Ptali jsme se: Jaký přínos mají virtuální elektrárny? Díl 1.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Ptali jsme se českých odborníků na jejich vnímání konceptu virtuální elektrárny. V dnešním dílu odpovídal Jan Matějka, předseda České bioplynové organizace.

Princip virtuální elektrárny je prostý. Pomocí speciálních informačních a komunikačních technologií jsou jednotlivé obnovitelné zdroje energie, elektrárny, propojeny do jednoho počítače, přes který jsou ovládány jako celek. Na základě aktuálních cen elektřiny, energetické poptávky nebo předpovědi počasí systém vytváří harmonogram, podle něhož se dílčí elektrárny řídí. Cílem je odstranit největší nevýhodu obnovitelných zdrojů – kolísavost a nestabilitu.

Čtěte také:

V dnešním dílu

Jan Matějka

místopředseda představenstva České bioplynové asociace

Znáte koncept virtuální elektrárny?

Ano, i když pod tímto termínem se občas prezentují trochu odlišné přístupy.

Máte s ním praktické zkušenosti, případně zabýval jste se jím na teoretické úrovni?

Zabýváme se tímto tématem dlouhodobě. Například už před třemi lety jsme jako Česká bioplynová asociace přišli se zjednodušeným konceptem. Nabízeli jsme umístění bioplynové stanice na stejné vedení vysokého napětí jako fotovoltaickou elektrárnu s tím, že se vzájemně vykompenzují výkony. Tedy že bioplynová stanice bude fungovat jako regulační prvek a celkově tato virtuální elektrárna bude poskytovat výkon podle potřeby.

Domníváte se, že koncept virtuální elektrárny znamená do budoucna velkou naději v efektivitě využívání obnovitelných zdrojů?

Řízení obnovitelných zdrojů je relativně náročné a hlavně problematické z hlediska „propadlé“ podpory za nevyrobenou elektřinu, respektive nevyužité rezervované kapacity. Virtuální elektrárna má reálný význam pouze ve chvíli, kdy spravuje zdroje v poměrně malém okruhu, a uleví tak rozvodné síti. Jinak jde spíše o obchodní koncept, který může být po určitou dobu zajímavý – do té doby, než kvůli boomu solárních elektráren přestanou být problémem extrémy v denním diagramu. Ekonomické přínosy mohou být krátkodobé. Ideálním případem je plánování a spolupráce s přenosovými a distribučními společnostmi.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...