Petr Marek, SourcingPoint: Výrobním podnikům dosud chyběl kvalitní zdroj poptávek a nabídek

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Působil jako strategický nákupčí u významných firem v několika průmyslových oborech, když si uvědomil, že dosavadní způsob práce mu nevyhovuje. Proto se Petr Marek osamostatnil a vyvinul svůj vlastní nákupní software, který funguje on-line a má ambice konkurovat zavedeným „poptávkovým webům“, jimž však chybí potřebná specializace.

Petr Marek, autor nákupního on-line softwaru a poptávkového portálu SourcingPoint

[Průmysl.cz] Spustil jste portál specializovaný na zprostředkování poptávek z oborů kovovýroby a zpracování plastů. V čem se liší od existujících a již dobře zavedených poptávkových webů?

[Petr Marek] Vzhledem ke své obecnosti současné portály neumějí nabídnout kvalitní obsah výrobním strojírenským firmám, ani kvalitní dodavatele poptávajícím nákupčím. Tyto obecné poptávkové weby jsou horizontální (tj. pokrývají mnoho různých oborů), na nic se nespecializují, rozesílané poptávky nejsou přesně cílené, tj. rozesílají i hodně nerelevantních poptávek. Portál SourcingPoint je zcela jiný systém – je vertikální, tedy úzce specializovaný jen na strojírenské obory, konkrétně na jakékoliv kovové či plastové výkresové díly nebo výrobní materiály a polotovary, jako např. hutní a plastové materiály a dále na výrobní operace jako obrábění, lisování, povrchové úpravy, vstřikování plastů apod., a to pouze pro registrované firmy. Další odlišnost je, že u nás dodavatelé neplatí paušály za účast v portálu Sourcing Point, ale platí jen za kontaktní údaje u poptávek, které je zaujmou. Zároveň portál poskytuje nákupním oddělením výrobních firem bezplatný on-line nákupní software.

Jakým způsobem dosud nejčastěji získávají výrobci v oborech kovovýroby a zpracování plastů nové poptávky?

Pokud jde o výrobní strojírenské společnosti, které shánějí zakázky pro svou výrobu, tak jejich marketingová a prodejní oddělení využívají reklamu – plus hlavně kontakty se stávajícími odběrateli. Mnohé z nich mají i zkušenosti s obecnými poptávkovými portály, ale podle zpětné vazby, kterou často dostávám při diskuzi s jejich vedoucími, jim ve většině případů tyto portály moc zajímavých a kvalitních poptávek nebyly schopny zprostředkovat, proto s nimi spolupráci často časem ukončily.

Proč je pro výrobce v těchto segmentech vhodnější využít služeb vašeho portálu oproti těm konkurenčním?

Pro výrobce není rozhodující, jaký systém využijí, ale to, zda daný systém má reálný potenciál zprostředkovat jim nový byznys, a tedy práci pro lidi ve výrobě – ideálně nového zajímavého odběratele na dlouhodobou spolupráci. Náš portál byl od začátku navržen tak, aby strojírenským firmám byl toto schopen zprostředkovat. Cílení poptávek je velmi precizní, přesně podle oborů, které si dodavatelé zvolí při registraci firmy. Navíc každý pracovník nabídkového oddělení může mít svůj vlastní účet a přiřazeny některé z celkového počtu zaregistrovaných oborů své firmy, a přímo tak od nás dostávat poptávky, na které se specializuje. Portál umožňuje i zastupitelnost, kdy např. v případě nemoci mají k přijaté poptávce přístup i další kolegové z prodejního oddělení a firma tak nezmešká u zajímavé poptávky termín pro podání nabídky.

TIP: Vyzkoušejte poptávkový portál a nákupní software SourcingPoint zdarma

Kde jste vy sám získal zkušenosti, na kterých stavíte principy vašeho portálu?

Funkce portálu jsem navrhnul a zrealizoval na základě osobních zkušeností z oblasti operativního i strategického nákupu kovových a plastových dílů, které jsem získal při práci v různých odvětvích (automotive, development komerčních nemovitostí, strojírenství, telekomunikace) u firem jako např. Visteon/Ford, Andrew Telecommunications, CTP Invest a Honeywell. Pracoval jsem jako operativní i strategický nákupčí a také jako manažer nákupu. Při své práci jsem se zabýval nejen poptávkami, ale i průběžným zlepšováním dodavatelského řetězce a nákupními audity u kovovýrobních firem i lisoven plastů.

Dokážete odhadnout, jaký objem (počet) poptávek je každoročně v oborech kovovýroby a zpracování plastů realizován?

Přesné číslo odhadnout nedokážu, ale vzhledem k tomu, že Česká republika je historicky velmi specializovaná na strojírenství, jedná se ročně o desítky miliard korun. Jen nákupy kovových a plastových komponentů a materiálů u některých velkých výrobních firem ročně dosahují stovek milionů.

S pomocí poptávkových webů je dle mého odborného odhadu v současné době realizován jen zlomek objemu těchto poptávek, v číselném vyjádření maximálně jednotky procent. Já sám jsem např. jako nákupčí žádný poptávkový portál nevyužíval, neboť žádný specializovaný prostě neexistoval. Neměl jsem kde efektivně výkresové díly poptat, proto jsem komunikoval především e-mailem v okruhu existujících schválených dodavatelů.

Portál SourcingPoint nabízí funkce, které profesionálním nákupčím na běžných poptávkových webech dosud chybí.

SourcingPoint není jen poptávkový portál, je to v podstatě také on-line nákupní software umožňující nejen získat nové zakázky, ale také je efektivně spravovat. Můžete fungování této služby popsat podrobněji?

