Philippe Forestier, Dassault Systèmes: Odpovědi na správné otázky mohou změnit svět

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Francouzská korporace Dassault Systèmes, kterou magazín Forbes zařadil do žebříčku nejpokrokovějších firem na světě, uspořádala v polovině října v Praze konferenci, na které představila svoje velkolepé vize, jimiž chce dovést k inovacím hned dvanáct průmyslových odvětví, jež sleduje. Naší redakci při této příležitosti poskytl interview viceprezident společnosti Philippe Forestier.

Philippe Forestier, viceprezident společnosti Dassault Systèmes na konferenci 3DEXPERIENCE Forum. Foto: Jan Homola

Průmysl.cz: Když přijde na váš web typický uživatel systému Catia, což je dosud váš většinový zákazník, nemá prakticky šanci poznat z něj na první pohled, že se ještě vůbec věnujete CADu. Jak byste v tomto světle definoval současnou Dassault Systèmes?

Philippe Forestier: Naším záměrem je poskytovat světu průmyslu, výzkumu, vzdělávání a celé společnosti virtuální 3D řešení, jejichž prostřednictvím lze realizovat nezbytné inovace. Pro snazší vysvětlení naší nynější strategie používáme „kompas“, jehož čtyři póly ji zcela definují. Sever patří sociálním službám a spolupráci, jih virtuální realitě, východ informační inteligenci a západ 3D. Uprostřed je „přehrávací tlačítko“. Tomuto celku říkáme 3D Experience a jeho smyslem je zpřístupnit našim zákazníkům to, co má podle nás tu největší hodnotu – oborově zaměřená řešení, schopná nabídnout námi sledovaným průmyslovým odvětvím zcela nový rozměr práce s informacemi, vedoucí k inovacím.

Taková strategie zní přece jen hodně vzletně a v kontrastu s každodenní praxí vašich dnešních zákazníků možná i poněkud imaginárně. Co přesně tímto záměrem sledujete?

Sluší se podotknout, že tato strategie pro nás představuje transformaci takového rozsahu, jaký jsme v celé historii Dassault Systèmes zatím zažili jen třikrát. V osmdesátých letech minulého století přechodem od rýsovacích prken k CADu, v devadesátých letech zaváděním digitálních prototypů v podobě 3D modelů a pak na přelomu milénia pokrytím celého životního cyklu výrobků. To, o čem je současná 3D Experience, je „pocit z produktu“. Ať už se podíváte na letadlo, na auto, nebo na mobilní telefon, o jejich úspěchu rozhoduje to, jakou zkušenost s nimi bude mít zákazník a vy jako výrobce byste měli být schopni dopátrat se toho již ve virtuální fázi. Takto se stáváme více B2C než B2B orientovanou společností, protože se začínáme zaměřovat na koncové spotřebitele, abychom vlastním poznáním pomohli našim zákazníkům.

Vaše vizionářství zachází poměrně daleko. Myslíte si, že trh je na tyto ideje již připraven?

Myslím si, že ano, i když vnímám, že nebude úplně jednoduché přesvědčit o této naší vizi ostatní. Trh každopádně stojí na inovacích a právě pro ně to celé děláme.

Když se tedy zaměříme na zmiňovaný „kompas“, na jeho vrcholu je spolupráce. Co si pod tím můžeme představit?

Spolupráce není jen o komunikaci – všichni jsme dnes „překomunikovaní“. Důležité je zde zajistit, aby si lidé navzájem rozuměli. V této oblasti disponujeme dvěma značkami – z nich známější je Enovia, tu si však nepředstavujte jako PDM systém, je to zejména nástroj pro management projektů, správu intelektuálního vlastnictví atd. Vedle ní je 3Dswym, zabezpečená sociální síť pro profesionály, která na rozdíl od Enovie nabízí nestrukturovaný přístup ke spolupráci.

Dassault Systèmes byla dosud vnímána jako „firma, která dělá PLM“. Pojem PLM jste ostatně přivedli na svět také vy. S nástupem vaší strategie, kterou označujete značkou 3DEXPERIENCE to vypadá, jako byste pro změnu byli první, kdo termín PLM opouští. Je to doopravdy tak?

Tak to rozhodně není. Porovnejte to k situaci před PLM, kdy jsme se věnovali digitálním prototypům (tzv. DMU – Digital MockUp). A věnujeme se jim doposud, stejně jako se věnujeme a budeme věnovat PLM. Nyní je tu však posun v tom, že již nebudeme nabízet pouze určité funkce a nástroje, ale oborově zaměřená ucelená řešení, zahrnující klíčové zkušenosti v konkrétních oborech.

Pokud se zaměříme na technologie CAD, z nichž celý byznys Dassault Systèmes vzešel, a jež jsou stále jeho jádrem, jak vnímáte nezbytný vývoj v tomto segmentu?

