Průmyslový výzkum je velmi efektivní, přesto však jeho podpora z rozpočtu klesne

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Z původních deseti projektů technického rozvoje zůstane polovina. Pravděpodobnost úspěchu firmy ve světě poklesne – a s tím i počet zákazníků, obrat a zisky. Výdaje vložené do výzkumu v podnicích se řadí mezi nejefektivnější podporu vůbec. Přesto však nová verze státního rozpočtu peníze na podporu aplikovaného výzkumu redukuje. Průmyslníci a zástupci firem s tím nesouhlasí.

Jednou z oblastí, kde bude nezbytné krátit finanční prostředky na rok 2013, je oblast výzkumu a vývoje. Zástupci Hospodářské komory České republiky (HK ČR) s tím nesouhlasí. Tuzemská ekonomika je podle nich malá, otevřená a zaměřená na export. Nezbytně potřebuje inovační impulzy tak, aby čeští podnikatelé úspěšně obstáli v mezinárodní konkurenci. Podpora vlády aplikovanému výzkumu a vývoji, zejména průmyslovému vývoji, takovým impulsem je.

Podpora průmyslového výzkumu = protikrizové opatření

Z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, vyplývá, že ze 100 korun z veřejných výdajů vložených do výzkumu v podnicích vzniká přínos ve výši 260 korun, což je vůbec nejefektivnější způsob podpory výzkumu a vývoje,“ uvedla mluvčí HK ČR Lenka Vodná a dodala, že na podporu tomuto výzkumu je proto třeba nahlížet jako na protikrizové opatření.

„Snížení podpory průmyslového výzkumu může ohrozit konkurenceschopnost českého průmyslu. Z původních například deseti projektů technického rozvoje zůstane polovina. Klesne pravděpodobnost úspěchu ve světě, počet zákazníků, obrat i zisky, a tím se znovu zmenší objem financí na nové úkoly technického rozvoje. Je to začarovaný kruh,“ řekl Milan Macholán, generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš.

Se způsobem, jakým vláda přistupuje k úpravám státního rozpočtu, nesouhlasí ani Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR). „Nová verze státního rozpočtu redukuje výdaje na oblasti, které jsou z hlediska zajištění chodu hospodářství a jeho budoucího růstu klíčové. Zásadně nesouhlasíme s omezením výdajů na podporu aplikovaného výzkumu,“ vyjádřil se Jaroslav Hanák, prezident SP ČR.

Zástupci firem i svaz se shodli na tom, že by česká vláda měla velmi rychle tento negativní krok vůči českému průmyslu přehodnotit. Podporu průmyslového výzkumu a vývoje je třeba zachovat a podniky, které provádějí výzkum a inovují své procesy a produkci, by měl stát co nejvíce podporovat.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...