Při svařování lze snížit odběr proudu na polovinu

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Současná elektrická síť průmyslových podniků je ovlivňována provozem připojených zařízení. Ta mají, vlivem používaných technologií, dynamický charakter odběru, vytvářející pulzující napětí. A to ovlivňuje všechny připojené stroje a zařízení, tedy i řízené pohony a kontrolní elektroniku. Jednou z takovýchto technologií je bodové odporové sváření.

Zátěž při odporovém sváření se mění extrémně rychle a napájecí síť je zatěžována velkým, rychle se měnícím výkonem, což způsobuje velké napěťové poklesy nebo překmity v síti. Uvedené jevy v elektrické síti ohrožují kvalitu svarů a zmenšují produktivitu. Svařování je nerovnoměrné, zvyšuje se zmetkovost i možnost prasknutí svaru. Poklesy napětí však působí negativně i na ostatní technologie a navíc přinášejí nárůst flickeru (blikání světel), který se přenáší do sítě energetické společnosti. Jeho velikost je však sledována a vyhodnocována podle normy EN 50160 a následně penalizována.

Elspec Equalizer. Foto: Blue Panther
Elspec Equalizer. Foto: Blue Panther

Redukovat rychlé kolísání napětí je možné omezením proudových špiček pomocí kompenzátoru Equalizer pracujícího v reálném čase. Jde o systém určený k omezení výkyvů proudu a napětí a filtraci harmonických složek. Equalizer využívá informace z analýzy tvaru impulzů během svařovacího cyklu, dlouhého typicky stovky milisekund, k volbě a okamžitému připojení odpovídajících kondenzátorů (baterií), které v průběhu svařovacího impulzu zajistí okamžité dodání proudu „z vlastních zásob“.

Řídicí program analyzuje průběhy napětí a zatěžovací proudy. Rychlou reakcí eliminuje poklesy napětí při proudových špičkách. Foto: Blue Panther
Řídicí program analyzuje průběhy napětí a zatěžovací proudy. Rychlou reakcí eliminuje poklesy napětí při proudových špičkách. Foto: Blue Panther

Reakci v reálném čase zajišťují polovodičové spínače a řídicí jednotka pracující jako analyzátor kvality sítě vybavená sofistikovaným programem. Ten analyzuje průběhy napětí a zatěžovací proudy a zjišťuje okamžitou velikost reaktance sítě. Tento výpočet vykonává průběžně s reakcí uvnitř poloviny periody průběhu sítě 50 Hz. Reakční doba se pohybuje mezi 2 až 10 ms. Eliminuje tak rychlé poklesy napětí vznikající proudovými špičkami.

Nasazení většího počtu equalizérů umožňuje redukovat proudové špičky i ve velkých podnicích s množstvím stařovacích strojů. Foto: Blue Panther
Nasazení většího počtu equalizérů umožňuje redukovat proudové špičky i ve velkých podnicích s množstvím stařovacích strojů. Foto: Blue Panther

Při praktickém nasazení v případě aktivního Equalizeru (EQ) dochází k výraznému omezení změn napětí. Také dojde k výrazné redukci proudu odebíraného ze sítě, kde proud dosahuje ve špičce 800 A zatímco proud odebíraný svařovacím strojem v okamžiku svaru je 1600 A. To je dáno tím, že zbylý potřebný proud dodává EQ a sám jej čerpá v době mimo svážecí impulz. Použitím kompenzátoru se tedy redukuje špičkový proud svařovacího stroje v době svaru asi na polovinu. Dochází tak k výrazné stabilizaci napětí sítě a samozřejmě i k redukci flickeru. Uvedené měření bylo provedeno na konkrétní instalaci EQ v ČR. S přihlédnutím ke všem možnostem úspor je ekonomická návratnost použití EQ v horizontu šesti až dvanácti měsíců.

Společnost Blue Panther s 20letou tradicí je předním odborníkem na elektrickou energii a poskytuje nejen výrobním podnikům auditorskou a konzultační činnost v otázkách kvality elektrické energie a její spotřeby. Prostřednictvím svých certifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi a vyškolených specialistů analyzuje aktuální situaci, vyhledává příčiny problémů dané kvalitou elektrické energie a navrhuje škálu možných řešení. Vše s cílem zajištění ekonomického přínosu a úspor pro podnik.

Své praktické zkušenosti společnost dlouhodobě udržuje a získává i prostřednictvím dodávek profesionálních měřicích přístrojů a poskytování souvisejících odborných služeb, jako jsou záruční a pozáruční servisní středisko a školicí středisko pro zvyšování kvalifikace. Společnost je též zřizovatelem a provozovatelem certifikované kalibrační laboratoře.

 

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...