Pro zaměstnance jsou důležité i benefity, které nejsou vidět na výplatní pásce

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Na jedno volné pracovní místo připadá v Česku v průměru méně než jeden žadatel o práci. Vyplývá to z posledních dat o nezaměstnanosti. Ta byla v květnu 2023 na úrovni 3,5 %, v mezinárodním srovnání máme dokonce druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii. Firmy se proto na konkurenčním pracovním trhu snaží dosáhnout co nejvyšší míry zaměstnanecké spokojenosti. Pouhá motivace penězi však už nestačí.

Podle průzkumu společnosti Grafton přispívá k zaměstnanecké spokojenosti krom finančního ohodnocení také dobrý kolektiv, práce, která baví, a zaměstnavatel, jemuž záleží na svých zaměstnancích. Tyto aspekty označilo za důležité přes 90 % účastníků průzkumu.

Podobné zkušenosti popisuje i personální ředitelka a spolumajitelka rodinné firmy GUMEX Jana Lagová. „V GUMEXU investujeme jak do pracovních benefitů, tak do dalších oblastí, které se na výplatní pásce neobjeví, ale přesto jsou důležité. Patří sem kvalitní pracovní prostředí, pomůcky a pravidelně obnovovaný vozový park. Uvědomujeme si také, jakou sílu má dobrý kolektiv, a proto jsme po covidu obnovili teambuildingové aktivity. Naši zaměstnanci se mají pořád na co těšit, a funguje to jako kouzlo. Kolegové u nás nacházejí nová přátelství, jež se neomezují pouze na pracoviště a mnohdy trvají i po odchodu z firmy. I to je pro nás podstatné.“

Motivace? Hlavně spokojenost se sebou samým

Z průzkumu společnosti Grafton mimo jiné vyplynulo, že nejsilnější motivací pro dobrý výkon a setrvání v práci je pro celých 62 % respondentů dobrý pocit sám ze sebe. V závěsu se umístilo finanční ohodnocení a práce, která baví (v obou případech celkem 52 %). Mnoho účastníků průzkumu motivuje též snaha nezklamat zaměstnavatele (36 %) a získat za svoji práci pochvalu (34 %). Umožnit zaměstnancům převzít zodpovědnost za svoji práci, a tím pádem podpořit dobrý pocit z jejího výsledku, se osvědčilo i v GUMEXU.

„Povedlo se nám vytvořit skvělý a funkční management, který dokáže motivovat a podporovat řadové pracovníky. Naším cíle je předávat své znalosti a zkušenosti dál a nechat zaměstnance, aby převzali část zodpovědnosti. Do budoucna chceme tento systém dál rozvíjet a o zkušenosti se dělit ještě více,“ říká Jana Lagová.

Klíčem k retenci je možnost vzdělávání Do popředí zájmu a důležitosti se čím dál více dostávají také možnosti profesního vzdělávání. Dle 2023 Workplace Learning Report, který zveřejnila profesní síť LinkedIn, je to následek firemní kultury, jež klade důraz především na zaměstnance a jejich potřeby. Až 83 % globálních organizací chce do budoucna rozvíjet právě tento typ firemní kultury, uvádí LinkedIn. Možnosti vzdělávání úzce souvisí též s další výzvou, které současné firmy čelí – udržením zaměstnanců. Poskytování příležitostí k rozvoji a vzdělávání je hlavní zbraní, pomocí níž firmy bojují proti fluktuaci.

Ve firmě, jako je GUMEX, jež se zabývá výrobou průmyslových hadic a těsnění a servisem dopravníkových pásů, jsou odborná školení nezbytná, potvrzuje Jana Lagová. GUMEX však nabízí celé spektrum příležitostí k učení.

„Vzhledem k naší specializaci, kdy se na každé pozici kolegové setkávají s hadicemi a těsněním, se bez interních školení neobejdeme. Týkají se zejména produktů nebo oblasti IT. Nákupní oddělení také pravidelně školí specialisty prodeje. Kdo má zájem nebo je to pro jeho práci potřeba, může se přihlásit na výuku jazyků. V neposlední řadě opakovaně využíváme odborná externí školení,“ popisuje šéfka HR.

Role HR je důležitější než kdy dřív

S rostoucím významem zaměstnanecké zkušenosti a rozvojem firemní kultury zaměřené na lidi roste i význam samotného personálního oddělení. Až 82 % globálních manažerů souhlasí s tvrzením, že funkce HR je v současnosti důležitější než kdykoliv v minulosti, uvádí LinkedIn. Zodpovědnost, která s prací personalisty souvisí, potvrzuje i Jana Lagová:

„Svoji pozici vnímám jako vrátného – zodpovídám za to, kdo mými dveřmi projde. Byť při náboru úzce spolupracujeme s vedoucími jednotlivých oddělení, je odpovědností nás, personalistů, kdo do firmy nakonec nastoupí. Dlouhodobě se snažíme získávat do týmu kvalitní zaměstnance, kteří nám pomůžou vytvořit pozitivní firemní kulturu. V dobré atmosféře se zkrátka všem lépe pracuje, podporuje plnění pracovních úkolů a práce nám pak dává smysl.“

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

GUMEX, spol. s r.o.
GUMEX, spol. s r.o.
Specializujeme se především na tyto produkty a služby: průmyslové hadice a jejich kompletaci s koncovkami, těsnicí profily, těsnicí materiály a výrobu těsnění, pryžové a plastové průmyslové podlahoviny a rohože, dopravníkové pásy a jejich servis a montáž, protihlukové izolace a jejich úpravu na míru, fólie do vrat a průchodů a jejich montáž, úpravy produktů na míru.