Pokud jde o nákupčí, ti poptávají hlavně přes e-mail a většinou nevyužívají výhod nákupních aplikací, protože žádnou snadno dostupnou a specializovanou na oblast výroby jim zatím nikdo nenabídnul. Toto se portál SourcingPoint snaží změnit a poskytnout manažerům nákupu jednoduchý a zcela bezplatný online nástroj, pomocí kterého jejich firma ušetří nejen přímé náklady v podobě finančních úspor, ale také náklady nepřímé – čas nákupčích, kteří se poté budou moci zaměřit více na zlepšování kvality svých dodavatelů. Pokud nákupčí poptává přes e-mail, musí všechny příchozí nabídky párovat s odeslanými poptávkami, musí si sám hlídat v externích tabulkách např. termíny, do kdy oslovení dodavatelé mají poslat nabídky, došlé nabídky musí cenově nějak porovnávat. Tato administrativa mi jako nákupčímu vždy zabrala velkou část mého pracovního času.

V našem portálu si odběratelská firma může vytvořit účet pro každého nákupčího, ten má po přihlášení možnost zadat poptávku, a také vidí seznam odeslaných poptávek. Ten si může filtrovat dle různých parametrů, např. dle názvu či oboru poptávky, termínu podání nabídky apod. Do poptávek může nominovat své stávající dodavatele a zvolit si, zda půjde o poptávku uzavřenou (pouze pro nominované firmy), nebo otevřenou. V tom případě poptávku zašleme i dalším potenciálním dodavatelům dle odborného posouzení zpracovatele poptávky. I nákupčí mohou využívat funkci zastupitelnosti, stejně jako je to u dodavatelů.

Již brzy zprovozníme vkládání nabídek dodavateli přímo do portálu, tj. pak bude mít nákupčí u každé své odeslané poptávky informaci o počtu došlých nabídek, které si bude moci z webu přímo stáhnout do svého PC. Tyto nabídky budou seřazeny dle nabídkové ceny. Analogicky i dodavatelé mají stejné možnosti filtrace seznamů přijatých poptávek, mohou si označit poptávky, u kterých odeslali nabídku, po přidání funkce vkládání nabídek přímo do portálu budou mít navíc své nabídky přímo u dané poptávky, tj. vždy lehce dohledají, kdy jakou nabídku poptávajícímu odeslali.

Pokud jsem váš potenciální zákazník, kolik mě bude využívání portálu SourcingPoint bude stát?

Pokud jste odběratel, tj. nákupčí, tak můžete využívat všechny funkce včetně on-line nákupního softwaru zcela zdarma. Pokud jste dodavatel, portál si zcela bezplatně můžete vyzkoušet, zkušební období je 90 dnů ode dne, kdy vám pošleme první poptávku. Poté se sami rozhodnete, zda s námi chcete spolupracovat i nadále, a pokud ano, zaplatíte jednorázový aktivační poplatek 8 990 Kč. Pak platíte jen za kontaktní údaje u poptávek, které budou pro vás zajímavé, tj. velikost měsíční útraty bude zcela dle vašeho rozhodnutí, v některých měsících, kdy budete mít dostatek nasmlouvaných zakázek, může být i nulová.

Je možné vyzkoušet si či prohlédnout rozhraní portálu SourcingPoint i bez registrace?

V současné době si firmy mohou bezplatně vyzkoušet funkce portálu pouze po předchozí bezplatné registraci. Nicméně funkce webu se snažíme přizpůsobovat přáním našich zákazníků, a proto připravujeme možnost on-line náhledu i vyzkoušení funkcí nákupčích i dodavatelů v demo účtech. Nákupčí si v demo účtu budou moci zkusit zadat poptávku (nebudou ale rozesílány) a zobrazit si vzorové odeslané poptávky. Dodavatelé si také budou moci projít seznam přijatých poptávek vzorové poptávky.

Z naší diskuse na MSV v Brně je mi známo, že kromě portálu SourcingPoint prosazujete ve výrobě moderní technologie spojování různorodých materiálů, zejména lepením. V čem vidíte jejich výhody?

Technologie lepení materiálů se stále více uplatňuje jak ve stavebnictví, tak i v průmyslu. Dnes si už nedovedeme představit moderní opláštění budov bez této technologie. Sklo, keramika, kámen, kov, dřevo, plast, – to vše lze použít díky této technologii jako nový pohledový prvek s lepením k nosné konstrukci.

V průmyslu nám tato technologie zvyšuje komfort užívání různých výrobků. Tlumí hlučnost motorové části a podvozku v automobilech, zvyšuje pevnost skeletu vozu. Eliminuje dynamické a tepelné dilatace materiálů (pružné lepení), např. u lepení bočních panelů, střech, předních a zadních čel autobusů a kolejových vozidel. Lepení zvyšuje odolnost proti dynamickému zatížení, např. u lepení lopatek větrných elektráren nebo vyvažovacích těžítek v kolejové technice. Lepení v mnohých aplikacích nahrazuje svařování kovů i plastů, kdy nedochází k narušení struktury lepených materiálů. Vrstvou naneseného lepidla lze také eliminovat případné výrobní netolerance spojovaných dílů. Lepením zamezujeme vzniku koroze, kdy jsou různorodé vodivé materiály nevodivě spojeny.

Díky dlouhodobým zkušenostem a spolupráci s odbornými pracovníky je náš portál schopen nabídnout našim poptávajícím bezplatnou pomoc a poradenství v tomto moderním odvětví. Rádi se podílíme na vývoji nových produktů, jejichž užitná hodnota se zvyšuje právě použitím technologie lepení.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...