Podzimní edice nástrojů Seco cílí na všestrannost a nákladovou efektivitu

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Konstrukční úpravy osvědčených typových nástrojů Seco zvyšují jejich funkčnost i výkonnost. Současně upravují jejich hospodárnost v kontextu maximálního využití. Jsou tak přirozenou reakcí na aktuální požadavky udržitelného obrábění.

Zdá se, že čas běží čím dál rychleji. Ještě nedávno zákazníci od výrobců vyzvídali, jaké budou novinky, a těšili se, až budou moci nové nástroje vyzkoušet. Dnešní doba nás spíše dostává do vleku překotných změn, jejichž dopady je těžké předvídat, obtížné akceptovat a velmi nesnadné obracet ve svůj prospěch. Této situaci se ve firmě Seco snaží podřídit i uvádění nových nástrojů na trh. Je totiž třeba, aby náklady vynaložené na jejich pořízení mohly být co nejefektivněji využity. To znamená, že nástroje musí mít schopnosti fungovat v co nejširším spektru aplikací a obráběných materiálů, nejsou přitom nijak náročné na obsluhu, nespotřebovávají příliš mnoho drahých energií, jejich výroba i použití mají co nejmenší vliv na životní prostředí, a to vše samozřejmě bez jakéhokoli negativního dopadu na jejich očekávanou výkonnost. Proto je dnes přístup k novým nástrojům a technologiím postaven na otázce: „Pomůže mi to vyřešit aktuální situaci a být jejím pánem i do budoucna?“

Jak vytěžit z rozumného minima reálně dosažitelné maximum?

Šíře nástrojového vybavení strojírenského provozu by byla podle dříve platných kritérií jeho pořizování téměř nekonečná – stejně tak ovšem nekonečně nákladná. Je jistě příjemné mít možnost vybírat z velkého množství vysoce výkonných nástrojů, a mít tak pokryté prakticky všechny aplikace, které má výroba provádět. Na druhou stranu však nemusí tato „volnost“ znamenat třeba zkrácení cyklového času, když se jedná o zakázku, kde se více seřizuje, než obrábí. Pak je výhodnější zkracovat seřizovací časy vícečetným využitím všestranného nástroje, bez potřeby neustálé kontroly přesnosti. Nástrojové vybavení by mělo být vždy poplatné situaci daného výrobního provozu. Pokud se situace rychle a často mění (případ HMLV – High-Mix/Low-Volume, stále častější ve všech oborech výroby), musí být i nástroje schopné tyto změny zvládat a neztrácet na své výkonnosti. Na pořadu dne jsou vysoká všestrannost a spolehlivost spolu s nákladovou efektivitou. Mottem je „vytěžit z rozumného minima reálně dosažitelné maximum“.
Nástroje, které takováto kritéria splňují, jsou i obsahem podzimní edice novinek Seco. Lze kupodivu říci, že se ani v jednom případě nejedná o nástroje zcela nového typu. Přístupem vývojového oddělení bylo provedení konstrukčních úprav stávajících typových nástrojů osvědčených koncepcí, jenž zvýší jejich funkčnost a výkonnost, a zároveň upraví jejich nákladovou efektivitu i hospodárnost v kontextu využitelnosti – a podporují tedy často proklamovanou, avšak nezbytnou udržitelnost.

Závitníky Seco tří výkonnostních úrovní

Nejzásadnější proměnou prochází v současné době sortiment závitníků. Tyto specifické nástroje byly pod značkou Seco uvedeny na trh v roce 2014 a po celou dobu byl jejich sortiment rozšiřován – zejména směrem k vysoce výkonným alternativám, zaměřeným na různé druhy obráběných materiálů. Toto je však nyní jediná část sortimentu, jíž se žádné změny nedotýkají. Naproti tomu jsou původní verze univerzálních nástrojů plně nahrazeny zcela novými řadami. O přímé náhrady se jedná v případě základních univerzálních řezacích (-V => T32) i tvářecích (-MF => T33) závitníků, a navíc přibývá řada všestranně výkonných řezacích závitníků (T34). Program závitníků Seco tedy nyní zahrnuje nástroje tří výkonnostních úrovní. Bez ohledu na materiál součásti lze vybrat ten pravý závitník pro každou konkrétní obráběcí aplikaci. Díky kombinaci osvědčených řezných materiálů, pokročilých povlaků a speciálně upravených ostří obrábějí nástroje Seco přesné závity při vynikajícím odvodu třísek a delší životnosti. Jejich všestrannost umožňuje zaměřit se i na redukci nástrojového vybavení a zkracování přípravných časů. Závitníky jsou k dispozici pro všechny běžně užívané typy závitů a jejich konstrukční provedení podléhá daným normám i tolerancím. Cílem je možnost volby mezi unikátní výkonností, všestrannou výkonností a univerzálním použitím – na míru každé zakázce.

Modulární frézovací systém Seco X-head

Další velkou změnou a rozšířením prochází sortiment modulárních frézovacích systémů s vyměnitelnými karbidovými hlavičkami. Prvním takovým patentovaným systémem na trhu se stal Seco Minimaster, a to už v roce 1987. V roce 2011 pak byl uveden Minimaster Plus s vyšší přesností. Ten však bude postupně nahrazován systémem zcela novým – Seco X-head. Jedná se opět o modulární nástrojový systém s vyměnitelnými frézovacími hlavičkami, jenž využívá osvědčené geometrie monolitních karbidových fréz Seco Jabro, které je možné osazovat na stopky různého provedení dané velikosti spoje. Jedná se tedy o vysoce variabilní a flexibilní systém, který skutečně naplňuje heslo o střídmé výbavě se širokými možnostmi. Zásadním faktorem při nástrojových výměnách, a zvláště při hromadné výrobě, je čas. Právě pro zajištění rychlých a spolehlivých výměn umožňuje systém Seco X-head jednoduše osazovat hlavičky různých profilů a typů pomocí závitového spoje a jediného montážního klíče – zatímco stopka nástroje může zůstat upnuta ve vřetenu stroje. Bezpečné a spolehlivé spojení hlavičky a stopky s opakovatelnou přesností výměny 50 mikronů eliminuje nutnost přeseřizování délky nástrojové sestavy. Systém je k dispozici s 5 velikostmi spojovacího rozhraní (E10, 12, 16, 20, 25), 3 různými vzory stopek s řadou délek a materiálů (ocel, Densimet, karbid) a v metrických i palcových rozměrech na straně hlaviček i stopek (spojovací rozhraní je společné). V rámci lepší využitelnosti karbidových hlaviček a udržitelnosti oboru strojírenství lze většinu hlaviček od velikosti E12 přebrušovat, jako je tomu u fréz monolitních.

Frézy Seco se zuby ve šroubovici se vypořádají i s náročným obráběním

Nový přístup ke konstrukci nástrojů zasáhl i velmi tradiční sortiment destičkových nástrojů pro frézování, a to frézy se zuby ve šroubovici. Většinou se na ně pohlíží jako na výsostně hrubovací nástroje pro silné a výkonné stroje a obrobky s hrubými povrchy. V poslední době se však ukazuje, že tento typ nástroje může mít širší využití jak směrem k obráběným materiálům, tak také ve smyslu strategií obrábění i výkonnosti strojů. Již není důvod nechat se omezovat náročnými podmínkami obrábění, potřebou dlouhých dosahů, nedostatečným upnutím obrobku, obtížně obrobitelnými materiály ani nižším výkonem stroje. Frézy Seco Helical SN8-13 optimalizují operace drážkování a bočního frézování, stejně jako různých případů interpolačního hrubování. Tyto náročné aplikace lze snadno provádět pomocí specificky konstruovaných nástrojů, využívajících levé či pravé šroubovice, částečně či plně efektivního osazení zubů, dvou typů čelních destiček a řady rohových rádiusů. Konstrukce čelní části využívá pozitivní destičky, které nejlépe vyhovují situaci obrábění v této oblasti, a na ně navazují destičky obvodové (v potřebném počtu řad, podle celkové délky bočních břitů), které mají čtvercový tvar a jsou oboustranné – k využití je tedy 8 břitů na každé z nich. Spolehlivá a propracovaná konstrukce fréz systému Seco Helical SN8-13 zajišťuje robustnost a jednoduchou manipulaci, přičemž je prakticky nemožné zaměnit čelní a obvodové destičky. Výsledkem je vysoká procesní bezpečnost, jež snižuje riziko vzniku zmetků a eliminuje prostoje v činnosti strojů, které jen zbytečně navyšují výrobní náklady. Frézy jsou k dispozici v rozsahu průměrů 50–100 mm a s délkami bočních břitů 46–79 mm. Sortiment oboustranných břitových destiček SN..13 zahrnuje 3 základní geometrie a širokou řadu osvědčených karbidových tříd Seco.

Seco High Feed SP pro frézování vysokým posuvem

Dalším příkladem snahy o co nejlepší využití karbidu břitové destičky je rozšíření řady nástrojů pro frézování vysokým posuvem – systému Seco High Feed SP. První nástroje tohoto programu, s destičkami SP..14, byly uvedeny na trh v roce 2021. Jejich konstrukce je postavena na pozitivních jednostranných čtvercových destičkách se 4 břity. V současnosti je sortiment doplněn o verze s destičkami SP..10 a SP..18, takže velmi dobře pokrývá potřeby obrábění malých i velkých dílců na menších i větších strojích, a to s příslovečnou všestranností, která je vlastní právě frézám pro vysoké posuvy. Jejich konstrukce umožňuje využívat tyto nástroje v nejrůznějších strategiích obrábění – ať už je třeba provádět kopírování, šikmé zafrézování, kapsování nebo čelní či ponorné obrábění – frézy Seco High Feed SP dávají možnost ponechat ve vřetenu stejný nástroj pro všechny zamýšlené operace. Tento extrémně všestranný frézovací systém vykazuje optimální výkonnost i při obrábění náročných materiálů ISO-P, M, S. Díky kombinaci specifických geometrií, karbidových tříd a úhlů nastavení ostří zvyšují frézy Seco High Feed SP rychlost úběru materiálu, bezpečně odvádějí velké objemy třísek z řezu a napomáhají prodlužovat životnost – navíc s vynikajícím poměrem cena/výkon. Velmi dobře si také poradí s obtížně obrobitelnými materiály, jako jsou houževnaté oceli, nerezi, superslitiny či titan, které při obrábění způsobují vznik nárůstků či vrubů na břitech, což vede k jejich lámání, odstávkám strojů a zvýšeným nákladům na nástroje. Ke zvyšování bezpečnosti obráběcích procesů přispívá i konstrukce lůžek pro destičky, která do značné míry eliminuje případné chyby při osazování a destičky prakticky nelze založit nesprávně. Je tedy zajištěno, že nebude narušena plynulost obráběcích operací a nedojde ke ztrátám drahocenného času či dokonce vzniku neopravitelných zmetků. Nástroje SP10 jsou k dispozici v rozsahu průměrů 32–63 mm, u SP14 je to 40–125 mm a u největších SP18 se jedná o 63–160 mm. Objednávat lze i sortiment s palcovými rozměry. Tělesa jsou do průměru 42 mm vybavena závitovým připojením Combimaster, všechny větší rozměry jsou pak v provedení nástrčném pro upnutí na trn.

