Problémové dotace od EU: Jak se ztráta 25 miliard dotkne českých firem?

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Brusel sníží příjmy České republiky možná o více než 25 miliard korun odebráním již dříve přislíbených dotací. Může za to především špatné nakládání s těmito penězi na straně České republiky.  Podívejme se, kterých programů se to týká, a které projekty mohou být tímto rozhodnutím ohroženy.

Dle dosud známých informací se rozpočet sníží čtyřem různým programům pomoci. Jedná se o program Doprava, dále program Životní prostředí, program Podnikání a inovace a na závěr regionální program Severozápad. U každého z programů Evropská komise uvedla jiný důvod pro snížení dotací.

Program Doprava

Operační program Doprava je největší operační program v České republice, připadá na něj 5,8 mld. eur, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 2007–2013. Velikost sankce za špatné nakládání s penězi by se měla pohybovat v rozmezí 12 až 17 miliardami korun. Jde však pouze o hrubé odhady, neboť čísla jsou Evropskou komisí tajena a zároveň ještě nedošlo k přesné dohodě o výši sankce mezi EK a ČR. Je zde také možnost přesunutí těchto dotací na jiné programy v budoucnu.

Ze 17 kontrolovaných projektů programu Doprava bylo nalezeno 7 špatně sestavených. U některých projektů navíc docházelo k velmi výrazným odchylkám.

Uvádíme příklady projektů s plánovanou cenou, které Evropská komise kritizovala:

 • 6,9 miliardy: Dostavba dálnice D8
 • 900 milionů: Padací most v Kolíně
 • 1 miliarda: Silnice I/38 v Nymburku

Program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007–2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur. Objemem financí 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR se jedná o druhý největší český operační program. Odhad velikosti sankce u tohoto programu je okolo 5 miliard korun. Tak jako u programu Doprava jde pouze o velmi přibližnou částku.

Zde uvádíme příklady největších projektů financovaných tímto programem:

 • 1 miliarda: Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa
 • 2,2 miliardy: Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně
 • 1,9 miliardy: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze
 • 1,8 miliardy: Čistá řeka Bečva II

Program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace vznikl jako pokračování programu Průmysl a podnikání, vyhlášeného po vstupu ČR do EU. Nový program Podnikání a inovace byl vypracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, a to na období 2007-2013. Dle internetových stránek czechinvest.org je cílem tohoto programu zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání v ČR.

Operační program Podnikání a inovace se dělí mezi několik programů podpory. Realizaci těchto podpor zajišťuje agentura CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Programu je ze strany Evropské komise vytknut pochybný systém podpor vyplácených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Mohl by přijít o 2 miliardy korun.

Mezi největší projekty zaštítěné tímto operačním programem patří:

 • 420 milionů: Opravárenský závod akciové společnosti Bammer Trade
 • 400 milionů: Vědeckotechnický park v Milovicích
 • 300 milionů: Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava

Regionální program Severozápad

Regionální operační program Severozápad byl schválen na období 2007–2013. Celkový rozpočet programu byl přibližně 877 milionů eur a investice prostřednictvím EFRR měla činit 745 milionů eur. Cílem programu bylo ozdravení fyzického i sociálního prostředí v tomto problémovém regionu. Zvýšení dostupnosti uvnitř i zvenčí a podpoření zdejšího podnikání. Činnost tohoto programu byla díky nálezům korupčního chování v letošním červnu pozastavena. Dle výsledků auditu společnosti Deloitte bylo 35 z 35 kontrolovaných projektů chybných.

Příklady projektů, během kterých mělo dojít ke korupci:

 • 12 milionů: Rodinný hotel pod Třebouňským kopcem
 • 15 milionů: Penzion Villa Mannesman
 • Rekonstrukce fotbalového hřiště v Jirkově – Ervěnicích

Příklady dalších velkých projektů podpořených tímto programem:

Karlovarsko:

 • 380 milionů: Modernizace Střední průmyslové školy v Ostrově
 • 800 milionů: Obchvat Hroznětína a obchvat Chebu
 • 200 milionů: Bazén v Karlových Varech
 • 150 milionů: Vybavení nemocnice v Karlovarském kraji

Ústecko:

 • 800 milionů: Výstavba sportovního centra v Chomutově
 • 200 milionů: Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice
 • 370 milionů: Revitalizace ISŠ Sokolov
 • 340 milionů: Rekonstrukce muzea v Ústí nad Labem

U všech pozastavených dotací jednotlivých programů záleží především na domluvě Evropské komise a České republiky o dalším možném pokračování čerpání těchto dotací opravou pokažených projektů či nahrazení jinými novými projekty.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...