Promluví válka na Ukrajině do transformace teplárenství?

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Konflikt, který právě probíhá na východě Evropy, zasahuje do činností a životů všech. Válka uvrhla Evropu do schizofrenní situace, kdy na jedné straně členské státy odsuzují slovy i činy vpád ruských vojsk na Ukrajinu, na straně druhé se bez ruského nerostného bohatství neobejdou.

Agrese Ruské federace na Ukrajině posunula na první místo otázky energetické bezpečnosti a závislosti na dovozu energetických surovin. Německo už oznámilo, že se do podzimu může zbavit závislosti na ruském uhlí a do konce roku možná na ruské ropě, do poloviny roku 2024 pak může být země nezávislá i na ruském plynu. V případě České republiky jde hlavně o závislost na dovozu ruské ropy a plynu.

Jaké bude řešení?

Vyrojilo se množství zásadních otázek, na které je třeba hledat odpovědi. Jak zajistíme dodávky tepla v letošní zimě? Bude vláda chtít přehodnotit plány na rychlý konec využívání uhlí? Bude transformace teplárenství pokračovat podle původního plánu, nebo bude vláda chtít změny? Otázek je mnoho a je více než jisté, že zaznějí na nadcházející dubnové konferenci Dny teplárenství a energetiky 2022 v Olomouci, kterou už po osmadvacáté pořádá Teplárenské sdružení ČR.

Obor teplárenství se zcela jistě musí v nové situaci zorientovat – určit priority a pracovat s reáliemi. Změny nebudou probíhat pouze ve strategických plánech zdrojů. Teplárny budou měnit postupy i v krátkodobých a střednědobých plánech. Mění se ceny surovin, ekonomická situace a nálada odběratelů, schopnost uspokojovat vlastní spotřebu v sousedních zemích či v rámci celé EU.

I když témata konference Dny teplárenství a energetiky budou pod přímým dopadem událostí na Ukrajině, je nutné brát v úvahu, že případné změny v nastoupené cestě transformace oboru musí být promyšlené a brát v úvahu legislativní, ekonomické a technické souvislosti i domácí omezení, například těžitelných zásob kvalitního hnědého uhlí.

Nedávno vyřčený plán Evropské komise snížit závislost na fosilních palivech dovážených z Ruska ještě letos o dvě třetiny je více než odvážný. Proto by mělo zaznít, jak se toho dosáhne. Regiony s přístupem k moři jsou na tom s náhradou za ruský plyn lépe než vnitrozemské státy. Mezi regiony EU jsou rovněž ekonomické rozdíly a také rozdíly v síle průmyslu. To vše a mnohem více zažijí letošní Dny teplárenství a energetiky v Olomouci.

I letos akci hostí Haná

Konference s mezinárodní účastí Dny teplárenství a energetiky se uskuteční 27.–28. 4. 2022 v Olomouci v kongresovém hotelu Clarion. Součástí je i společenský večer v areálu Korunní pevnůstky v Pevnosti poznání – vzácné historické stavby s dřevěnou konstrukcí. Pořadatelem je Teplárenské sdružení ČR, akci organizuje firma Exponex.
Partnery jsou mimo jiné společnosti Veolia Energie ČR, a.s., Elektrárny Opatovice, a. s., skupina ČEZ, Uchytil, s. r. o., Energotrans, a. s., EP Infrastructure, a. s., Pražská teplárenská, a. s., United Energy, a. s., Plzeňská teplárenská, a.s., AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o. Bližší informace k programu, organizaci a registraci naleznete na www.dnytepen.cz.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama