Pokles české průmyslové výroby pokračoval i v září

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Průmyslová produkce v září meziročně klesla reálně o 7,1 procenta, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů to činí 2,4 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem byla produkce po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,1 procenta. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 5,2 procenta. Údaje v úterý 6. listopadu oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).

V září se neobjevil žádný náznak zvratu vývoje ekonomiky k lepšímu a to platilo i pro průmysl. „Jsou to mírně horší výsledky oproti očekáváním, nicméně nikterak překvapující. Šetření Svazu průmyslu spolu s Českou národní bankou označily třetí čtvrtletí a zářijové výsledky za nejslabší za poslední dva roky, což nyní potvrdily i výsledky zveřejněné ČSÚ,“ řekl Průmyslu.cz Bohuslav Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Září 2012 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispělo odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů – viz tabulka:

Odvětví Příspěvek k meziročnímu růstu Meziroční změna
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -0,7 % -8,1 %
Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů -2,4 % -11,1 %
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků -0,6 % -12,4 %
Výroba chemických látek a chemických přípravků +0,5 % +19 %
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů +0,3 % +115,8 %*
Výroba elektrických zařízení +0,1 % +2,3 %

* Údaj je ovlivněn odstávkou výrobního zařízení v minulém roce.

„Už dlouhodobě klesají sektory, jako je výroba základních kovů či hutní zpracování. Stále více klesá též výroba kovových konstrukcí. V těchto sektorech navíc výrazně klesly nové zakázky, a tak lze očekávat, že se výroba sníží dále nejen v této prvovýrobě, ale i v navazujících odvětvích zpracovatelského průmyslu,“ komentuje údaje Čížek.

Hodnota nových zakázek také poklesla

Hodnota nových zakázek v září 2012 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 5,2 procenta. Nové zakázky ze zahraničí poklesly o 4,1 procenta, tuzemské nové zakázky klesly 7,4 procenta. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispělo odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů.

Odvětví Příspěvek k meziročnímu růstu Meziroční změna
Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů -3,6 % -10,7 %
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství -1,9 % -21,4 %
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení -1,4 % -12,5 %
Výroba elektrických zařízení +1,9 % +21,4 %
Výroba chemických látek a chemických přípravků +0,8 % +11,7 %
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení +0,5 % +37,9 %

Souhrnem:

  • Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2012 meziročně klesly o 2,0 procenta.
  • Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 5,5 procenta.
  • Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly 1,9 procenta.

„Pokles domácí poptávky se projevil i v poklesu importu – faktory jako nestabilita, nejistota ohledně dopadů fiskální konsolidace, výsledky firem neumožňující zvýšit reálné mzdy– to jsou faktory, které domácí poptávku nahoru rozhodně nepotáhnou,“ uvedl Čížek.

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2012

Průmyslová produkce v 3. čtvrtletí 2012 meziročně klesla o 2,3 procenta, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 1,3 procenta.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně vyšší o 0,9 procenta. Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostly o 2,4 procenta. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 4,9 procenta, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 2,4 procenta.

„Výhled na čtvrté čtvrtletí dle našich šetření – alternativní indexy průmyslové produkce jako PMI či vývoj zakázek signalizují záporné výsledky i pro měsíc říjen a v podstatě konec letošního roku,“ řekl Čížek.

Evropa nemá snahu svůj trh chránit

„Snahou průmyslu bude najít nová odbytiště. Asi nikoho nepotěší konstatování, že jsou státy, kde jsou na tom o mnoho hůře, jako je třeba Španělsko, Řecko a částečně i Itálie. Mrzí mě, že Evropa jako celek nemá snahu svůj trh a svůj průmysl dlouhodobě chránit. Domnívám se, že tato nečinnost může do budoucna způsobit nemalé škody. Aby firmy byly konkurenceschopné, musí mít vstupy v rozumné finanční výši. Tím mám na mysli cenu za elektrickou energii, plyn a další. Proto je nutné velmi vážně diskutovat o ceně obnovitelných zdrojů, které budou ovlivňovat i do budoucna konkurenceschopnost podniků v celé Evropské unii, tedy nejen u nás,“ řekl v tiskovém prohlášení Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...