Na našem kompasu těmto technologiím patří západní strana. Říkáme jí prostě 3D a pro všechno, co děláme, má právě 3D absolutní význam. Do modelovacích nástrojů, jako je Catia, SolidWorks nebo Geovia hodláme nadále silně investovat a ohrazuji se proti tomu, když někdo tvrdí, že CAD je již komodita. Pracujeme na nových efektivních metodách navrhování, jako je třeba automatizovaná tvorba produktových skic. Tradiční nástroje pro digitální design získávají funkce pro řešení mechatroniky a systémového inženýrství. S tím souvisí i jižní pól našeho kompasu, V+R, tedy virtuální realita. Virtuální svět rozšiřuje možnosti toho reálného a umožňuje nám zabývat se věcmi, kterých bychom ve skutečnosti často nebyli vůbec schopni. Představte si například, že někomu doopravdy chytrému zadáte, aby rozmontoval a následně zase smontoval letadlo. Ten člověk to nedokáže, protože by k tomu musel disponovat vědomostmi mnoha profesí. Digitální prototyp mu to však umožní a tím ho dostáváme dál.

Na kompasu zbývá poslední strana, východ a na ní nepříliš jasná zkratka „ii“. Co znamená?

Je to informační inteligence a naše řešení Exalead a Netvibes. Exalead je na první pohled vyhledávací nástroj, podobný jako ten od Google, na druhý pohled však skrývá mnohem víc. Samo vyhledávání dnes není problém. Potíž spočívá v enormním množství dat, které již existují a nadále šíleným tempem vznikají. Společnost IDC dospěla ke zjištění, že objem digitálních dat od loňska meziročně vzrostl o 48 % na 2,7 zettabytů – jeden zettabyte má jednadvacet nul. Nyní jde o to, jak tato data korelovat a vydolovat z nich to podstatné. Netvibes pak do našeho portfolia zapadá jako nástroj pro automatizovanou tvorbu „nástěnek“ s obsahem všeho na webu, čehož chceme využít při uspořádávání potřebných informací.

Vše, co zde popisujete, svědčí o tom, že si Dassault Systèmes rozhodně zaslouží svoji pozici v žebříčku nejpokrokovějších firem podle magazínu Forbes. Odhlédneme-li však od tohoto bezesporu záslužného vizionářství a příprav na výzvy blízké budoucnosti, co je podle vás největším problémem průmyslu dnešních dnů?

Největší problém je nedostatek technicky vzdělaných lidí. Potřebujeme nutně vychovávat nové inženýry, kteří by vůbec se všemi těmi fantastickými technologiemi, co tu máme, mohli pracovat. Já sám jsem kdysi začínal jako inženýr v Dassault Aviation a můžu říct, že s požadavky na to, co musí takový člověk umět dnes, jsme byli úplně někde jinde. Zatímco nám kdysi stačily vědomosti, tužka a papír, teď musíte být maximálně obeznámeni s moderními technologiemi, jež máte k dispozici, protože jen s jejich pomocí budete schopni dospět k potřebným inovacím. A týká se to i těch, kteří z nejrůznějších důvodů aktuálně nepoužívají ty nejvyspělejší nástroje – podstatné je, aby si aspoň uvědomovali jejich existenci a věděli, že když je budou potřebovat, jsou tady pro ně.

Sám jsem měl před pár dny přednášku na toto téma. Mladé lidi zkrátka technika neláká, což je paradoxní vzhledem k tomu, jak vyspělé technologie sami v každodenním životě používají. Snažíte se i vy nějak přispět ke zlepšení této situace?

Je to přesně tak, mladé generace studium techniky nepřitahuje, ale právě nástroje 3D Experience to mohou radikálně změnit. Prostorové vyobrazení informací v takovém podání, jak to dnes umíme, může v očích žáků a studentů podnítit zájem o vědu a techniku. Způsoby výuky se dosud opírají o nudné učebnice fyziky a matematiky, jejichž prostřednictvím si nemůžete udělat jasný obrázek o tom, čeho můžete být prostřednictvím takto nabytých vědomostí schopni dosáhnout. Podílíme se na iniciativě, při které jsou již jedenáctiletým dětem představovány možnosti systému Catia. Máme žáky devátých tříd, kteří v Catia Systems programují roboty. Důležité je také to, že tito mladí lidé si takové technologie ve svém věku osvojí mnohem rychleji, než starší inženýři a navíc je to pro ně škola hrou.

Nejzřetelnějším trendem současných informačních technologií je cloud. Ze strany možných uživatelů, zejména pak v oblasti průmyslu, je však tato platforma sledována s velkou opatrností. Jak ke cloudu přistupujete vy?

Cloudové technologie budou hrát čím dál důležitější roli a veškerý software, na kterém pracuje náš tým výzkumu a vývoje, je připravován jako s cloudem stoprocentně kompatibilní. Pokud tedy výhledově dojde k tomu, že bude vhodné, abychom nabídli naše řešení na cloudu, nebudeme muset nic přeprogramovávat, protože architektura softwaru od Dassault Systèmes je na to již nyní připravena.

Moje poslední otázka se týká vaší značky SolidWorks, jejíž budoucnost je z poloviny zastřena pečlivě střeženým tajemstvím. Mohl byste alespoň částečně poodhalit, kam směřuje jeho další vývoj, zejména tedy nově vyvíjené generace tohoto systému, která by měla být poprvé představena v příštím roce?

SolidWorks je ohromná značka, která pro nás představuje velkou hodnotu. Z hlediska perspektivy 3D Experience musí být SolidWorks kompatibilní s naší platformou V6, ale to neznamená, že bychom ho měli opustit a ponechat si pouze Catii. Hodláme nadále rozvíjet oba tyto produkty s jejich tržními specifiky. Na bližší informace si však budete muset ještě počkat.

Děkuji za rozhovor.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...