Ptali jsme se: Jaký přínos mají virtuální elektrárny? Díl 4.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Ptali jsme se českých odborníků na jejich vnímání konceptu virtuální elektrárny. V dnešním dílu odpovídal Jan Palašťák, generální ředitel společnosti Amper Market.

Princip virtuální elektrárny je prostý. Pomocí speciálních informačních a komunikačních technologií jsou jednotlivé obnovitelné zdroje energie, elektrárny, propojeny do jednoho počítače, přes který jsou ovládány jako celek. Na základě aktuálních cen elektřiny, energetické poptávky nebo předpovědi počasí systém vytváří harmonogram, podle něhož se dílčí elektrárny řídí. Cílem je odstranit největší nevýhodu obnovitelných zdrojů – kolísavost a nestabilitu.

Jan Palaščák

generální ředitel společnosti Amper Market

Znáte koncept virtuální elektrárny?

Samozřejmě, tento koncept je naší základní vizí a důvodem pro založení společnosti Amper Market. Předcházel tomu rok příprav, což bylo zejména matematicko-statistické modelování obchodního modelu s různými koši výrobců na straně nabídky a různými koši spotřebitelů na straně poptávky. V této fázi jsme se ve spolupráci s partnery typu EGÚ Praha Engineering konceptem virtuální elektrárny zabývali teoreticky.

Jaká byla další fáze?

Poté jsme začali budovat portfolia výrobců a spotřebitelů, se kterými vytváříme obchodní verzi virtuální elektrárny, v první fázi na straně výrobců. V současnosti dodáváme koncovým zákazníkům cca 1 % spotřeby elektřiny České republiky a na straně nabídky s výrobci vstupujeme do pilotních projektů monitoringu a regulace výroben.

Domníváte se, že koncept virtuální elektrárny znamená do budoucna velkou naději v efektivitě využívání obnovitelných zdrojů?

Jsem o tom přesvědčen. V první fázi je to cesta ke snížení systémové odchylky díky přesnějšímu monitoringu a predikci výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE). A také díky decentralizaci tvorby odchylky mezi více subjektů.

V další fázi je to i regulace těchto zdrojů, aby přednostně byly využívány zdroje s nejnižšími variabilními náklady a až při vyšší poptávce ty zdroje, které i když jsou obnovitelné, tak spotřebovávají vzácný zdroj – palivo, konkrétněji biomasu. A v poslední fázi virtuální elektrárna zajistí, aby nebyla zbytečně vyráběna elektřina, kterou trh v určité době nepotřebuje, respektive aby byly utlumeny ty zdroje, kde je to nejméně nákladné. Toto bude samozřejmě nejsložitější, protože OZE čerpají podporu, která je zatím dominantní stimul v ekonomice OZE.

Současně hledáme projekty lokálních distribučních soustav, abychom v menším měřítku mohli projekt virtuální elektrárny realizovat, včetně distribuce elektřiny.

Čtěte také předchozí díly seriálu názorů odborníků na virtuální elektrárny:

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...