Všestranné hydraulické upínače Seco

Inovace se nevyhnuly ani sortimentu nástrojových upínačů. I zde se postupovalo podle vzorce: „účinnost – přesnost – jednoduchost – flexibilita – snadné použití“. A tak přichází ucelená řada hydraulických upínačů. Právě ty vyvozují vysokou upínací sílu, rozloženou po celém povrchu stopky nástroje, mají vysokou přesnost (minimální házení a vynikající vystředění) a jsou také velmi jednoduché na obsluhu. Všestrannost využití je opravdu velká – k dispozici jsou 3 základní provedení: konvenční HC, zesílené HCR a štíhlé HCS. U každého z nich navíc posiluje možnost upínání stopek různých průměrů využití redukčních pouzder. Ta jsou dodávána jako utěsněná, pro případ použití nástrojů s kanálky pro vnitřní chlazení, nebo s průchozími drážkami pro přísun chladiva podél stopky nástroje bez kanálků. Velkou výhodou hydraulických upínačů je také skutečnost, že jejich olejové komůrky působí jako velmi účinný tlumič vibrací, které přicházejí ze strany nástroje. Různá základní provedení jsou uvažována pro potřeby různých aplikací – konvenční jako univerzální řešení pro převážně osové a přesné operace (vrtání, vystružování), zesílené využitelné i pro operace frézování (od agresivního hrubování až po dokončování) a štíhlé pro obrábění obtížně dostupných prvků a stísněných prostor kapes a dutin na obrobcích komplexních tvarů. Samozřejmostí je i přesné vyvážení hydraulických upínačů, neboť jejich konstrukce je výhodná i pro použití za vysokých otáček a vysokorychlostního obrábění. Hydraulické upínače Seco s redukčními pouzdry minimalizují házení a vibrace až do hodnoty 25 000 otáček za minutu. Jedná se o skutečně efektivní a bezproblémové upínání nástrojů bez vysokých investic do specializovaných držáků. Proces upínání je přitom velice rychlý a bezpečný pomocí jediného šestihranného klíče. Zlepšení procesu nástrojových výměn snižuje neproduktivní časy seřizování i prostoje obráběcích strojů. Hydraulické upínače jsou vysoce univerzálním řešením pro upínání čistě válcových, Weldon a Whistle-Notch stopek různých standardizovaných průměrů, a to buď přímo, nebo pomocí redukčního pouzdra, což dává každému držáku vysokou všestrannost. Jde také o perfektní kombinaci s rotačními nástroji SECO, neboť vždy platí: „dobré nástroje potřebují i dobré upnutí“.

Nástroje se silnou podporou týmu Seco

Záměrem inovací jednotlivých uvedených řad nástrojů a upínačů je skutečně snaha o co nejvyšší stupeň využitelnosti, všestrannost a snadné používání. Právě tyto vlastnosti, společně s tradičně vysokou přesností, kvalitou zpracování a výkonností nástrojů Seco, mohou pomoci v procesu transformace výroby na cestě k Industry 4.0. Další informace k novinkám, včetně rozšíření funkcionalit webové aplikace Seco MyPages či možností vlastních návrhů modifikovaných či speciálních nástrojů dalších typových provedení (například i výše zmíněné vyměnitelné frézovací hlavičky Seco X-head) v aplikaci MyDesign, naleznete na webových stránkách firmy Seco Tools CZ.

Autor: Jan Matějíček, vedoucí technického vzdělávání Seco Tools CZ
Foto: Seco Tools CZ

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Seco Tools
Seco Tools
Společnost Seco je předním světovým expertem v oblasti kompletních řešení pro operace frézování, soustružení, obrábění otvorů a závitování. Seco již více než 80 let úzce spolupracuje s výrobci ze všech průmyslových odvětví a poskytuje jim nástroje, technologie a služby, které směřují k dosažení maximální produktivity a ziskovosti.