na jeden rok, a to při lepší kvalitě a vyšší rychlosti komunikační linky, které společně umožňují dosáhnout větší kvality služeb uživatelům.

Nejlepší možnost pro vysoce kapacitní bezdrátové sítě

Všechny popsané požadavky lze splnit pomocí průmyslových komunikačních modulů RadioLinx 802.11n od společnosti ProSoft Technology. Tato moderní zařízení mají špičkový výkon pro vysoce kapacitní sítě, a to i v místech s velkým rušením interferencí, typickým při použití v budovách, protože pracují s anténami MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Koexistence několika sítí je umožněna prostřednictvím kombinace frekvenčních rozsahů 2,4 + 5 GHz, jež mají dohromady 3 + 19 nepřekrývajících se kanálů. Vyznačují se také velkou citlivostí k signálu a dosahem. Dodávají se jako průmyslový připojovací bod (hotspot) s jednoduchým či dvojitým radiovým modulem (Industrial Hotspot) nebo jako Industrial Client s jednoduchým radiovým modulem.

V projektu na ostrově Guernsey bylo instalováno devatenáct zařízení Industrial Hotspot; dva hotspoty pro pilotní projekt plus sedmnáct jednotek (s jednoduchým i dvojitým rádiovým modulem) pro druhou fázi projektu. Pro průmyslové prostředí je důležité, že jednotky mají certifikát pro použití v nebezpečném prostředí (UL1604 Class I Div 2, ATEX zóna 2, kat. 3), rozšířený rozsah pracovních teplot a velkou odolnost proti vibracím a razům. Montují se na lištu DIN a napájejí se z ethernetového kabelu (PoE). Mohou simultánně pracovat v režimech komunikační most (bridge), opakovač (repeater) a připojovací bod (Industrial Hotspot). Všechny produkty od společnosti ProSoft mají tříletou záruku a neomezenou technickou podporu po celou dobu jejich životnosti.

Pro snadnou konfiguraci a monitorování průmyslových radiových jednotek RadioLinx se používá nástroj RadioLinx Wireless N Discovery Tool. Tento softwarový nástroj zobrazuje topologii sítě, přiděluje radiovým modulům IP adresy, zobrazuje diagnostiku sítě, umožňuje update firmwaru radiových jednotek a detekuje všechny radiové sítě 802.11 v dosahu. Uživatel si může vybrat mezi manuální nebo automatickou konfigurací sítě (s nastavenými prioritami nebo fixním nastavením) s možností automatické opravy a redundancí funkce master pro spolehlivý provoz rozsáhlých sítí.

Společnost Boulting Group se do tohoto projektu zapojila jako systémový integrátor. Je uznávaná jako dodavatel moderních a inovativních inženýrských řešení mechanických a elektrických systémů a poskytovatel inženýrských služeb v širokém spektru průmyslových oborů po celém světě. Dokáže svým zákazníkům pomoci vyřešit jediný aspekt projektu i dodat celý projekt „na klíč“.

„Tato technika byla pro Boulting Group i pro Guernsey Water zcela nová,“ vzpomíná Jonathan Green, vedoucí oddělení automatizace firmy Boulting Integrated Systems, „ale instalace byla úspěšná. Nejenže jsme mohli výrazně zkrátit dobu instalace komunikační linky, ale vytvořili jsme spolehlivější a výkonnější spojení než u předchozích řešení.“

„Implementace pilotního projektu byla zcela bez problémů,“ dodává Dave Amps, vedoucí obchodního oddělení automatizace společnosti Routeco, která distribuuje produkty společností ProSoft Technology a Rockwell Automation ve Velké Británii. „S přispěním odborníků ProSoft Technology jsem společnosti Boulting poskytli potřebnou podporu od studie, přes validaci až po provoz. My v Routeco víme, že se můžeme spolehnout na vysokou kvalitu dodávaných produktů a podpory od společnosti ProSoft Technology, s níž spolupracujeme už více než dvacet let.“

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...