Pramet vybírá nové záměstnance již během jejich univerzitních studií

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Kvalitní podnikový management si dobře uvědomuje, že základem úspěchu je nejen vlastní výroba, ale především úroveň zaměstnanců. Těch kvalitních je obzvláště v technických oborech dlouhodobý nedostatek. Český strojírenský podnik Pramet není v tomto ohledu výjimkou, a proto se dlouhodobě snaží aktivně spolupracovat s akademickou sférou. Svou strategii staví na konstantní podpoře vzdělávání – a to nejen vlastního personálu, ale i univerzitní výuky na významných českých technických vysokých školách. Bývá spojován především s Vysokou školou báňskou v Ostravě, ale spolupráce se zdaleka neomezuje pouze na severomoravský region. 

Pramet je propojen se všemi technickými školami v České republice a prostřednictvím vlastní pobočky i na Slovensku. Intenzivně kooperuje především s Vysokou školou báňskou v Ostravě, VUT v Brně a pražským ČVUT. „Této spolupráce si velmi ceníme a věříme, že i díky naší podpoře bude u nás dostatek kvalitních inženýrů na velmi vysoké úrovni. Neopomenutelných výsledků dosahujeme také ve spojení s Ústavem strojírenské technologie, který se zabývá rozvojem technologie obrábění a obráběcích strojů. Vychovává celou řadu doktorandů a je to špičkové pracoviště, a to i v celoevropském měřítku“, komentuje generální ředitel společnosti Pramet Petr Beneš. „Kromě zmíněných aktivit se samozřejmě zapojujeme i do studentských praxí, exkurzí a řešení diplomových a dalších absolventských prací“, dodává.

Pramet již několik let podporuje také Centrum bakalářských studií v Šumperku, které bylo první dva roky provozováno právě v prostorách tohoto podniku. Jedná se o detašované pracoviště ostravské VŠB, které funguje již deset let. Umožňuje tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě a aktuálně zde studuje kolem 170 studentů. V některých letech dokonce převyšuje počet zájemců o studium množství přihlášených na odpovídající obory v domovské Ostravě. „Realizovaná výuka je velmi kvalitní, což lze posoudit na úrovni absolventů. Celá řada studentů se může pochlubit vynikajícími studijními výsledky. Ne náhodou z jejich okruhu často rekrutujeme naše zaměstnance nebo studijní obory využíváme ke zvyšování kvalifikace stávajících pracovníků. Jedním z hlavních přínosů je fakt, že studium v Šumperku není tak finančně náročné, jako v českých či moravských metropolích. Centrum tedy dává možnost i hůře situovaným talentovaným studentům, kteří by si ho jinak nemohli dovolit“, vysvětluje Ing. Petr Beneš.

Jedná se o unikátní řešení, které funguje na bázi propojení univerzitního studia, lokálních podniků i místní samosprávy. K podpoře provozu byl zřízen nadační fond, do nějž přispívají členové i další dárci.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...